تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 سخوز2 0 1 1 3,004 3.1T 0 0 0 4,074 5.4 0 0% 0
0
21,930
0
21,930
0 0 3,004 3,004 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 1.4M 3B 3B 1401-07-04 13:01:24 سخوز2
2 سارومح 0 0 0 0 738.9B 1.3 9 3.43 قیمت 27,410 7% 0 0% -3.08
-5.38
24,600
-5.27
24,630
-0.11 2.44 1,131 40 0 0 0 0 0 0 9,999 0 -9 -9 1 479.2K 1.2B 1.1B 1401-07-04 13:01:24 سارومح
3 سپاها 2 0 0 0 2.1T 1.6 2.1 0.42 1,711 5.1 1.42 47% 0.36
5.94
8,920
2.97
8,670
2.97 10.02 1,115 22 10 737 6K -86 15.2M 210.5M 0.1 226 -6 -13 1.7M 2.9M 2.5B 2.4B 1401-07-04 13:01:24 سپاها
4 سهرمز 3 0 0 0 2.8T 0.4 0.7 1.17 2,914 8.7 2.57 39% 1.22
1.26
25,730
0
25,410
1.26 4.38 750 46 18 15.4K 5.4K -42 58.2M 144M 0.4 119 0 -5 585K 1M 2.6B 2.6B 1401-07-04 13:01:24 سهرمز
5 سرود 1.4 0 0 0 1.5T 0.4 0.6 0.08 3,938 4.8 1.86 51% -2
-0.47
18,890
-0.21
18,940
-0.26 2.69 258 7 5 750 800 -27 58.1M 102.8M 0.6 655 -4 -7 786.2K 216.2K 407.5M 375.3M 1401-07-04 13:01:24 سرود
6 سبزوا 1.2 2 0 0 1.3T 1.1 1.4 0.64 230 15.1 5.53 42% -3.39
2.76
3,457
3.15
3,470
-0.39 10.15 88 38 32 10K 5K -24 71.6M 118.8M 0.6 138 -2 0 1 23M 8B 7.9B 1401-07-04 13:01:24 سبزوا
7 ستران 1.2 0 0 0 4.3T 0.5 0.4 0.11 3,174 7.7 2.94 40% -0.13
2.51
24,480
1.93
24,340
0.58 4.57 30 18 15 75 10K -59 17.3M 67.2M 0.3 266 -7 -7 700K 625.3K 1.5B 1.5B 1401-07-04 13:01:24 ستران
8 سباقر * 1.3 0 0 0 646.8B 0.8 1.2 0.11 1,538 7 1.9 38% -1.76
0.37
10,810
0.09
10,780
0.28 3.4 28 17 13 19.8K 1.9K 82 98M 9.6M 10 602 -1 -7 0.9M 385.5K 415.8M 401.8M 1401-07-04 13:01:24 سباقر
9 ساربیل 1.3 0 0 0 1.3T 0.1 0.2 0 3,996 7 2.42 50% -2.13
2.31
28,300
0.54
27,810
1.77 9.68 0 12 9 8.5K 2.8K 16 28.6M 21M 1.4 220 -5 -21 515.8K 271K 757.5M 766.9M 1401-07-04 13:01:24 ساربیل
10 سصوفی2 0 0 0 13,584 2T 0 0 0 3,206 5.6 0 0% 0
0
18,020
0
18,020
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 7.5M 13.6B 0 1401-07-04 13:01:24 سصوفی2
11 سمازن2 0 0 0 21,983 3.1T 0 0 0 2,077 6 0 0% 0
0
12,450
0
12,450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 17.7M 22B 0 1401-07-04 13:01:24 سمازن2
12 سکارون * 0.4 1 0 0 1.6T 0.1 12 0 1,043 72.9 0 26% -2.94
-2.94
74,250
-0.59
76,050
-2.35 0 -8 27 64 0 205.1K -100 0 1.8B 0.0 440 -1 5 130.4K 26K 193M 185.6M 1401-07-04 13:01:24 سکارون
13 سلار * 1.1 0 0 0 576.4B 0.2 0.2 0.08 1,865 13.2 0 35% -1.83
-2.03
24,100
-0.2
24,550
-1.83 2.29 -10 7 7 247 2K 75 143.4M 21.1M 7 436 -5 -11 404K 72.6K 175.9M 162.7M 1401-07-04 13:01:24 سلار
14 سصفها 0.7 0 0 0 1.9T 1.9 1.9 2.3 2,464 15.5 4.74 53% -4.98
-2.06
38,970
-3.95
38,220
1.89 5.24 -14 16 22 499 2.3K -65 26.3M 127.4M 0.2 140 -15 -26 360.8K 1.3M 4.9B 4.9B 1401-07-04 13:01:24 سصفها
15 سخواف ** 0.3 0 0 0 294.3B 0.6 1.2 0.29 -39 -142.3 0 18% -3
-3
5,500
-2.12
5,550
-0.88 0.36 -17 5 16 0 2M -100 0 1.1B 0.0 531 -5 -13 1.8M 1.3M 714M 697.3M 1401-07-04 13:01:24 سخواف
16 سبجنو 1.5 0 0 0 1.4T 0.5 1.3 0.14 6,236 5.7 2.26 39% -0.06
0
35,410
-0.06
35,390
0.06 3.25 -36 12 8 2.8K 155 70 45.9M 8.3M 6 694 0 -3 423.1K 52.6K 185.2M 150.6M 1401-07-04 13:01:24 سبجنو
17 سفار 0.7 0 0 0 1.8T 0.3 0.4 0 5,641 13.5 5.05 51% 2.08
0.76
76,500
0.04
75,950
0.72 4.38 -36 3 4 10K 125 65 142.3M 31.1M 5 532 -3 -9 193.5K 16.7K 127.2M 26.6M 1401-07-04 13:01:24 سفار
18 سبهان 1 0 0 0 798.8B 0.2 0.1 0.15 5,849 6.8 1.59 49% -0.23
0.28
40,000
0.13
39,940
0.15 3.53 -41 6 6 250 2.2K 33 46.8M 24.1M 1.9 593 -10 -5 357.4K 72.1K 289.4M 247.7M 1401-07-04 13:01:24 سبهان
19 سشرق 1.4 0 0 0 1.9T 0.6 0.8 0.1 1,136 6.3 2.58 44% -0.42
1.27
7,200
-0.14
7,100
1.41 5.82 -55 10 7 117 1K 78 82.5M 10.4M 8 421 -4 -8 2.1M 0.9M 659.6M 613.7M 1401-07-04 13:01:24 سشرق
20 سقاین 1 0 0 0 1.1T 0.2 0.3 0.25 4,917 9.2 3.92 69% -1.37
0.02
45,310
0.22
45,400
-0.2 10.25 -58 8 9 320 1.7K -17 37.6M 55.4M 0.7 542 -6 9 315.3K 75.4K 344.6M 240.6M 1401-07-04 13:01:24 سقاین
21 سدشت 0.9 0 0 0 3.2T 0.2 0.3 0 2,134 12.8 6.32 53% -4.91
-1.82
26,970
-0.47
27,340
-1.35 5.02 -66 5 5 374 1.8K -7 29.9M 35.3M 0.8 692 0 7 538.6K 89.8K 239.8M 177.6M 1401-07-04 13:01:24 سدشت
22 سخوز 0.9 0 0 0 3.1T 0.4 0.4 0.13 4,074 5.4 2.07 54% -3.56
1.6
22,280
-0.36
21,850
1.96 5.34 -72 11 12 500 2.3K 37 79.3M 37.7M 2 462 -4 0 671.7K 349.9K 761.7M 432.6M 1401-07-04 13:01:24 سخوز
23 سخاش 1.3 0 0 0 1.2T 3.5 3.7 1.16 9,296 6.4 2.46 54% -2.72
4.87
60,500
2.25
58,990
2.62 7.95 -95 26 19 1.7K 367 -67 79M 411.4M 0.2 630 -1 1 255.9K 567.2K 3.3B 2.8B 1401-07-04 13:01:24 سخاش
24 سجام * 0.4 1 0 0 1.5T 0.6 0.6 0.11 154 14.9 0 34% -2.99
-1.26
2,280
-0.82
2,290
-0.44 2.63 -115 3 9 2.2K 13.5K -60 14.4M 58.2M 0.2 673 -3 -1 4.3M 1.2M 272.7M 151.9M 1401-07-04 13:01:24 سجام
25 ساروج 0.2 1 0 0 2.6T 0.3 0.2 0.05 2,639 7.3 2.65 0% 1.45
3
19,900
0.1
19,340
2.9 3 -126 1 9 400 10.2K -26 53.2M 96.7M 0.5 691 1 1 782.9K 72.3K 141.2M 14M 1401-07-04 13:01:24 ساروج
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد