تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 آرمان * 0.5 0 0 0 1T 12 43 7.66 74 55.4 0 0% -2.99
2.91
4,238
-0.39
4,102
3.3 6.16 -311 10 20 1.5K 10K -83 7.2M 80.9M 0.1 699 -2 4 2.4M 16.1M 6.6B 122.3M 1401-07-12 13:01:04 آرمان
2 سپرمی ** 1.4 1 0 0 136.4B 82 28 9.35 970 40 0 40% -0.9
0.9
39,250
-0.39
38,750
1.29 1.82 0 23 17 192.7K 4.4K 98 1.8B 17.3M 105 757 -3 -4 1 705.8K 2.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 سپرمی
3 حبندر * 0.5 0 0 0 1.3T 17 19 0.6 802 35.2 0 60% -2.92
-2.92
28,250
-2.92
28,250
0 0 -1,921 10 22 0 12.2M -100 0 34.6B 0.0 741 -11 -22 1 798.7K 2.3B 109.2M 1401-07-12 13:01:04 حبندر
4 درسا * 1.5 0 0 0 99.6B 6 15 72.34 0 0 0 0% -0.5
0.81
9,990
0.5
9,960
0.31 1.42 -9 3 2 10K 102.3K -38 117.4M 265.4M 0.4 660 -1 -4 1 5M 5B 15.7M 1401-07-12 13:01:04 درسا
5 ویستا * 0 0 0 0 108.5B 4.5 12 2.52 0 0 0 0% -0.54
-0.07
10,801
0.37
10,849
-0.44 0.92 -159 0 53 499K 20K 95 6.9B 183M 38 795 -3 -9 1 146.5K 159M 0 1401-07-12 13:01:04 ویستا
6 ارمغان * 16 1 0 0 5.1T 13 11 4.51 0 0 0 0% 0.13
0.14
10,139
0.14
10,139
0 0.04 5,417 660 40 561.9K 5.2M -87 1.1B 15.4B 0.1 703 0 0 1 5.9M 5.9B 5.9B 1401-07-12 13:01:04 ارمغان
7 فردا * 4 155.52 0 0 5.7T 2.9 10 8.45 0 0 0 0% 0.15
0.14
14,160
0.16
14,162
-0.02 0.01 8,245 160 45 147M 30.8M 64 213.9B 46.4B 5 40 0 2 1 54.1M 76.6B 10.2B 1401-07-12 13:01:04 فردا
8 صایند * 0.2 1 0 0 500.5B 8 10 22.71 0 0 0 0% 0.04
0.05
10,011
0.04
10,010
0.01 0.03 -589 14 69 280.1K 128.3K -8 530.7M 631M 0.8 550 -1 0 1 9.4M 9.4B 508.9M 1401-07-12 13:01:04 صایند
9 بمیلا * 0.5 0 0 0 1.1T 10 9 1.51 181 52.9 0 0% -2.94
-2.94
9,570
-2.94
9,570
0 0.31 527 39 73 0 87.2K -100 0 113.9M 0.0 258 -7 -17 1M 10.2M 9.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 بمیلا
10 فراز * 0.1 0 0 0 155.5B 2.8 9 2.31 0 0 0 0% 0.01
0.01
15,553
0
15,552
0.01 0.02 -52 1 9 66.3K 3.5K 33 442.3M 223.2M 2.0 748 0 0 1 634.2K 1B 777.7K 1401-07-12 13:01:04 فراز
11 دروز 2 0 0 0 1.2T 4.9 8 1.57 747 23.8 4.14 75% -0.82
4.99
17,890
4.23
17,760
0.76 9.02 1,330 28 14 155.3K 510 95 297.7M 8M 37 611 3 -5 867.1K 1.6M 2.9B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 دروز
12 زشگزا 1.5 0 0 0 499.5B 6 7 4.31 465 11.2 1.88 51% -0.74
7
5,228
6.49
5,203
0.51 9.21 2,275 31 20 2M 21.1K 83 1.1B 101M 11 337 5 -2 3M 14.4M 7.5B 6.4B 1401-07-12 13:01:04 زشگزا
13 داراب * 0.6 0 0 0 361.2B 0.1 7 0.07 10 106 0 57% -4.98
-4.98
1,011
-0.38
1,060
-4.6 0 0 3 5 0 3.5M -100 0 359.2M 0.0 722 0 -2 9.4M 740.8K 74.9M 74.9M 1401-07-12 13:01:04 داراب
14 فن آوا * 1.1 0 0 0 1.3T 1.8 6 0.39 -8 -735 0 0% -2.85
-2.85
5,790
-1.34
5,880
-1.51 2.76 9 11 10 0 220.2K -100 0 166.4M 0.0 763 -2 -4 1.7M 814K 472.6M 451.1M 1401-07-12 13:01:04 فن آوا
15 سپید 4 0 0 0 5.3T 5 6 1.64 2,471 7.2 1.2 88% 1.7
2.04
18,050
0.23
17,730
1.81 4.02 1,286 18 5 3K 1K 7 119.5M 105.1M 1.1 145 -2 -8 1.2M 10.5M 18.6B 3.7B 1401-07-12 13:01:04 سپید
16 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
17 ثاصفا ** 0.2 0.93 0 0 195.5B 4.2 4.9 1.65 -28 -436.4 0 49% -2.94
0.32
12,620
-2.86
12,220
3.18 3.36 -2,204 5 29 420 6K 31 81.8M 45.2M 1.8 695 -3 2 794.3K 1.9M 2.3B 118.9M 1401-07-12 13:01:04 ثاصفا
18 سیستم 0.4 0 0 0 6.2T 4.7 4.7 0.97 530 11.8 0 64% 1.78
1.62
6,270
1.13
6,240
0.49 1.95 -217 6 16 850 16.5K 88 1.8B 118.8M 16 457 0 4 4M 15.3M 9.5B 141.2M 1401-07-12 13:01:04 سیستم
19 وبوعلی 1 0 0 0 1.3T 5 4.1 1.33 1,552 2.8 0 41% -1.53
3.38
4,379
3.35
4,378
0.03 8.21 -989 14 13 1.4K 55K -2 79.9M 83.6M 1.0 575 6 5 3.6M 10.3M 4.5B 2B 1401-07-12 13:01:04 وبوعلی
20 سقاین 2 0 0 0 1.2T 2.2 4.1 2.47 4,917 9.7 4.11 69% 0.02
3.8
47,210
4.6
47,570
-0.8 5.76 2,139 40 17 716 21.2K -83 37.4M 407.5M 0.1 573 4 3 328.2K 736.8K 3.5B 3.4B 1401-07-12 13:01:04 سقاین
21 توسن 0.7 2 0 0 3.6T 3.5 4 1.68 900 13.3 0 0% -3.59
-1.39
12,070
-1.88
12,010
0.49 5.6 -5,435 11 16 268 27.7K -91 5.5M 116.8M 0.0 286 -6 -17 1 8.8M 10.5B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 توسن
22 رشد * 0.5 0.33 0 0 100.9B 4.7 4 88.99 0 0 0 0% 0.04
0.1
10,074
0.26
10,090
-0.16 0.42 650 98 220 149.3K 5.3M -83 497.7M 5.4B 0.1 237 1 0 1 14.4M 14.6B 5.7B 1401-07-12 13:01:04 رشد
23 حرهشا * 2 1 0 0 122.5B 2.2 4 1.07 233 350.4 0 59% -2.96
0.92
81,850
0.68
81,650
0.24 5.27 0 46 19 67 4.4K -79 5.7M 49.3M 0.1 732 0 -9 75K 61.6K 503.5M 503.9M 1401-07-12 13:01:04 حرهشا
24 ومللح 0.3 0.07 0 0 1T 4.6 3.9 0 قیمت 2,159 8% 0 0% -5
-5
1,008
-5
1,008
0 1.19 -1,971 12 43 100K 81K -75 10.1M 71.6M 0.1 0 -14 -21 1 25.8M 2.6B 628.1M 1401-07-12 13:01:04 ومللح
25 سخند * 3 0 0 0 50.2B 2.1 3.8 13.42 2,906 3.5 0 0% -0.02
0
10,033
0.01
10,034
-0.01 0.19 168 47 14 500 10K 24 51.5M 31.8M 1.6 784 0 -1 1 288.6K 289.5M 283.5M 1401-07-12 13:01:04 سخند
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد