تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 دسبحان 1.2 0 0 0 2.1T 6 2.3 3.94 747 11.5 2.37 70% 4.67
-0.36
8,320
2.87
8,590
-3.23 7.75 2,240 19 16 195K 6.4K 44 216.8M 84.4M 3 566 12 18 2M 10.8M 9.3B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 دسبحان
2 دروز 2 0 0 0 1.2T 4.9 8 1.57 747 23.8 4.14 75% -0.82
4.99
17,890
4.23
17,760
0.76 9.02 1,330 28 14 155.3K 510 95 297.7M 8M 37 611 3 -5 867.1K 1.6M 2.9B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 دروز
3 پخش 1.9 1 0 0 4.3T 6 3.7 1.07 3,300 9.4 0 76% -1.31
1.47
31,000
1.47
31,000
0 5.14 527 17 9 4K 9.3K 9 128M 108.7M 1.2 424 -5 -11 1 1.5M 4.6B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 پخش
4 دیران 2 0 0 0 1T 1.5 1.2 1.29 685 16.3 3.13 69% -1.86
4.94
11,260
4.19
11,180
0.75 6.93 472 34 14 5.5M 3K 95 6.2B 163.5M 38 267 2 -11 1.4M 4.7M 5.2B 5B 1401-07-12 13:01:04 دیران
5 کاسپینح 3 1 0 0 618.9B 0.4 0.4 0 قیمت 10,720 9% 0 0% -1.14
-2.54
8,800
-2.07
8,842
-0.47 1.43 90 10 3 1.6K 1.6K 35 26.8M 13.2M 2.0 0 -8 -11 1 230.1K 203.5M 158.5M 1401-07-12 13:01:04 کاسپینح
6 دپارس 0.4 0 0 0 2T 1.3 0.6 0.26 3,486 6.2 2.82 69% 4.75
-0.05
21,470
0.09
21,500
-0.14 6.43 83 5 12 500 21K -85 5.8M 72.7M 0.1 726 -2 -13 681.5K 360.5K 775.8M 692.2M 1401-07-12 13:01:04 دپارس
7 درازکح 0 0 0 0 1.2T 0.1 0.1 0.01 قیمت 11,870 11% 0 0% -0.1
-1.12
9,700
-0.92
9,720
-0.2 1.03 82 14 0 1K 0.9M -94 26.7M 887.7M 0.0 0 -9 -9 1 84.8K 82.4M 82.3M 1401-07-12 13:01:04 درازکح
8 ریشمک 1.5 1 0 0 517.5B 0.5 0.9 0.45 1,368 12.6 5.53 66% -0.96
4.48
17,480
3.11
17,250
1.37 6.77 75 13 8 1K 9.1K -20 94.4M 141.3M 0.7 254 -4 -8 1 792.3K 1.4B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 ریشمک
9 دبالکح 5 2 0 0 82.5B 1.1 1.1 0.03 قیمت 4,675 7% 0 0% -2.86
1.02
3,357
-0.69
3,300
1.71 4.03 72 21 4 25K 2.8K 77 194.2M 26.5M 7 0 -6 -14 1 1.3M 436.5M 444M 1401-07-12 13:01:04 دبالکح
10 دتولید * 1.1 2 0 0 529.6B 0.5 0.7 0.26 53 117.6 1.63 60% 0.16
2.77
6,310
1.47
6,230
1.3 3.59 67 6 5 65K 464 8 284.2M 247.1M 1.2 494 -2 -17 1 863.4K 538.2M 544.8M 1401-07-12 13:01:04 دتولید
11 دتماد 1.1 0 0 0 2.1T 0.5 0.7 0.12 5,713 5.1 2.02 72% 0.76
1.51
29,520
-0.07
29,060
1.58 2.68 51 11 10 79 840 56 69.6M 20.4M 3 460 -3 -12 500K 171.1K 496.8M 498.5M 1401-07-12 13:01:04 دتماد
12 دلقما 0.7 0 0 0 1T 0.8 0.5 0.37 182 8.1 2.48 66% -2.17
-0.68
1,467
-0.54
1,469
-0.14 2.15 10 8 12 129.2K 20K -1 64.6M 67.8M 1.0 617 -7 -13 9.5M 4.1M 591M 573.1M 1401-07-12 13:01:04 دلقما
13 وپخش 4 0 0 0 11.5T 1.4 1.1 0.18 5,300 6.1 0 64% 0.68
0.99
32,700
0
32,380
0.99 3.56 10 105 30 7.4K 159 99 1B 7.1M 133 447 1 -4 1.4M 540.8K 1.8B 631.3M 1401-07-12 13:01:04 وپخش
14 شفا 0.4 0 0 0 3.7T 0.7 1 0.17 2,101 6.5 0 69% 2.44
-4.95
13,250
-1.58
13,720
-3.37 7.77 3 7 18 0 69.4K -100 0 122M 0.0 407 -8 -25 1.1M 360.9K 479.3M 478.2M 1401-07-12 13:01:04 شفا
15 دکوثر * 0.8 0 0 0 440.8B 0.7 1.5 0.29 9 288.1 1.25 61% -3.34
-4.97
2,507
-1.71
2,593
-3.26 2.4 0 8 11 95K 22.2K 8 42.2M 36.3M 1.2 636 -4 -3 5.6M 2M 496.1M 495.4M 1401-07-12 13:01:04 دکوثر
16 شتهران * 0 0 0 0 2.2T 0 0 0 3,324 14.8 0 0% -100
0
49,250
0
49,250
0 0 0 0 0 184.7K 0 100 0.9B 0 9,999 806 0 2 1 0 0 0 1401-07-12 13:01:04 شتهران
17 دتهران‌ * 0 0 0 0 107.9B 0 0 0 9,065 2 0 0% -100
0
17,980
0
17,980
0 0 0 0 0 314.9K 0 100 577.3M 0 9,999 828 0 0 1 0 0 0 1401-07-12 13:01:04 دتهران‌
18 دارو 1.1 0 0 0 3.4T 0.3 0.2 0.02 2,446 5.4 1.24 74% 1.44
-1.52
13,000
-0.08
13,190
-1.44 4.04 -7 4 4 1.7K 28K -82 6.6M 66.7M 0.1 730 -3 -6 1.1M 56.9K 74.4M 67M 1401-07-12 13:01:04 دارو
19 کی بی سی 2 1 0 0 405.2B 0.4 1.3 0.2 1,004 8.2 0 85% 0.12
1.45
8,390
0
8,270
1.45 2.07 -8 11 5 8K 22.1K 25 73.4M 44.3M 1.7 691 0 -16 1.8M 215.4K 178.6M 172.3M 1401-07-12 13:01:04 کی بی سی
20 دسبحاح 6 0 0 0 1.2T 0.9 0.3 0.62 قیمت 7,710 14% 0 0% -2.78
0
5,760
0
5,760
0 4.46 -9 18 3 2.7K 17.1K -22 26.7M 43.7M 0.6 0 -8 -8 1 618.9K 356.5M 344.4M 1401-07-12 13:01:04 دسبحاح
21 دجابر 1.1 0 0 0 2.2T 0.5 0.7 0.07 1,347 7.1 3.86 69% -1.34
-1.14
9,570
-0.62
9,620
-0.52 2.79 -16 8 7 50 402 -78 7.4M 62.4M 0.1 492 -4 -19 1.5M 316.9K 297.8M 287.4M 1401-07-12 13:01:04 دجابر
22 دقاضیح 3 2 0 0 1T 0.3 0.4 0 قیمت 13,270 7% 0 0% -1.26
1.97
11,360
0.63
11,210
1.34 4.03 -16 7 3 1K 6.8K -21 20.6M 32.3M 0.6 0 -2 -6 1 62.6K 70.1M 54.8M 1401-07-12 13:01:04 دقاضیح
23 داوه 1 1 0 0 392.5B 0.2 0.2 0.12 263 21.4 3.1 66% 0.88
-1.42
5,570
-0.18
5,640
-1.24 3.26 -16 4 4 321 171.9K -77 17.2M 135.7M 0.1 546 -4 -10 2.5M 276K 153.8M 137.7M 1401-07-12 13:01:04 داوه
24 دشیری * 0.7 0 0 0 368.8B 0.7 2.8 0.28 6,896 10.7 0 70% -2.87
-1.94
73,350
-1.4
73,750
-0.54 1.65 -22 12 18 200 758 2 19.4M 18.8M 1.0 679 -3 -13 131K 63.9K 464.2M 446.6M 1401-07-12 13:01:04 دشیری
25 دسانکو 0.6 1 0 0 723.7B 0.8 1.1 0.75 74 74.6 1.81 69% -1.77
-0.71
5,600
-2.13
5,520
1.42 6.15 -29 8 13 6K 2.2K -66 17.1M 85.6M 0.2 327 -14 -27 1 2.5M 1.4B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 دسانکو
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد