تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 ونوین 1.4 0 0 0 9.5T 1.6 1.6 0.25 906 3.4 0 61% 0.85
1.46
3,119
1.24
3,112
0.22 1.49 3,442 23 16 7.7K 35K -2 149.5M 157.2M 1.0 156 -2 -18 12.2M 21.3M 6.6B 5.5B 1401-07-04 13:01:24 ونوین
2 وبملت 1.2 0 0 0 68.4T 0.9 0.9 0.06 858 3 0 59% -1.39
0.5
2,609
0.58
2,611
-0.08 3.45 2,461 15 12 24.1K 233.1K -23 63.2M 101.5M 0.6 26 -3 -16 45.4M 73.2M 19.1B 14.3B 1401-07-04 13:01:24 وبملت
3 وتجارت 1 0 0 0 31.6T 0.5 0.6 0.05 204 6.9 0 61% 3.82
3.53
1,436
1.8
1,412
1.73 2.13 35 13 12 469.5K 166K -56 86M 309.4M 0.3 39 -1 -19 84.9M 52.3M 7.5B 7.5B 1401-07-04 13:01:24 وتجارت
4 وسالت * 6 0 0 0 13.1T 0.2 0.2 0.03 10,053 6.7 0 0% 2.93
2.93
68,600
1.43
67,600
1.5 0 0 120 19 2.6M 0 100 17.8B 0 9,999 91 7 40 776.3K 386K 2.6B 2.6B 1401-07-04 13:01:24 وسالت
5 وزمین ** 0 0 0 0 3.2T 0 0 0 -24,715 -0.3 0 51% -100
-1.99
7,890
0
8,050
-1.99 0 0 0 0 0 1.3M -100 0 1.2B 0.0 745 0 -2 1.6M 0 0 0 1401-07-04 13:01:24 وزمین
6 وملل4 0 0 0 49,542 4.8T 0 0 0 -717 -3.3 0 0% 4.99
4.99
2,378
4.99
2,378
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 208.3M 49.5B 0 1401-07-04 13:01:24 وملل4
7 ومللح 1.1 3.3 0 0 1.2T 0.6 0.9 0 قیمت 2,357 9% 0 0% 0
0.95
1,170
0.86
1,169
0.09 3.2 -40 6 6 20K 75.5K -64 11.7M 54.5M 0.2 0 -6 -9 1 4M 466M 157.9M 1401-07-04 13:01:24 ومللح
8 وملل 0.9 2.75 0 0 4.7T 1.1 1.2 0.25 -717 -3.3 0 54% 0
3.53
2,345
4.06
2,357
-0.53 4.99 -78 16 18 100K 5K 80 34.8M 3.9M 9 318 -1 -14 8M 16.2M 3.8B 3.5B 1401-07-04 13:01:24 وملل
9 وکار 0.8 0 0 0 13.1T 0.7 0.3 0.01 364 9.1 0 56% 0.88
0.75
3,337
0
3,312
0.75 2.39 -135 5 6 400K 49 20 310.8M 212.3M 1.5 336 2 4 15.8M 858.7K 284.3M 135.3M 1401-07-04 13:01:24 وکار
10 سامان * 0.9 1 0 0 10.7T 0.2 0.2 0.05 1,015 3.1 0 56% 0.39
0.55
3,105
0.68
3,109
-0.13 4.31 -197 17 19 9.8K 104.7K 64 215.1M 48M 5 59 -7 -18 13.7M 8.9M 2.8B 2.2B 1401-07-04 13:01:24 سامان
11 وشهر ** 0.7 0.29 0 0 6.5T 0.5 0.5 0.07 1,871 2.2 0 68% 0
0.94
4,171
0.56
4,155
0.38 3.75 -625 9 13 16.2K 437 11 35.9M 29.1M 1.2 216 -5 -15 6.2M 2.5M 1.1B 414.7M 1401-07-04 13:01:24 وشهر
12 وگردش * 0.3 32 0 0 13.5T 0.2 0.3 0.02 325 27.8 0 53% -2.98
-2.98
8,800
-0.55
9,020
-2.43 0 -732 6 25 189.2K 24K -28 166.5M 305.2M 0.5 165 -2 -9 6M 1.1M 0.9B 229.2M 1401-07-04 13:01:24 وگردش
13 وپست * 1 0 0 0 6.6T 0.6 0.6 0 894 4.5 0 48% -3.96
0.2
4,050
0.22
4,051
-0.02 6.65 -824 22 23 98.7K 30K 78 417.1M 53.6M 8 188 -1 -6 6.6M 4M 1.6B 800.2M 1401-07-04 13:01:24 وپست
14 وسینا 0.5 0 0 0 5.3T 0.7 0.6 0.16 297 7.1 0 58% -2.72
2.14
2,100
1.9
2,095
0.24 7.25 -1,201 9 17 604K 52.5K 34 144.1M 72.3M 2.0 282 2 -7 10.2M 7.6M 1.6B 384.4M 1401-07-04 13:01:24 وسینا
15 دی * 0.8 1.25 0 0 8.2T 0.9 0.8 0.22 -439 -1.4 0 59% -1.01
2.68
612
1.68
606
1 4.42 -1,265 8 11 122.4K 1M -36 202.5M 437M 0.5 28 -6 -19 1 270.4M 16.4B 15.1B 1401-07-04 13:01:24 دی
16 وخاور 0.4 0 0 0 13.4T 1.2 1.6 0.03 641 6 0 61% -1.14
-1.66
3,800
-0.75
3,835
-0.91 4.78 -1,274 28 65 40K 250K -27 119.1M 212.4M 0.6 214 -2 -7 14M 7.2M 2.7B 1.4B 1401-07-04 13:01:24 وخاور
17 وبصادر 1 0 0 0 25.2T 1.3 1.5 0.12 29 49.6 0 60% -0.86
1.22
1,410
3.23
1,438
-2.01 5.87 -1,906 16 16 3.6K 400K -41 68.8M 170M 0.4 58 0 -16 70.1M 92.1M 13.2B 10.3B 1401-07-04 13:01:24 وبصادر
18 وپارس 0.6 0 0 0 25.5T 1.2 1.3 0.13 19 85.9 0 56% 2.1
0.06
1,622
0.68
1,632
-0.62 3.94 -3,800 12 23 33.1K 40K 30 78.1M 42M 1.9 106 0 -11 62.5M 45.1M 7.4B 3.4B 1401-07-04 13:01:24 وپارس
19 وپاسار 0.2 0 0 0 92.6T 0.6 1.2 0.03 1,326 5.3 0 59% -0.14
0.42
7,140
-0.56
7,070
0.98 5 -7,070 8 53 1K 4K -94 38.3M 1.2B 0.0 75 -11 -18 15.8M 11.4M 8B 777.6M 1401-07-04 13:01:24 وپاسار
20 وبملت2 0 1 1 16,933 68.3T 0 0 0 858 3 0 0% 0.35
0.35
2,605
0.35
2,605
0 0 -16,933 0 16,933 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 65M 16.9B 0 1401-07-04 13:01:24 وبملت2
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد