تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 وامید 120,449 681 18.2 82% -2.98
-2.98
12,050
0.00
12,420
2.98 0 0 0.3 0 0.1 2 8 0 15,017,921 0 0 -2.98 0 18,097 3 -77 0 0 0 -2 9,623,095 18,252 22 1400-2-22 12:31:16 وامید
2 وصندوق2 0 1,123 12.4 0% 0.00
0.00
13,930
0.00
13,930
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.99 0 0 0 0 1 102,000,000 142,086 1400-2-22 12:31:16 وصندوق2
3 وامید2 0 681 17.7 0% -2.98
-2.98
12,050
-2.98
12,050
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00 0 0 0 0 1 12,045,600 14,515 1400-2-22 12:31:16 وامید2
4 وصندوق 37,584 1,123 12.4 16% -2.73
-1.72
13,690
-0.07
13,920
1.65 5.31 -47 2 2.3 1.5 20 8 1,000 16,499 1 0 -1.72 1 23 31 -50 -1 -2 -3 -3 8,421,053 4,483,984 6,236 1400-2-22 12:31:16 وصندوق
5 ونیکی 13,650 1,135 6.9 23% 3.05
-1.65
7,750
-1.02
7,800
0.63 6.14 -128 1.5 1.6 1.4 18 12 8,456 5,000 3 1 -1.90 7 4 1 -84 -2 -4 -6 -12 7,000,000 5,619,968 4,372 1400-2-22 12:31:16 ونیکی
6 وامیدح 38,225 قیمت 12,420 -36% 0% 3.82
6.87
7,000
6.11
6,950
-0.76 5.74 -269 1.8 2.1 0.5 8 4 78 48,128 0 0 6.41 0 34 14 -18 0 -11 32767 32767 1 2,189,312 1,522 1400-2-22 12:31:16 وامیدح
7 وغدیر 72,792 1,040 9.7 42% 1.18
-1.18
10,020
-0.30
10,110
0.88 6.19 -4,883 1.1 0.9 0.7 11 10 95,437 100 48 477 -1.18 96 0 26 -61 9 4 6 2 12,345,679 17,250,358 17,447 1400-2-22 12:31:16 وغدیر
8 شستا 155,632 1,701 6.4 48% 1.17
-2.44
10,800
-0.99
10,960
1.45 5.59 -11,655 1 0.9 1.1 12 12 14,250 25,728 3 0 -2.53 15 28 8 -83 7 1 2 -3 11,049,724 62,219,409 68,198 1400-2-22 12:31:16 شستا
9 وبانک 20,329 805 9.3 44% -2.96
0.67
7,470
0.54
7,460
-0.13 6.94 -23,186 1 15.2 14.2 11 11 196,515 2,345 73 84 0.54 147 2 7 -78 1 -3 -3 -8 10,900,000 66,358,911 49,513 1400-2-22 12:31:16 وبانک
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد