تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
تعداد نمایش بیش از 25 عدد ویژه کاربران اشتراکی می باشد. خرید اشتراک
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 سپرمی ** 1.4 1 0 0 136.4B 82 28 9.35 970 40 0 40% -0.9
0.9
39,250
-0.39
38,750
1.29 1.82 0 23 17 192.7K 4.4K 98 1.8B 17.3M 105 757 -3 -4 1 705.8K 2.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 سپرمی
2 لوتوسح 1.6 0 0 0 3.1T 32 0.3 0.01 قیمت 4,750 6% 0 0% -17.01
-16.1
3,482
-15.88
3,491
-0.22 3.08 -1,112 6 4 46.2K 723 47 89.4M 32.3M 3 0 0 0 1 3.7M 1.3B 185.7M 1401-07-12 13:01:04 لوتوسح
3 حبندر * 0.5 0 0 0 1.3T 17 19 0.6 802 35.2 0 60% -2.92
-2.92
28,250
-2.92
28,250
0 0 -1,921 10 22 0 12.2M -100 0 34.6B 0.0 741 -11 -22 1 798.7K 2.3B 109.2M 1401-07-12 13:01:04 حبندر
4 ارمغان * 16 1 0 0 5.1T 13 11 4.51 0 0 0 0% 0.13
0.14
10,139
0.14
10,139
0 0.04 5,417 660 40 561.9K 5.2M -87 1.1B 15.4B 0.1 703 0 0 1 5.9M 5.9B 5.9B 1401-07-12 13:01:04 ارمغان
5 آرمان * 0.5 0 0 0 1T 12 43 7.66 74 55.4 0 0% -2.99
2.91
4,238
-0.39
4,102
3.3 6.16 -311 10 20 1.5K 10K -83 7.2M 80.9M 0.1 699 -2 4 2.4M 16.1M 6.6B 122.3M 1401-07-12 13:01:04 آرمان
6 بمیلا * 0.5 0 0 0 1.1T 10 9 1.51 181 52.9 0 0% -2.94
-2.94
9,570
-2.94
9,570
0 0.31 527 39 73 0 87.2K -100 0 113.9M 0.0 258 -7 -17 1M 10.2M 9.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 بمیلا
7 صایند * 0.2 1 0 0 500.5B 8 10 22.71 0 0 0 0% 0.04
0.05
10,011
0.04
10,010
0.01 0.03 -589 14 69 280.1K 128.3K -8 530.7M 631M 0.8 550 -1 0 1 9.4M 9.4B 508.9M 1401-07-12 13:01:04 صایند
8 زشگزا 1.5 0 0 0 499.5B 6 7 4.31 465 11.2 1.88 51% -0.74
7
5,228
6.49
5,203
0.51 9.21 2,275 31 20 2M 21.1K 83 1.1B 101M 11 337 5 -2 3M 14.4M 7.5B 6.4B 1401-07-12 13:01:04 زشگزا
9 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
10 دسبحان 1.2 0 0 0 2.1T 6 2.3 3.94 747 11.5 2.37 70% 4.67
-0.36
8,320
2.87
8,590
-3.23 7.75 2,240 19 16 195K 6.4K 44 216.8M 84.4M 3 566 12 18 2M 10.8M 9.3B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 دسبحان
11 پخش 1.9 1 0 0 4.3T 6 3.7 1.07 3,300 9.4 0 76% -1.31
1.47
31,000
1.47
31,000
0 5.14 527 17 9 4K 9.3K 9 128M 108.7M 1.2 424 -5 -11 1 1.5M 4.6B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 پخش
12 درسا * 1.5 0 0 0 99.6B 6 15 72.34 0 0 0 0% -0.5
0.81
9,990
0.5
9,960
0.31 1.42 -9 3 2 10K 102.3K -38 117.4M 265.4M 0.4 660 -1 -4 1 5M 5B 15.7M 1401-07-12 13:01:04 درسا
13 وامیر * 0.4 1 0 0 2T 5 2.4 0.14 12,414 19.1 0 0% -2.98
-2.98
237,300
-2.98
237,300
0 0 522 19 56 0 98.8K -100 0 2.7B 0.0 742 -8 -17 38.8K 56.1K 1.3B 856.9M 1401-07-12 13:01:04 وامیر
14 وبوعلی 1 0 0 0 1.3T 5 4.1 1.33 1,552 2.8 0 41% -1.53
3.38
4,379
3.35
4,378
0.03 8.21 -989 14 13 1.4K 55K -2 79.9M 83.6M 1.0 575 6 5 3.6M 10.3M 4.5B 2B 1401-07-12 13:01:04 وبوعلی
15 لوتوس 1.8 0 0 0 11.4T 5 2.2 1.06 627 7.6 0 52% 0.64
1.42
4,787
0.64
4,750
0.78 4.33 397 9 5 2K 60.2K -17 242.1M 349.3M 0.7 540 0 -32 9.6M 9.9M 4.7B 815.6M 1401-07-12 13:01:04 لوتوس
16 سپید 4 0 0 0 5.3T 5 6 1.64 2,471 7.2 1.2 88% 1.7
2.04
18,050
0.23
17,730
1.81 4.02 1,286 18 5 3K 1K 7 119.5M 105.1M 1.1 145 -2 -8 1.2M 10.5M 18.6B 3.7B 1401-07-12 13:01:04 سپید
17 دروز 2 0 0 0 1.2T 4.9 8 1.57 747 23.8 4.14 75% -0.82
4.99
17,890
4.23
17,760
0.76 9.02 1,330 28 14 155.3K 510 95 297.7M 8M 37 611 3 -5 867.1K 1.6M 2.9B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 دروز
18 سیستم 0.4 0 0 0 6.2T 4.7 4.7 0.97 530 11.8 0 64% 1.78
1.62
6,270
1.13
6,240
0.49 1.95 -217 6 16 850 16.5K 88 1.8B 118.8M 16 457 0 4 4M 15.3M 9.5B 141.2M 1401-07-12 13:01:04 سیستم
19 رشد * 0.5 0.33 0 0 100.9B 4.7 4 88.99 0 0 0 0% 0.04
0.1
10,074
0.26
10,090
-0.16 0.42 650 98 220 149.3K 5.3M -83 497.7M 5.4B 0.1 237 1 0 1 14.4M 14.6B 5.7B 1401-07-12 13:01:04 رشد
20 ومللح 0.3 0.07 0 0 1T 4.6 3.9 0 قیمت 2,159 8% 0 0% -5
-5
1,008
-5
1,008
0 1.19 -1,971 12 43 100K 81K -75 10.1M 71.6M 0.1 0 -14 -21 1 25.8M 2.6B 628.1M 1401-07-12 13:01:04 ومللح
21 دیتا * 0 0 0 0 15B 4.5 0 20 0 0 0 0% 0
0
200,000
0
200,000
0 0 0 0 0 0 250K -100 0 5B 0.0 472 0 0 1 150K 3B 0 1401-07-12 13:01:04 دیتا
22 ویستا * 0 0 0 0 108.5B 4.5 12 2.52 0 0 0 0% -0.54
-0.07
10,801
0.37
10,849
-0.44 0.92 -159 0 53 499K 20K 95 6.9B 183M 38 795 -3 -9 1 146.5K 159M 0 1401-07-12 13:01:04 ویستا
23 ثاصفا ** 0.2 0.93 0 0 195.5B 4.2 4.9 1.65 -28 -436.4 0 49% -2.94
0.32
12,620
-2.86
12,220
3.18 3.36 -2,204 5 29 420 6K 31 81.8M 45.2M 1.8 695 -3 2 794.3K 1.9M 2.3B 118.9M 1401-07-12 13:01:04 ثاصفا
24 نخل * 8 1 0 0 1T 3.8 1.8 142.13 0 0 0 0% 0.07
0.07
10,075
0.07
10,075
0 0.01 1,024 44 5 111.1M 9.7M 86 127B 9.8B 13 16 0 0 1 63.8M 64.3B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 نخل
25 پادا * 33 0 0 0 185.3B 3.7 1.1 53.68 0 0 0 0% 1.16
0.11
95,100
-2.5
92,626
2.61 4.17 18 19 1 55 55 -68 139.2M 763.3M 0.2 746 -6 -12 1 252.3K 2.3B 18.6M 1401-07-12 13:01:04 پادا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد