تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 آریان * 1.4 0.5 0 0 26T 0.3 0.3 0.04 661 9.9 0 50% 0.92
-1.38
6,440
-0.31
6,510
-1.07 3.13 744 26 18 77.6K 49K 9 0.9B 806.8M 1.2 79 -1 -5 16M 4.7M 3B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 آریان
2 اعتلا 1.7 1 0 0 534.8B 1.9 2.2 0.54 805 3.2 0 40% -1.28
-0.79
2,643
-2.06
2,609
1.27 3.65 327 6 4 10K 5K 58 44.5M 11.9M 4 616 -9 -14 1 2.3M 588.3M 445.8M 1401-07-12 13:01:04 اعتلا
3 واحیا * 1.1 0.33 0 0 10T 0.6 0.7 0.05 2,463 5.1 0 0% -2.3
-2.07
12,330
-1.03
12,460
-1.04 2.85 324 14 12 1K 20K 82 362.4M 36.9M 10 188 -8 -15 3.2M 1.7M 2.2B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 واحیا
4 وثوق * 3 0 0 0 331.5B 1.2 1.1 0.64 276 37.5 0 69% 2.98
2.98
10,360
2.98
10,360
0 0 229 80 26 2.1M 0 100 2.2B 0 9,999 607 9 31 1M 1.2M 1.3B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 وثوق
5 وفتخار ** 0.4 0 0 0 586B 0.4 0.4 0.37 -374 -12.1 0 34% 2.99
2.99
4,553
1.97
4,508
1.02 0 91 16 40 771.2K 0 100 375.6M 0 9,999 496 6 20 2.3M 1.5M 701.3M 656.3M 1401-07-12 13:01:04 وفتخار
6 فلات * 12 0 0 0 558.5B 0.3 0.8 0.19 1,215 11.8 0 39% 2.96
2.96
14,590
1.2
14,340
1.76 0 86 146 12 1.7M 0 100 2.5B 0 9,999 559 4 5 726.7K 300.2K 438M 438M 1401-07-12 13:01:04 فلات
7 وگستر * 5 0 0 0 253.8B 0.9 0.9 0.72 -690 -4.6 0 37% 6.97
6.97
3,239
4.76
3,172
2.21 0 5 49 10 5.3M 63.7K 94 1.8B 58.8M 30 446 9 -2 5.1M 3.5M 1.1B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 وگستر
8 بهیر * 1.3 0 0 0 561.6B 0 0.8 0.01 325 28.8 0 0% -2.99
-2.99
9,080
0
9,360
-2.99 0 2 2 2 0 4.1M -100 0 3.7B 0.0 218 0 -7 1.1M 10.8K 9.8M 9.8M 1401-07-12 13:01:04 بهیر
9 وپویاح 0 0 0 0 270B 0 0 0.01 قیمت 1,975 4% 0 0% -15.09
-15.09
900
-15.09
900
0 0 1 0 0 8.2K 9.5M -81 82.3M 854.2M 0.1 0 0 0 1 508.8K 45.8M 792K 1401-07-12 13:01:04 وپویاح
10 پردیسح 2 0 0 0 90.9B 0.6 0.5 0.03 قیمت 2,455 7% 0 0% -2.52
-0.61
1,300
-0.76
1,298
0.15 3.45 0 8 4 20K 11.7K 38 32.9M 15.1M 2 0 -10 -11 1 1.3M 170M 170.3M 1401-07-12 13:01:04 پردیسح
11 وآفر * 1.2 1 0 0 566.4B 0.5 0.6 0.52 7,955 2.4 0 0% 0.05
-0.16
18,870
-0.11
18,880
-0.05 2.47 0 13 11 60K 10K 30 132.1M 72.5M 1.8 619 -2 -14 519.5K 133.7K 251.7M 252.2M 1401-07-12 13:01:04 وآفر
12 سدبیر 1 2 0 0 413.5B 0.4 0.7 0.72 -229 -72.2 0 85% -2.78
0.3
16,620
-0.18
16,540
0.48 5.21 0 10 10 2.4K 3.2K -28 32.9M 59.5M 0.6 186 -9 -23 821K 759.5K 1.3B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 سدبیر
13 وآوا 1 4 0 0 304.1B 0.8 0.9 0.58 111 20.8 0 40% -2.5
3.24
2,356
0.96
2,304
2.28 6.07 0 5 5 14.8K 2.5K -31 47.5M 92M 0.5 558 -4 -16 6.2M 3.2M 744.6M 754.4M 1401-07-12 13:01:04 وآوا
14 معیار * 0.9 1 0 0 325B 0.7 1.6 0.37 300 216.7 0 38% -0.15
-2.93
63,050
0.08
65,000
-3.01 4.2 0 19 20 0 5.2K -100 0 111.8M 0.0 625 -1 -4 151.6K 51K 332.5M 321.8M 1401-07-12 13:01:04 معیار
15 واتی 0.9 0 0 0 3.5T 0.3 0.5 0.1 2,068 3.8 0 38% 0
0.9
7,890
0
7,820
0.9 2.46 0 15 16 55.8K 39.6K 26 73.4M 43.3M 1.7 445 -3 -10 1.9M 674.3K 527.2M 532.1M 1401-07-12 13:01:04 واتی
16 وملت * 0.9 1 0 0 189.2B 0.2 0.7 0.05 153 12.4 0 39% -1.53
-0.37
1,886
-0.05
1,892
-0.32 3.33 0 3 3 3.5K 1.5K -57 4.7M 17.3M 0.3 767 -1 -8 2.6M 290.7K 54.8M 54.8M 1401-07-12 13:01:04 وملت
17 وثنو * 0.5 0 0 0 398.3B 0.8 1.3 0.25 254 6.3 0 82% -2.86
-1.43
1,588
-1.12
1,593
-0.31 2.94 0 7 14 56.5K 5K -14 8.8M 11.9M 0.7 714 -4 -4 6M 2.3M 362.5M 368.1M 1401-07-12 13:01:04 وثنو
18 وشمال ** 0.5 0 0 0 248.6B 0.1 0.2 0.1 -113 -180.4 0 1% -1.95
-1.95
20,080
-0.44
20,390
-1.51 2.04 0 4 10 0 155.9K -100 0 350M 0.0 489 5 -12 256.5K 62.1K 124.8M 124.7M 1401-07-12 13:01:04 وشمال
19 واحصا ** 0.3 0 0 0 1.8T 0 0.8 0.01 588 147.3 0 40% -2.99
-2.99
84,250
-0.29
86,600
-2.7 0 0 8 32 0 585.8K -100 0 5B 0.0 160 -1 -10 114.7K 11.2K 94.7M 94.7M 1401-07-12 13:01:04 واحصا
20 وبرق * 0 1 0 0 1.6T 0 0.1 0.01 85 530.6 0 40% -2.99
-2.99
43,800
-0.11
45,100
-2.88 0 0 2 53 0 2.9M -100 0 14.2B 0.0 127 -1 -17 219.3K 12.1K 53M 53M 1401-07-12 13:01:04 وبرق
21 وهامون 6 4 0 0 862.5B 0.6 0.8 0.21 638 2.7 0 40% -1.86
0.93
1,740
0.06
1,725
0.87 3.01 0 6 1 8K 3K -16 26.7M 36.9M 0.7 493 -2 -9 8.5M 2.4M 416.7M 419M 1401-07-12 13:01:04 وهامون
22 وارس ** 1 1 0 0 693B 0.2 0.2 0.16 1,976 7 0 48% -2.79
-0.86
13,840
-0.72
13,860
-0.14 2.21 -2 18 18 10.2K 2.7K 13 82.3M 65.5M 1.3 389 -2 5 707.2K 231.2K 315.6M 268.4M 1401-07-12 13:01:04 وارس
23 وپویا 4 0 0 0 1.4T 0.4 0.4 0.09 751 2.6 0 41% -2.58
-1.06
1,958
-0.2
1,975
-0.86 2.65 -3 3 1 2.7K 50.4K -83 5M 53.7M 0.1 692 -2 -3 7.5M 1.2M 230.2M 223.4M 1401-07-12 13:01:04 وپویا
24 ومشان ** 0.1 0 0 0 121.4B 0 0 0.01 426 142.5 0 43% -2.97
-2.97
58,900
0
60,700
-2.97 0 -8 1 8 0 315.7K -100 0 2.1B 0.0 680 -2 -8 100K 1.3K 7.9M 506.5K 1401-07-12 13:01:04 ومشان
25 وسنا ** 1.1 0 0 0 2.6T 0.1 0.1 0.05 198 38.4 0 26% -1.31
-0.39
7,600
-0.26
7,610
-0.13 2.56 -8 6 6 5.7K 777 -9 49.9M 61.5M 0.8 565 2 -6 1.4M 125.7K 93.4M 87.8M 1401-07-12 13:01:04 وسنا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد