تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 فولاد 0.9 0 0 0 267.1T 1 1 0.02 1,694 3 0.92 73% 0.81
1.41
5,020
1.82
5,040
-0.41 3.23 7,836 13 15 166.8K 4.4K 31 1.7B 886.9M 1.9 21 0 -4 23.9M 44.6M 22.5B 21.8B 1401-07-06 13:01:12 فولاد
2 وتوکا 1.8 0 0 0 3T 2.4 2 0.4 1,258 6 0 71% -3.49
0
7,450
0.81
7,510
-0.81 6.82 2,658 20 11 35.8K 3K -1 78.3M 80.4M 1.0 292 -6 -14 1.9M 5M 3.8B 3.7B 1401-07-06 13:01:12 وتوکا
3 فملی 0.7 0 0 0 199.2T 0.5 0.5 0.01 1,323 3.8 2.27 74% 0.61
0.61
4,960
1.01
4,980
-0.4 2.43 1,856 7 10 46.7K 13.3K 6 869.4M 786.9M 1.1 34 -1 -8 23.9M 19.3M 9.6B 9.3B 1401-07-06 13:01:12 فملی
4 فاسمین 0.8 0 0 0 9.9T 1.1 0.7 0.16 4,405 3.8 2.44 73% 3.26
1.85
16,540
1.6
16,500
0.25 2.38 1,285 20 25 55K 14.9K 47 282.1M 102.4M 3 117 -3 -11 2.4M 3.3M 5.5B 3.8B 1401-07-06 13:01:12 فاسمین
5 فخوز 0.7 0 0 0 42.7T 0.6 0.7 0.03 624 3.6 0.52 72% 1.83
0.09
2,241
0.45
2,249
-0.36 3.27 1,154 7 10 45.5K 126.1K -19 26.8M 39.8M 0.7 104 -1 -9 53M 20.2M 4.6B 3.5B 1401-07-06 13:01:12 فخوز
6 فسازان 1.3 0 0 0 1T 0.5 1 0.55 255 12.5 0.36 72% 4.22
1.06
3,140
2.22
3,176
-1.16 3.25 815 13 10 2K 6.8K 8 34.6M 29.6M 1.2 219 -1 -4 4.7M 5.5M 1.7B 1.6B 1401-07-06 13:01:12 فسازان
7 فپنتا 1.1 0 0 0 3.1T 0.4 0.3 0.57 71,655 8.1 1.91 71% 0
5
579,670
4.56
577,230
0.44 5 806 23 21 28.8K 3K 76 1.9B 285.4M 7 119 0 24 25.9K 99.3K 5.7B 5.4B 1401-07-06 13:01:12 فپنتا
8 فتوسا 5 0.17 0 0 708.7B 0.7 0.7 1.27 731 10.2 1 0% 4.52
5.23
7,450
5.37
7,460
-0.14 6.47 519 14 3 611K 8.7K 91 2.1B 99.1M 21 172 2 1 1 2.7M 2B 2B 1401-07-06 13:01:12 فتوسا
9 فاهواز * 3 1 0 0 2.5T 1 1.3 0.07 -203 -21.6 0 0% -0.07
-0.05
4,351
0.62
4,380
-0.67 3.55 440 18 6 7.8K 8K 59 92M 24.8M 4 711 0 -2 2.3M 1.5M 657.8M 651.4M 1401-07-06 13:01:12 فاهواز
10 فباهنر 0.6 0 0 0 5.9T 1.5 1.6 0.19 5,358 4.2 0.93 72% -0.99
0.72
22,300
1.22
22,410
-0.5 3.79 388 11 18 300 9.9K -61 68.9M 284.5M 0.2 244 -2 -9 1.1M 1.1M 2.5B 2.5B 1401-07-06 13:01:12 فباهنر
11 فمراد 0.2 0 0 0 828.4B 0.1 0.1 0.48 1,180 35.1 2.42 75% -4.98
-4.98
41,420
-4.98
41,420
0 0 373 17 77 0 2.3M -100 0 9.9B 0.0 62 -4 29 361K 415.5K 1.7B 1.7B 1401-07-06 13:01:12 فمراد
12 فایرا 1.2 0 0 0 16.9T 1 1 0.01 3,584 4.9 1.35 71% -1.48
-2.05
17,200
-0.11
17,540
-1.94 2.27 300 4 4 1.3K 44K -93 9.2M 282M 0.0 534 -1 -4 3.9M 505.7K 880M 481.3M 1401-07-06 13:01:12 فایرا
13 فروس 1.3 0 0 0 2.1T 0.7 0.8 0.16 1,341 3.9 1.95 69% 2.99
1.59
5,100
2.79
5,160
-1.2 3.56 295 16 12 8.4K 18K -49 27M 79.4M 0.3 320 -1 -4 2.9M 3.2M 1.7B 1.6B 1401-07-06 13:01:12 فروس
14 وسدید ** 0.9 0 0 0 3.3T 1.1 1.1 0.66 13 84.4 0 39% 0.37
3
1,099
2.81
1,097
0.19 2.61 189 18 19 1.1M 144.5K 57 257.9M 73M 4 132 -2 -1 12M 55.7M 6.1B 5.5B 1401-07-06 13:01:12 وسدید
15 فولای 1 0.33 0 0 438.5B 0.5 0.4 0.37 979 8 0.58 75% -1.56
0.39
7,720
1.82
7,830
-1.43 5.42 178 12 12 10.1K 200 0 14.9M 15.1M 1.0 277 -5 -10 1 1.4M 1.1B 1.1B 1401-07-06 13:01:12 فولای
16 فروسیل 1.4 1 0 0 1.8T 0.5 1.5 0.45 4,135 5.5 3.51 0% 2.03
1.13
22,450
2.25
22,700
-1.12 3.35 165 11 8 6K 1.3K 36 80.4M 38.6M 2 488 -1 -3 1 281.7K 639.8M 407.5M 1401-07-06 13:01:12 فروسیل
17 کیمیا 1.4 1 0 0 0.9T 0.4 0.4 0 1,011 4.5 1.31 69% 0.32
4.6
4,619
3.44
4,568
1.16 4.47 130 8 6 100K 1.9K 11 96M 78.8M 1.2 364 1 -10 1 1.5M 694.3M 692.6M 1401-07-06 13:01:12 کیمیا
18 فالوم * 1.3 10 0 0 1.1T 3 1.2 1.49 448 33.7 2.37 66% 2.82
-1.64
14,990
-0.98
15,090
-0.66 5.95 116 35 27 2.5K 62K -92 4.2M 99.6M 0.0 438 4 18 687.8K 4.1M 6.1B 5.9B 1401-07-06 13:01:12 فالوم
19 زنگان 1.4 0 0 0 558B 1.4 2.3 4.72 2,064 27 4.88 75% -1.81
6.94
56,250
6.08
55,800
0.86 8.91 81 35 24 419.3K 107 97 2.4B 38.7M 63 201 0 -11 1 1.4M 8.1B 8B 1401-07-06 13:01:12 زنگان
20 فگستر 3 1 0 0 684B 0.4 0.5 0.87 602 11.4 0.95 0% 0.3
2.24
6,850
2.09
6,840
0.15 5.3 34 9 3 6K 28 9 38.7M 32.5M 1.2 239 -6 -10 1 2.2M 1.5B 1.5B 1401-07-06 13:01:12 فگستر
21 فسرب 1.1 0 0 0 1.4T 0.6 0.9 0.28 80 15.4 2.16 61% 0.33
3.51
1,239
2.67
1,229
0.84 4.58 31 7 6 5K 10K 61 23.3M 5.8M 4 359 1 -11 12.4M 8.9M 1.1B 1.1B 1401-07-06 13:01:12 فسرب
22 فنوال 1.5 0 0 0 1.9T 4.3 1.9 2.02 4,682 6.1 1.8 71% 1.38
6.98
28,650
6.61
28,550
0.37 5.72 23 27 18 1.4M 275 93 4.1B 156.2M 26 433 8 10 567.8K 3M 8.7B 4.2B 1401-07-06 13:01:12 فنوال
23 فزرین 0.9 0.48 0 0 0.9T 0.4 0.3 0.27 857 5.4 1.34 70% 1.87
2.54
4,597
2.23
4,583
0.31 2.76 3 7 8 41.9K 4.3K 1 30.5M 30.6M 1.0 247 2 -10 1 2.5M 1.1B 1.1B 1401-07-06 13:01:12 فزرین
24 فرآور 1.1 0 0 0 1.5T 0.9 1.3 0.3 2,524 9.1 3.52 71% 4.09
3.14
22,960
2.61
22,840
0.53 4.04 0 19 17 2.7K 15.8K -46 31.5M 86.9M 0.4 426 -1 -9 648.2K 560.8K 1.3B 1.3B 1401-07-06 13:01:12 فرآور
25 فسدید ** 1 0 0 0 544.7B 0.6 21 0.02 -10,614 -5.3 0 38% -0.99
-0.99
55,250
-0.18
55,700
-0.81 0 0 7 7 0 54.8K -100 0 336.7M 0.0 773 0 -2 44.8K 6.5K 35.6M 35.6M 1401-07-06 13:01:12 فسدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد