تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 ورنا 1.7 0 0 0 6T 1.4 1.5 1.47 278 18.5 0 67% 0.21
6.8
5,180
5.98
5,140
0.82 6.58 5,051 47 29 5.3M 1.2K 93 2.8B 108.1M 26 32 1 -15 4.7M 47.7M 24.5B 24.6B 1401-07-04 13:01:24 ورنا
2 خگستر 1.3 0 0 0 11.8T 1.6 1.8 1.04 116 25.6 0 67% -1.31
6.98
3,020
5.28
2,972
1.7 8.44 2,759 40 30 5.7M 1.7K 94 1.8B 53.3M 34 14 -1 -15 15.8M 206.1M 61.3B 61.9B 1401-07-04 13:01:24 خگستر
3 خبهمن 0.8 0 0 0 20.1T 1.3 1.7 0.19 64 23.3 0 65% 0.07
2.79
1,510
1.63
1,493
1.16 6.25 1,046 16 19 197.6K 178.4K -32 61.4M 120.5M 0.5 69 -5 -15 53.9M 69.8M 10.4B 9.2B 1401-07-04 13:01:24 خبهمن
4 خمهرح 0 0 0 0 113.4B 0.6 0.4 0.06 قیمت 1,794 11% 0 0% 0
6.09
610
4.87
603
1.22 9.91 1,030 11 0 60K 1.7M -67 19.6M 104.4M 0.2 0 14 -9 1 18.3M 1.1B 1B 1401-07-04 13:01:24 خمهرح
5 خمهر 1.2 0 0 0 1.2T 0.9 0.4 0.83 70 25.6 0.44 69% -2.57
1.83
1,781
2.57
1,794
-0.74 6.81 680 21 18 43.7K 20.1K -26 40.1M 68.9M 0.6 205 6 0 8.2M 25.4M 4.6B 4.5B 1401-07-04 13:01:24 خمهر
6 خزامیا * 1.2 0 0 0 6.1T 0.8 0.8 0.61 410 26.8 0.57 62% -1.42
4.93
11,070
4.17
10,990
0.76 6.44 445 39 32 1.2M 500 91 1.4B 70.8M 20 27 -7 -16 2.2M 17M 18.6B 18.8B 1401-07-04 13:01:24 خزامیا
7 خلیبل ** 2 1 0 0 3.1T 0.7 1.1 3.55 136 155.9 0 42% 0
2.87
21,500
1.44
21,200
1.43 2.87 424 19 8 212.6K 190 100 503.3M 502.6K 1,002 455 6 -5 587.7K 302.3K 649.9M 650M 1401-07-04 13:01:24 خلیبل
8 خاذین * 1.1 0 0 0 0.9T 1.1 1.2 1.07 -12 -177.5 0.67 68% 1.6
2.42
2,117
3.05
2,130
-0.63 5.17 369 18 17 81K 7.3K 70 210.5M 38M 6 237 9 -4 7.5M 22.1M 4.7B 4.7B 1401-07-04 13:01:24 خاذین
9 خدیزل 0.7 0.25 0 0 8.3T 0.9 0.7 0.63 655 7.5 2.29 68% 2.91
1.66
4,829
2.99
4,892
-1.33 7.25 251 18 26 4.2K 200K -71 28.7M 172.7M 0.2 191 -7 -20 1 9.2M 4.5B 4.4B 1401-07-04 13:01:24 خدیزل
10 خنصیر * 1 0 0 0 1.5T 0.7 0.9 0.87 169 73.8 6.08 64% -4.05
4.71
12,670
3.06
12,470
1.65 9.3 172 18 18 13.4K 19.3K -92 67.9M 1.7B 0.0 117 -6 -8 1.2M 4.5M 5.6B 4.4B 1401-07-04 13:01:24 خنصیر
11 خکار 1.5 0 0 0 721.3B 1 0.6 1.04 321 8 3.09 65% 0.04
5.73
2,600
4.76
2,576
0.97 6.79 131 27 18 5K 9.7K -34 28.5M 59.1M 0.5 272 2 2 5.7M 20.5M 5.3B 5.3B 1401-07-04 13:01:24 خکار
12 خپویش 1.2 0 0 0 3.9T 0.9 0.6 0.47 1,069 20.8 1.68 78% -0.09
-0.41
21,790
1.46
22,200
-1.87 4.85 44 29 25 837 13.4K -54 16.4M 55.3M 0.3 364 2 -1 705.6K 677.9K 1.5B 1.5B 1401-07-04 13:01:24 خپویش
13 خمحرکه 1.8 0 0 0 2.3T 1.3 1.4 0 87 46.4 0.95 66% -1.86
4.6
4,050
4.16
4,033
0.44 7.76 40 39 22 45.2K 100K -32 38.9M 75.3M 0.5 161 3 2 3.6M 21.1M 8.5B 8.6B 1401-07-04 13:01:24 خمحرکه
14 خفنر 1.4 0 0 0 817.7B 0.4 0.3 0.31 685 10.3 2.02 68% -3.29
1.86
7,130
0.71
7,050
1.15 6.79 28 13 9 20K 21.6K -49 81.6M 248.5M 0.3 325 0 -7 2.1M 790.1K 563.6M 563.3M 1401-07-04 13:01:24 خفنر
15 خشرق 2 0 0 0 722B 0.7 0.5 0.49 920 12.5 0.48 65% -1.73
4.91
11,530
4.28
11,460
0.63 6.76 0 21 10 361.3K 1K 82 425M 47.2M 9 386 5 -5 1.3M 1.4M 1.6B 1.6B 1401-07-04 13:01:24 خشرق
16 خبنیان * 1.9 1 0 0 6.7T 0.1 0.8 0.17 5 1360 0 64% 2.98
2.98
6,910
1.34
6,800
1.64 0 0 58 30 31.8M 0 100 22.1B 0 9,999 100 5 22 3.9M 1.8M 1.2B 1.2B 1401-07-04 13:01:24 خبنیان
17 خاهن 1.5 0 0 0 7.3T 0.7 0.5 0.1 565 9 5.78 69% -4.16
0.2
5,060
0.2
5,060
0 9.09 0 15 10 4.3K 6K -50 28.1M 86.9M 0.3 434 -6 -10 5.8M 1.8M 892.3M 886M 1401-07-04 13:01:24 خاهن
18 خموتور 1 0 0 0 1.1T 0.7 0.6 0.54 321 11.1 0.88 66% -0.65
2.58
3,614
1.02
3,559
1.56 5.71 0 9 9 3.6K 41.4K -92 8.5M 200.3M 0.0 342 -1 -10 4.1M 2.6M 0.9B 0.9B 1401-07-04 13:01:24 خموتور
19 خکمک 0.9 0 0 0 523B 0.4 0.5 0.31 -130 -125.4 0.76 80% -0.25
1.91
16,530
0.49
16,300
1.42 6.29 0 10 11 436 11.4K -87 5.3M 79.8M 0.1 388 -6 -11 883.4K 380.5K 624.2M 629M 1401-07-04 13:01:24 خکمک
20 خچرخش 0.8 0 0 0 1.8T 0.4 0.4 1.13 418 45.7 2.16 66% -5.77
1.48
19,170
1.16
19,110
0.32 10.67 0 17 21 616 14.1K -90 4.2M 77.8M 0.1 98 -8 17 748.1K 1.9M 3.6B 3.6B 1401-07-04 13:01:24 خچرخش
21 خفناور ** 0 0 0 0 241.5B 0.2 0.2 0.18 171 141.2 6.6 63% -2.87
-2.87
23,700
-1.02
24,150
-1.85 0 0 7 164 0 1M -100 0 2.5B 0.0 338 -5 -8 408.2K 138.3K 327.9M 327.9M 1401-07-04 13:01:24 خفناور
22 خساپا2 0 0 0 3,610 35.3T 0 0 0 -470 -3.8 0 0% 3.32
3.32
1,805
3.32
1,805
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 20M 3.6B 0 1401-07-04 13:01:24 خساپا2
23 خودرو2 0 0 0 10,050 60.6T 0 0 0 -342 -5.9 0 0% 4.69
4.69
2,010
4.69
2,010
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999 0 0 0 1 50M 10.1B 0 1401-07-04 13:01:24 خودرو2
24 خلنت 0.6 0 0 0 776.7B 0.8 1 0.66 1,584 16.3 3.91 71% -4.9
-0.42
25,790
-0.04
25,890
-0.38 7.59 -31 8 13 1K 1.8K -35 32.3M 69.5M 0.5 373 -5 -17 556K 515.2K 1.3B 1.3B 1401-07-04 13:01:24 خلنت
25 خمحور * 1 0 0 0 2.4T 1.1 0.8 3.24 40 94.6 1.89 64% -4.98
-3.6
3,753
-2.77
3,785
-0.83 6.79 -37 25 25 30K 2.7K 12 25.9M 20.9M 1.2 273 -11 17 3.7M 15.8M 6B 5.8B 1401-07-04 13:01:24 خمحور
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد