تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 غپینو 1.5 0 0 0 2.3T 4.1 3.2 1.56 205 12.3 1.66 42% 3.62
5.69
2,509
6.49
2,528
-0.8 3.38 2,680 26 17 20K 892.3K -33 126.2M 253.8M 0.5 279 11 4 6.6M 48.6M 12.3B 11.8B 1401-07-06 13:01:12 غپینو
2 غناب * 0.9 0.5 0 0 685.6B 0.9 0.9 1.52 3,074 111.5 0 0% 2.99
2.82
343,300
2.67
342,800
0.15 2.98 1,095 19 21 250 1K 18 99M 69.3M 1.4 379 2 29 29.7K 87.6K 3B 3B 1401-07-06 13:01:12 غناب
3 غاذر 1.5 0 0 0 610.9B 0.6 0.6 1.14 1,241 31 7.42 49% 0.22
2.77
38,200
3.36
38,420
-0.59 7.71 683 18 12 8.6K 134 87 101.1M 7.1M 14 148 -3 -31 377.3K 791.6K 3B 3B 1401-07-06 13:01:12 غاذر
4 غویتا * 0.9 1.33 0 0 1.3T 1.3 1.2 1.73 415 9.1 1.6 28% 1.98
2.56
3,730
3.57
3,767
-1.01 5.07 377 18 20 2.3K 32.8K 15 154.7M 116.2M 1.3 181 3 -5 4.1M 16.4M 6.2B 6.1B 1401-07-06 13:01:12 غویتا
5 غپآذر 1.9 2 0 0 629B 0.8 0.3 1.49 2,069 15.2 0.49 49% 0
5.26
32,000
3.45
31,450
1.81 5.26 283 24 13 6.8K 500 -46 62.3M 171.8M 0.4 520 -7 10 1 537.2K 1.7B 1.7B 1401-07-06 13:01:12 غپآذر
6 غزر 3 0 0 0 5.7T 0.8 0.9 0.45 727 9.7 2.02 48% 1.45
3.19
7,120
2.61
7,080
0.58 3.17 213 10 3 15K 13K -19 144M 212.7M 0.7 149 0 -10 3.2M 4.2M 3B 2.7B 1401-07-06 13:01:12 غزر
7 غگلپا 1.1 2 0 0 650.7B 0.1 0.4 0.38 3,580 10.8 0.66 47% 3.12
-0.52
38,250
0.13
38,500
-0.65 3.8 101 6 6 4.3K 650 57 101.7M 28.1M 4 352 -3 0 379.7K 111.4K 429.5M 388M 1401-07-06 13:01:12 غگلپا
8 تبرک 1.6 1 0 0 1.7T 1.5 1.3 0.46 301 24.8 0 52% 0.96
1.65
7,390
2.61
7,460
-0.96 4.13 89 19 12 72.6K 1.9K 53 87.4M 27.7M 3 662 2 -2 1 1.3M 1B 0.9B 1401-07-06 13:01:12 تبرک
9 غبشهر 1 0 0 0 6.9T 0.3 0.4 0.06 313 10 0.68 46% 1.8
1.84
3,161
0.68
3,125
1.16 2.47 76 10 10 15.2K 9.1K 20 78.1M 52.2M 1.5 174 -2 -13 8.8M 2.5M 799.1M 697.7M 1401-07-06 13:01:12 غبشهر
10 غگیلا 4 0.59 0 0 382.4B 0.5 0.5 0.65 559 20.3 0.72 47% 0
1.95
11,480
0.98
11,370
0.97 4.62 62 7 2 500 8.2K -37 20.8M 46.3M 0.5 466 -3 -5 1.3M 565.6K 650.6M 644.5M 1401-07-06 13:01:12 غگیلا
11 غدیس 1.7 0 0 0 1.1T 0.6 0.8 0.32 1,385 7 0.96 48% -0.21
3.08
9,710
2.55
9,660
0.53 5.21 57 21 12 17K 4.4K 49 50.1M 17.4M 3 408 -1 -9 1.5M 1.1M 1.1B 1.1B 1401-07-06 13:01:12 غدیس
12 غشاذر 3 0 0 0 623.6B 0.2 0.3 0.21 331 15.3 0.77 46% 0.79
1.59
5,120
0.4
5,060
1.19 4.39 50 11 4 29.7K 2.4K 79 133.8M 16.2M 8 635 -6 7 2.8M 465.2K 240.2M 238.2M 1401-07-06 13:01:12 غشاذر
13 غمهرا 1.3 0 0 0 1T 0.5 0.9 0.16 1,169 8.4 0.67 46% 1.13
1.64
9,900
0.82
9,820
0.82 2.74 34 18 14 51.4K 490 80 388.6M 42.9M 9 358 -2 -16 1.5M 542.3K 540.4M 536.9M 1401-07-06 13:01:12 غمهرا
14 غسالم 1.5 0 0 0 1.3T 0.7 0.9 0.17 271 11 1.7 44% -0.48
3.32
2,990
2.66
2,971
0.66 6.74 30 8 5 32.2K 13.8K -31 27.3M 52.5M 0.5 406 -1 -4 5M 3.3M 1B 1B 1401-07-06 13:01:12 غسالم
15 غشصفا 0.6 0 0 0 1.3T 1 1.1 0.23 1,175 13.4 0.59 46% 1.99
0.45
15,660
1.22
15,780
-0.77 6.6 29 7 11 1.5K 392 4 34.7M 33.3M 1.0 562 1 -11 1M 510.8K 814.2M 797.5M 1401-07-06 13:01:12 غشصفا
16 غفارس * 2 4 0 0 757.4B 0.7 0.8 0.5 580 11.3 0.62 31% 4.28
4.28
6,580
3.49
6,530
0.79 3.44 19 14 6 3K 40.9K -60 36.9M 153.6M 0.2 596 1 5 1 1M 632.6M 531.2M 1401-07-06 13:01:12 غفارس
17 غچین 2 0 0 0 0.9T 0.6 1.2 0.39 1,100 10.1 2.7 46% 0
2.29
11,160
1.47
11,070
0.82 5 15 19 9 30.5K 39.3K -32 69.9M 137.6M 0.5 452 0 -3 1.4M 758.4K 848.6M 713.1M 1401-07-06 13:01:12 غچین
18 بهپاک 1.5 0 0 0 1.8T 0.2 0.3 0.07 655 9.1 1.94 48% -1.35
1.69
6,010
0.68
5,950
1.01 6 3 11 7 9.8K 1.2K -53 25.7M 85.9M 0.3 451 -4 -5 2.4M 608.1K 369.4M 362.1M 1401-07-06 13:01:12 بهپاک
19 غشوکو * 0.7 0 0 0 244.4B 1 1.4 0.71 402 15.2 0 0% 2.15
-0.66
6,010
0.99
6,110
-1.65 3.83 1 10 13 2K 4.4K -80 12.5M 116.1M 0.1 705 -1 -14 1.6M 880K 542.4M 525.2M 1401-07-06 13:01:12 غشوکو
20 غپونه 1.3 0 0 0 809.1B 0.3 0.5 0.24 789 16 0 0% -1.03
-2.06
12,370
-0.08
12,620
-1.98 2.18 0 8 6 10K 1.4K -55 44.2M 154.7M 0.3 696 -3 -4 1.2M 164.2K 205.8M 203.1M 1401-07-06 13:01:12 غپونه
21 غپاک * 1.3 0 0 0 1.3T 0.3 0.3 0.17 451 20.2 0.51 35% -1.43
0.55
9,110
0.55
9,110
0 3.92 0 9 7 2.4K 196 -40 9.5M 22.7M 0.4 323 -5 -8 1.6M 653.4K 599.2M 595.3M 1401-07-06 13:01:12 غپاک
22 غصینو 1 0.4 0 0 9T 0.4 0.5 0.14 723 12.4 4.11 44% 3.02
0.78
9,000
0.45
8,970
0.33 2.91 0 7 7 2.9K 3.9K 58 206.2M 55.7M 4 253 -3 -12 4M 1.1M 1B 1B 1401-07-06 13:01:12 غصینو
23 غدام 0.9 0 0 0 617B 0.6 0.3 0.77 258 149.5 6.53 46% 1.31
0.13
38,150
1.21
38,560
-1.08 3.68 0 11 12 459 534 73 127.3M 20.1M 6 236 -3 -5 377K 488K 1.9B 1.9B 1401-07-06 13:01:12 غدام
24 غالبر * 0.7 0 0 0 388.5B 0.5 0.7 0.21 551 15.3 1.1 32% 0.72
0.95
8,460
0.36
8,410
0.59 3.46 0 7 10 2.6K 2.6K -87 6.8M 97.5M 0.1 623 -1 -3 1.8M 474.7K 402.6M 401.6M 1401-07-06 13:01:12 غالبر
25 غدشت 0.1 0 0 0 2.4T 0.3 0.4 0.6 690 51.9 6.44 43% -4.99
-4.99
35,810
-4.99
35,810
0 0 0 14 121 0 2.7M -100 0 9.7B 0.0 84 -13 -17 363K 0.9M 3.4B 3.4B 1401-07-06 13:01:12 غدشت
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد