تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 پکرمان 1.3 0 0 0 3.2T 0.2 0.1 0.06 -334 -38.2 0.56 60% -2.89
-1.8
12,560
-0.31
12,750
-1.49 3.39 168 6 5 4.5K 7.9K 69 219.5M 40.7M 5 458 -9 -10 1.1M 215K 271.1M 264.3M 1401-07-12 13:01:04 پکرمان
2 پلاسک * 1.6 0 0 0 442.1B 0.3 0.6 0.48 -93 -32.6 0.29 46% 4.88
4.21
3,118
1.2
3,028
3.01 4.6 0 16 10 2.1K 89.3K 86 1.1B 84.5M 13 437 -8 2 4.5M 2.8M 839.3M 857.7M 1401-07-12 13:01:04 پلاسک
3 پلوله ** 0.5 0 0 0 424.4B 0.5 0.7 0.25 4,049 4.7 0 45% 1.84
-2.99
18,480
-1
18,860
-1.99 4.98 0 10 21 5.7K 1K -81 10.5M 104.3M 0.1 593 -5 -7 504.3K 222.2K 413.6M 410.6M 1401-07-12 13:01:04 پلوله
4 پشاهن * 0.2 0 0 0 464.3B 0.1 3.1 0.05 1,491 51.6 0 64% -4.99
-4.99
73,350
-0.26
77,000
-4.73 0 0 3 22 0 318K -100 0 2.5B 0.0 637 0 2 129.5K 6.1K 44.7M 44.7M 1401-07-12 13:01:04 پشاهن
5 پلاست ** 0.1 0 0 0 378B 0.1 0.2 0.15 953 7.9 0 58% -2.89
-2.89
7,390
-0.66
7,560
-2.23 0 -26 8 72 0 2M -100 0 1.5B 0.0 342 -6 -15 1.2M 293.6K 217M 191.1M 1401-07-12 13:01:04 پلاست
6 پسهند 0.4 0 0 0 1T 0.1 0.2 0.04 3,971 7.5 2.54 73% 1.11
0.1
29,850
0
29,820
0.1 2.73 -46 3 7 75 1.3K -59 9.9M 40.1M 0.2 649 -5 -12 480.3K 27.6K 82.3M 36M 1401-07-12 13:01:04 پسهند
7 پیزد 3 1 0 0 1.6T 0.5 0.5 0.14 107 72.7 0.75 66% -2.04
0
7,860
-1.02
7,780
1.02 4.03 -50 3 1 815 1.9K -4 8.5M 9.5M 0.9 635 -8 -12 1 293.3K 228.2M 179.8M 1401-07-12 13:01:04 پیزد
8 پارتا 0.3 0 0 0 3.2T 0.5 0.8 0.18 0 0 1.67 0% -4.8
-4.95
6,530
-1.6
6,760
-3.35 1.53 -59 8 30 0 205.2K -100 0 156.3M 0.0 702 -4 1 2.1M 680.9K 444.9M 387.5M 1401-07-12 13:01:04 پارتا
9 پتایر 0.6 0 0 0 1.4T 0.3 0.4 0.14 46 23.9 0.85 61% 1.55
0.45
1,105
-0.09
1,099
0.54 2.94 -63 5 7 17.2K 26.3K -67 15.7M 81.2M 0.2 324 -6 -10 12.8M 5.4M 590.9M 531.5M 1401-07-12 13:01:04 پتایر
10 پکویر 0.7 0 0 0 1.7T 1 1.2 0.19 296 13.5 0.73 69% -2.86
-2.14
3,930
-0.42
3,999
-1.72 2.56 -190 8 10 10K 67.1K -89 10.8M 193.2M 0.1 510 -2 -3 3.7M 1.9M 751.3M 348.4M 1401-07-12 13:01:04 پکویر
11 پدرخش 0.7 0 0 0 251.5B 1 1.4 0.93 202 29.1 2.08 54% -1.51
-0.84
5,900
-1.34
5,870
0.5 7.95 -193 11 16 2K 6.8K 35 36.8M 17.9M 2 314 -1 -11 2.5M 2.6M 1.5B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 پدرخش
12 پاسا 1 0 0 0 1.1T 0.9 1.2 0.31 1,522 7.9 0.83 66% -0.91
0
12,110
-0.41
12,060
0.41 3.3 -313 20 19 200 0.9K 53 192.3M 59.4M 3 527 -1 -7 1.2M 683.2K 820.6M 476.2M 1401-07-12 13:01:04 پاسا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد