تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 سایرا * 0.7 0 0 12 167 94 52 2.25 -392 -91.3 0 0% -2.00
-2.00
35,801
-2.00
35,801
0 0 0 144 201 0 1,610,074 -100 0 5,768 694 -3 -3 136K 381K 1.4B 1B 1400-07-26 10:56:12 سایرا
2 کایتا * 0 0 0 0 187 2.9 42 0.02 11 852.3 0 0% 3.00
3.00
9,655
0.01
9,375
2.99 0 2 2 0 364,780 0 100 352 0 708 0 0 1.0M 2.5K 2.4M 2.3M 1400-07-26 10:56:12 کایتا
3 فسرب 1.1 0.9 1 2 2,672 12 21 7.15 5,658 15.4 3.92 76% 4.99
3.65
86,010
4.65
86,840
-1 4.65 7,186 37 33 16,935 981 74 155 23 224 14 14 198K 7.6M 65.9B 62.5B 1400-07-26 10:56:12 فسرب
4 کروی 1.4 2.4 2 0 6,621 11 15 1.93 2,535 11.3 0 31% 4.99
3.83
28,480
4.45
28,650
-0.62 3.23 27,820 43 30 96 4,710 -76 6 43 170 11 11 966K 21.5M 61.5B 51.8B 1400-07-26 10:56:12 کروی
5 فرآور 1.2 0 0 0 2,069 9 12 5.97 1,175 28 13.19 68% 4.98
4.98
32,910
4.94
32,900
0.04 2.84 7,605 51 43 1,238,968 201 100 4,095 2 223 8 2 527K 12.6M 41.5B 38.7B 1400-07-26 10:56:12 فرآور
6 فاسمین 2 0 0 0 10,572 5 10 1.94 2,343 7.9 5 72% 4.99
4.99
18,500
4.99
18,500
0 0.93 18,096 111 47 22,209,676 1,000 99 41,279 211 114 10 15 2.4M 46.5M 86.0B 78.1B 1400-07-26 10:56:12 فاسمین
7 حآفرین 6 0 0 0 2,928 1.9 7 10.71 0 0 0 0% -2.97
5.00
4,139
1.73
4,010
3.27 10.05 1,142 33 6 20,369,324 10,000 100 8,444 14 108 -7 4 3.6M 32.0M 12.8B 2.5B 1400-07-26 10:56:12 حآفرین
8 البرز 1.3 8.8 7.2 12 6,961 4.2 7 1.24 652 3.9 0 0% 4.97
3.61
2,500
4.85
2,530
-1.24 3.35 5,126 40 31 12,047 8,000 35 28 14 145 4 -1 11.5M 114M 28.9B 25.1B 1400-07-26 10:56:12 البرز
9 دزهراویح 0 0 0 0 281 2.9 6 0.61 قیمت 5,430 10% 0 0% -0.30
-1.55
3,950
-0.97
3,973
-0.58 1.27 445 19 0 205,261 879,332 -58 92 347 681 -10 -17 1 1.1M 445M 445.2M 1400-07-26 10:56:12 دزهراویح
10 کیمیا 1.2 0.9 1 1 1,731 4.1 5 4.42 1,828 9.3 2.63 72% 3.58
2.25
16,860
3.10
17,000
-0.85 4.15 242 39 34 66,174 2,397 8 120 102 336 8 14 1.0M 15.4M 26.2B 25B 1400-07-26 10:56:12 کیمیا
11 کبافق 1.1 0.5 0 0 4,799 2.6 3.7 1.25 119 340.5 60.89 18% 3.54
2.61
40,530
2.58
40,520
0.03 6.88 -419 24 21 192 10,375 -35 31 66 237 5 -5 486K 3.5M 14.1B 13.4B 1400-07-26 10:56:12 کبافق
12 وزمین ** 0.9 0 0 0 3,947 2.3 3.2 0.36 -14,009 -0.7 0 50% -3.99
-2.41
9,630
-3.67
9,506
1.26 6.07 -111 127 135 1,500 518 -64 8 36 514 -8 -21 1.6M 4.1M 3.9B 3.8B 1400-07-26 10:56:12 وزمین
13 فروی 0.8 1.5 0.8 1 2,644 2.8 3.2 1.91 2,643 11.4 4.03 68% 4.83
2.11
29,999
2.59
30,141
-0.48 6.36 -378 15 19 6,506 10,022 -41 33 80 143 3 -8 563K 7.0M 21.1B 20.3B 1400-07-26 10:56:12 فروی
14 گنگین * 2 0 0 0 7,123 1.4 2.9 1.84 1,693 14.5 0 0% 3.00
3.00
24,456
3.00
24,456
0 0 4,158 178 86 3,220,443 500 100 7,879 4 278 2 -1 1.2M 2.5M 6.0B 6B 1400-07-26 10:56:12 گنگین
15 دتولید 0.8 0.3 0 0 4,584 1.5 2.8 1.86 452 24.4 3.81 47% -4.74
-5.00
10,969
-4.52
11,024
-0.48 4.04 37 12 16 0 558,847 -100 0 616 211 -16 -24 1.3M 6.8M 7.5B 7.5B 1400-07-26 10:56:12 دتولید
16 بشهاب 0.7 0.5 0 0 1,858 2.9 2.8 8.27 4,969 22.9 6.36 53% 5.00
-2.71
111,600
-0.67
113,940
-2.04 10.52 -794 29 40 270 1,663 -16 33 47 295 5 -18 144K 1.5M 16.8B 15.6B 1400-07-26 10:56:12 بشهاب
17 اوصتا * 1337 0.6 0 0 202 0.8 2.6 63.45 0 0 0 0% 0.05
0.04
20,198
0.05
20,200
-0.01 0.01 6,010 1,503 1 309,184 4,034,045 7 18,801 16,229 228 0 2 1 3.3M 6.6B 6B 1400-07-26 10:56:12 اوصتا
18 وپسا ** 1.4 0 0 1 487 0.6 2.5 2.38 9 220.4 0 21% 2.98
2.98
2,004
1.95
1,984
1.03 6.14 0 17 12 2,266,551 450,000 65 497 108 527 4 -8 5.4M 13.6M 2.7B 2.7B 1400-07-26 10:56:12 وپسا
19 زشریف 0.2 0 0 0 995 1.5 2.1 2.13 325 12.1 3.55 29% 1.52
-4.98
3,930
-4.88
3,934
-0.1 6.84 -1,286 9 51 0 450,475 -100 0 204 427 -16 -20 3.4M 10.2M 4.0B 2.7B 1400-07-26 10:56:12 زشریف
20 شلعاب 1.1 0.9 0.6 3 376 1.8 2.1 1.75 14 448.6 4.35 42% -4.47
4.78
6,570
0.16
6,280
4.62 10.4 305 13 12 7,593 756,805 -95 13 504 199 -13 -29 2.4M 8.4M 5.3B 5.2B 1400-07-26 10:56:12 شلعاب
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد