تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 تاپیکوح 11 0 0 0 16.7T 0.6 1.2 0 قیمت 9,740 4% 0 0% -0.36
1.45
8,380
0.85
8,330
0.6 3.04 1,262 44 4 10K 1.9K 91 255.5M 12.1M 21 0 -8 -8 1 3M 2.5B 2.3B 1401-07-04 13:01:24 تاپیکوح
2 شفارس 0.5 0 0 0 1.1T 1.8 2.3 1.24 23 41.6 1.69 58% 1.89
1.05
961
0.63
957
0.42 7.03 1,002 13 26 6K 377.9K -60 31.3M 127.3M 0.2 403 -5 -10 14.9M 39.7M 3.8B 3.8B 1401-07-04 13:01:24 شفارس
3 شلرد ** 0.6 5 0 0 8.5T 1.4 1.1 0.37 206 45.8 1.5 44% -2.49
2.81
9,500
2.16
9,440
0.65 5.55 833 19 30 143.8K 35.7K 16 313.4M 228.1M 1.4 94 -5 -13 3.6M 9.6M 9.1B 8.6B 1401-07-04 13:01:24 شلرد
4 شپدیس 0.7 0 0 0 110.9T 0.6 1.2 0.09 37,595 4.9 3 66% -1.28
0.24
184,350
0.49
184,820
-0.25 4.04 673 31 48 5.7K 5K -17 425.4M 598.3M 0.7 49 -3 -1 531K 808.7K 14.9B 10.9B 1401-07-04 13:01:24 شپدیس
5 شاراک 0.8 0 0 0 24.1T 0.6 0.5 0 6,239 4.8 1.04 65% -0.2
0.23
29,890
0.07
29,840
0.16 2.02 454 9 11 1K 62.4K -53 194.8M 643.4M 0.3 131 -6 -12 3.2M 705.7K 2.1B 1.9B 1401-07-04 13:01:24 شاراک
6 زنجان ** 1 0.67 0 0 843.2B 2.7 2.7 0 -23 -104.7 0 56% -2.54
1.87
2,449
0.21
2,409
1.66 6.17 235 14 15 8K 17K 3 34.7M 33.3M 1.0 513 -8 -16 4.1M 12.5M 3B 2.8B 1401-07-04 13:01:24 زنجان
7 شسینا 1.1 0 0 0 534.6B 0.6 0.9 0.26 130 11.4 1.94 59% -4.55
2.65
1,510
1.02
1,486
1.63 8.62 37 9 8 631 40K -46 5.7M 15.4M 0.4 472 -6 -12 9.8M 5.8M 860.4M 868.5M 1401-07-04 13:01:24 شسینا
8 ساینا 1.2 0 0 0 530.5B 0.2 0.4 0.44 388 136.7 1.67 60% -4.06
-0.47
52,700
0.19
53,050
-0.66 7.09 10 7 6 100 205 -58 10.1M 38.4M 0.3 328 -1 -12 277.8K 84.3K 449.7M 444.4M 1401-07-04 13:01:24 ساینا
9 شاروم 5 0 0 0 1T 0.3 0.7 0.32 992 13.7 1.44 61% -0.68
2.78
13,700
2.1
13,610
0.68 5.78 8 7 1 4K 386 -47 20.3M 57.5M 0.4 397 -8 -9 1 706.4K 1B 1B 1401-07-04 13:01:24 شاروم
10 شکف ** 0 0 0 0 0.9T 0 0 0 -2,834 -13.2 0 42% -1.87
-1.87
36,700
0
37,400
-1.87 0 6 2 0 0 100.3K -100 0 477.4M 0.0 753 0 7 133.7K 1.5K 5.6M 5.6M 1401-07-04 13:01:24 شکف
11 شپترو ** 1 1 0 0 1.6T 0.3 0.4 0.06 -376 -4.2 1.08 57% -2.82
1.41
1,584
0.13
1,564
1.28 5.21 2 4 4 4K 127.9K -94 5.5M 189.9M 0.0 390 -7 -15 6.3M 2.1M 336.2M 339.9M 1401-07-04 13:01:24 شپترو
12 شتولی ** 1.8 0.5 0 0 356.3B 1.2 2.1 0.22 7 2035.7 0 42% -1.98
0
14,120
0.92
14,250
-0.92 4.05 0 14 8 98.3K 395 90 165.1M 8.9M 19 762 1 1 357.9K 222.9K 319.4M 314.8M 1401-07-04 13:01:24 شتولی
13 شفارا * 1.2 0 0 0 1.3T 0.4 1.8 0.13 124 38.3 1.41 60% -2.99
-2.84
4,647
-0.63
4,753
-2.21 0.15 0 7 6 0 113.6K -100 0 64.5M 0.0 701 -1 0 2.1M 434.7K 201.8M 202M 1401-07-04 13:01:24 شفارا
14 شوینده 0.8 0 0 0 1.3T 0.4 0.8 0 2,004 6.5 0 61% -1.01
1.47
13,110
0.31
12,960
1.16 4.97 0 8 10 765 5K 10 73.6M 61.4M 1.2 461 -4 -15 1.1M 437.7K 570.6M 573.8M 1401-07-04 13:01:24 شوینده
15 شپلی ** 0.8 2 0 0 2.3T 0.7 0.6 0.25 939 6.9 1.11 57% 1.38
-0.15
6,490
-0.31
6,480
0.16 4.57 0 21 27 40.6K 17K -35 39.4M 81.6M 0.5 155 -4 -4 1.5M 5.3M 3.4B 3.4B 1401-07-04 13:01:24 شپلی
16 فسا * 0.3 0 0 0 269.1B 1 1.5 0.48 6 128.7 0 57% -2.96
-2.96
753
-0.52
772
-2.44 2.26 0 3 9 0 6.3K -100 0 11.3M 0.0 768 -1 -3 12.9M 2.2M 168M 167.9M 1401-07-04 13:01:24 فسا
17 شمواد * 0.3 0 0 0 1.2T 0.1 0.3 0 5,499 15.4 1.12 90% -2.98
-2.98
82,950
-0.76
84,850
-2.22 0 0 18 63 342 271.3K -100 2.8M 2.4B 0.0 410 -3 14 116.9K 30.1K 250M 250M 1401-07-04 13:01:24 شمواد
18 داراب * 0.3 0 0 0 363B 0 0.2 0 15 71 0 57% -2.91
-2.91
1,034
0
1,065
-2.91 0 0 1 5 0 12.6M -100 0 1.4B 0.0 706 0 -2 9.4M 52.4K 5.4M 5.4M 1401-07-04 13:01:24 داراب
19 جهرم * 0.1 0 0 0 257.4B 0.2 0.5 0.11 27 28.8 0 57% -2.95
-2.95
756
-0.26
777
-2.69 0 0 2 19 10K 1.5M -99 753K 150.9M 0.0 746 -1 3 12.8M 1M 74.2M 74.2M 1401-07-04 13:01:24 جهرم
20 شکلر 0.9 0 0 0 1.8T 0.2 0.3 0.06 0 0 2.82 63% -3
-0.17
18,000
0.11
18,050
-0.28 5.2 0 6 7 1.5K 4.7K 71 184.5M 32.1M 6 481 -2 -6 822.8K 138.4K 251.2M 248.8M 1401-07-04 13:01:24 شکلر
21 شسم ** 1.3 0 0 0 244.6B 4.7 1.3 2.78 55 4446.4 0 52% -1.98
1.98
246,750
1.07
244,550
0.91 4.05 -1 16 13 14.9K 0 100 402.8M 0 9,999 778 -1 -10 20.6K 38.6K 0.9B 1B 1401-07-04 13:01:24 شسم
22 شستان * 0.9 1 0 0 211.3B 0 0.1 0.01 11 406.2 0 0% 0.65
-0.74
4,435
0
4,468
-0.74 3.41 -5 1 1 18.8K 7.5K 47 33.9M 12.7M 3 763 -2 8 1.1M 40.7K 18.2M 13.1M 1401-07-04 13:01:24 شستان
23 شپاکسا 1.1 0 0 0 1.5T 0.5 1.4 0.32 -94 -17.6 0.62 60% -5.3
1.89
1,673
0.67
1,653
1.22 9.32 -17 12 11 6.4K 48.2K -78 4.8M 40.3M 0.1 433 -5 -6 9M 6.7M 1.1B 1.1B 1401-07-04 13:01:24 شپاکسا
24 شاملا 1.2 0 0 0 2.2T 0.7 0.5 0.29 1,344 6.1 3.46 63% -4.27
1.22
8,290
0.73
8,250
0.49 7.02 -34 15 13 608 18.9K -78 27.1M 224.2M 0.1 498 -9 -24 1.7M 1.4M 1.1B 1.1B 1401-07-04 13:01:24 شاملا
25 شلعاب 1 0 0 0 276.1B 0.3 0.5 0.23 146 31.5 1.56 59% -1.39
0
4,601
0
4,601
0 5.86 -42 5 5 2.8K 5.6K -25 7.7M 13M 0.6 425 -4 -9 3.1M 761.1K 350.2M 308.6M 1401-07-04 13:01:24 شلعاب
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد