تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد بیش از 10 مورد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 حپترو 1.1 2.5 0 0 666B 0.1 0.1 0.08 847 39.4 0 54% 1.5
1.14
33,680
0.3
33,400
0.84 2.94 99 6 5 155 1.9K -82 18.2M 184.3M 0.1 168 4 20 469.9K 61.8K 210.8M 208.2M 1401-09-08 10:28:06 حپترو
2 حشکوه * 3 0 0 0 409.4B 0.1 0.1 0.41 116 20.7 0 53% 2.95
2.99
2,442
1.22
2,400
1.77 0.04 48 65 19 9M 2K 98 2.2B 19.3M 115 391 -8 37 3.9M 1.6M 390.5M 390.5M 1401-09-08 10:28:06 حشکوه
3 حفارس * 1.3 3.67 0 0 3.4T 0.2 0.2 0.19 51 260.6 0 49% -1.2
0.38
13,350
-0.08
13,290
0.46 2.74 7 23 17 1.2K 7.3K -59 23.5M 93.1M 0.3 116 4 26 1.1M 1.7M 2.2B 2.2B 1401-09-08 10:28:06 حفارس
4 حآسا 0.9 0.46 0 0 0.9T 1.1 0.7 1.49 680 16.7 0 62% -2.08
-2.08
11,300
-1.56
11,360
-0.52 7.06 0 10 11 7.8K 252 86 309.8M 23.3M 13 546 15 30 1 2M 2.2B 2.2B 1401-09-08 10:28:06 حآسا
5 حتوکا 0.9 1 0 0 684.1B 0.2 0.1 0.37 766 9.1 0 74% 4.05
1.74
7,030
1.3
7,000
0.44 2.71 0 11 13 6.5K 5.3K 33 193.9M 98.5M 2.0 274 12 26 2.3M 1.4M 1B 1B 1401-09-08 10:28:06 حتوکا
6 حرهشا * 0.4 1 0 0 153.6B 0.1 0.2 0.15 405 252.1 0 59% -2.98
-2.98
99,350
-0.29
102,100
-2.69 0 -10 2 5 51 5 45 24.9M 9.6M 3 703 0 12 75K 7.1K 70.5M 60.4M 1401-09-08 10:28:06 حرهشا
7 حریل 0.9 4 0 0 0.9T 0.1 0.1 0.1 132 19 0 54% 0.39
0.31
2,549
-1.22
2,510
1.53 5.41 -46 5 6 69.7K 200.5K -19 51.9M 77.6M 0.7 370 2 14 1 1.6M 394.1M 353.8M 1401-09-08 10:28:06 حریل
8 توریل 0.8 2 1 1 2.2T 0.4 0.7 0.12 757 9 0 58% -0.87
-0.29
6,840
-0.29
6,840
0 2.52 -69 10 13 17.2K 3.5K -6 79.8M 91M 0.9 520 3 20 2.2M 0.9M 616.4M 550.5M 1401-09-08 10:28:06 توریل
9 حگردش * 1.1 0.67 1 2 605.6B 0.5 0.4 1.91 108 34.4 0 47% 1.51
0.13
3,790
-1.85
3,715
1.98 4.63 -130 17 15 34.6K 31.6K 29 79.7M 44.8M 1.8 234 -3 41 2.7M 8.4M 3.1B 3B 1401-09-08 10:28:06 حگردش
10 حگهر 0.6 0 0 0 4.6T 0.7 1 0.41 1,105 9.4 0 0% 1.06
0
10,370
0.1
10,380
-0.1 1.16 -169 116 182 84.5K 20K -3 193.7M 207.4M 0.9 189 1 18 1 1.7M 1.7B 0.9B 1401-09-08 10:28:06 حگهر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد