تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 غاذر 0.4 0 0 0 513.4B 0.7 0.8 1.5 1,241 26 5.88 49% -1.06
-4.99
32,160
-4.61
32,290
-0.38 4.17 598 13 36 0 69.6K -100 0 273.5M 0.0 139 -16 -36 390.4K 1M 3.3B 3.3B 1401-07-12 13:01:04 غاذر
2 بمیلا * 0.5 0 0 0 1.1T 10 9 1.51 181 52.9 0 0% -2.94
-2.94
9,570
-2.94
9,570
0 0.31 527 39 73 0 87.2K -100 0 113.9M 0.0 258 -7 -17 1M 10.2M 9.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 بمیلا
3 وامیر * 0.4 1 0 0 2T 5 2.4 0.14 12,414 19.1 0 0% -2.98
-2.98
237,300
-2.98
237,300
0 0 522 19 56 0 98.8K -100 0 2.7B 0.0 742 -8 -17 38.8K 56.1K 1.3B 856.9M 1401-07-12 13:01:04 وامیر
4 خصدرا * 0.2 0 0 0 5.4T 0 0 0.01 56 36.5 0 67% -2.97
-2.97
1,996
-0.63
2,044
-2.34 0 41 7 32 0 108.8M -100 0 24.3B 0.0 48 -5 -4 10.5M 2.1M 429M 429M 1401-07-12 13:01:04 خصدرا
5 فن آوا * 1.1 0 0 0 1.3T 1.8 6 0.39 -8 -735 0 0% -2.85
-2.85
5,790
-1.34
5,880
-1.51 2.76 9 11 10 0 220.2K -100 0 166.4M 0.0 763 -2 -4 1.7M 814K 472.6M 451.1M 1401-07-12 13:01:04 فن آوا
6 انرژی1 0 0 0 0 6T 0 0 0 333 99.7 0 0% -5
-5
31,550
0
33,210
-5 0 6 5 0 0 698.1K -100 0 2.2B 0.0 771 -1 -11 720K 1.7K 5.4M 5.4M 1401-07-12 13:01:04 انرژی1
7 سباقر * 0.5 0.05 0 0 613.2B 0.8 0.4 0.14 1,538 6.6 1.79 38% -1.07
-2.92
9,970
-0.49
10,220
-2.43 5.92 4 8 14 510 30.5K -99 508.5K 78.8M 0.0 650 -7 -11 0.9M 496.6K 505.6M 446.9M 1401-07-12 13:01:04 سباقر
8 شفا 0.4 0 0 0 3.7T 0.7 1 0.17 2,101 6.5 0 69% 2.44
-4.95
13,250
-1.58
13,720
-3.37 7.77 3 7 18 0 69.4K -100 0 122M 0.0 407 -8 -25 1.1M 360.9K 479.3M 478.2M 1401-07-12 13:01:04 شفا
9 سفاسی ** 0.1 0 0 0 233.4B 0 0 0.02 -99 -35.7 0 61% -3
-3
3,432
-0.06
3,536
-2.94 0 3 2 17 0 7.3M -100 0 2.6B 0.0 464 -2 33 2.8M 58.7K 20.2M 20.2M 1401-07-12 13:01:04 سفاسی
10 استقلال * 0.6 0 0 0 3.3T 0 0.3 0 -13 -234.7 0 0% -2
-2
2,991
-0.03
3,051
-1.97 0 3 1 2 0 22.1M -100 0 6.7B 0.0 168 0 -17 4.3M 60K 17.9M 17.9M 1401-07-12 13:01:04 استقلال
11 بهیر * 1.3 0 0 0 561.6B 0 0.8 0.01 325 28.8 0 0% -2.99
-2.99
9,080
0
9,360
-2.99 0 2 2 2 0 4.1M -100 0 3.7B 0.0 218 0 -7 1.1M 10.8K 9.8M 9.8M 1401-07-12 13:01:04 بهیر
12 شکف ** 2 0 0 0 0.9T 0 0.1 0 -2,834 -13.2 0 42% -1.87
-1.87
36,650
0
37,350
-1.87 0 0 1 0 0 112.5K -100 0 599.3M 0.0 754 0 4 133.7K 150 549.8K 549.8K 1401-07-12 13:01:04 شکف
13 لازما ** 1.3 0 0 0 456.8B 0.2 0.2 0.09 609 34.5 0 54% -1.89
-1.89
20,750
-0.71
21,000
-1.18 3.37 0 8 6 0 208.3K -100 0 533.9M 0.0 491 -3 -7 230.4K 83.8K 173.9M 173.8M 1401-07-12 13:01:04 لازما
14 غناب * 1 0 0 0 638.3B 0.7 1 1.11 3,074 103.8 0 0% 1.56
-2.99
317,800
-2.58
319,150
-0.41 4.69 0 19 19 0 3.6K -100 0 139.7M 0.0 350 -7 12 29.2K 64.2K 2.1B 2B 1401-07-12 13:01:04 غناب
15 فسدید ** 1 0 0 0 544.7B 0.1 0.9 0.01 -10,614 -5.3 0 38% -0.99
-0.99
55,150
0
55,700
-0.99 0 0 8 8 0 88.4K -100 0 543.6M 0.0 773 0 -2 44.9K 1.5K 8.3M 8.3M 1401-07-12 13:01:04 فسدید
16 کابگن ** 1 0 0 0 76.7B 0.1 0 0.04 554 14.8 0 61% -0.98
-0.98
8,090
0
8,170
-0.98 0 0 5 5 0 521K -100 0 423.8M 0.0 785 0 -3 306K 6.1K 4.9M 4.9M 1401-07-12 13:01:04 کابگن
17 ولتجار * 1 0 0 0 471.4B 0 0 0 70 37.4 0 0% -2.98
-2.98
2,541
0
2,619
-2.98 0 0 1 1 0 3.3M -100 0 1B 0.0 758 0 -3 3.8M 2.1K 527K 527K 1401-07-12 13:01:04 ولتجار
18 گنگین * 1 0 0 0 10.6T 0 0 0 3,502 10.1 0 0% -2.96
-2.96
34,400
0
35,450
-2.96 0 0 6 6 0 409.3K -100 0 1.8B 0.0 231 -2 -5 1.2M 1.7K 5.7M 5.7M 1401-07-12 13:01:04 گنگین
19 وزمین ** 1 0 0 0 3.2T 0 0 0 -24,715 -0.3 0 51% -1.9
-1.9
7,740
0
7,890
-1.9 0 0 3 3 0 634K -100 0 654.5M 0.0 747 0 -4 1.6M 3.5K 2.7M 2.7M 1401-07-12 13:01:04 وزمین
20 معیار * 0.9 1 0 0 325B 0.7 1.6 0.37 300 216.7 0 38% -0.15
-2.93
63,050
0.08
65,000
-3.01 4.2 0 19 20 0 5.2K -100 0 111.8M 0.0 625 -1 -4 151.6K 51K 332.5M 321.8M 1401-07-12 13:01:04 معیار
21 بکاب 0.8 0 0 0 377B 0.8 0.2 1.17 355 75.8 5.94 51% -2.14
-4.97
26,590
-3.9
26,890
-1.07 3.42 0 9 12 250 358.9K -99 3M 1.1B 0.0 369 -8 6 515.6K 0.9M 2.5B 2.4B 1401-07-12 13:01:04 بکاب
22 فاهواز * 0.6 1 0 0 2.4T 1.1 1.7 0.08 -203 -21 0 0% -1.99
-1.99
4,226
-1.37
4,253
-0.62 1.61 0 51 84 0 1.2M -100 0 611M 0.0 708 -3 -5 2.3M 1.6M 668.8M 668.5M 1401-07-12 13:01:04 فاهواز
23 داراب * 0.6 0 0 0 361.2B 0.1 7 0.07 10 106 0 57% -4.98
-4.98
1,011
-0.38
1,060
-4.6 0 0 3 5 0 3.5M -100 0 359.2M 0.0 722 0 -2 9.4M 740.8K 74.9M 74.9M 1401-07-12 13:01:04 داراب
24 وسرمد * 0.5 1 0 0 1.3T 0 0.5 0.03 -565 -4.8 0 0% -2.98
-2.98
2,605
-0.11
2,682
-2.87 0 0 17 35 0 7.5M -100 0 2.1B 0.0 380 -1 0 3.7M 133.6K 34.8M 34.8M 1401-07-12 13:01:04 وسرمد
25 گپارس ** 0.5 0 0 0 177.8B 0 0 0 466 249.3 0 13% -2.97
-2.97
112,700
0
116,150
-2.97 0 0 1 1 0 7.4K -100 0 101.2M 0.0 743 0 3 76.5K 120 1.4M 1.4M 1401-07-12 13:01:04 گپارس
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد