تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 سایرا * 0.5 0.5 0 0 167 179 99 4.28 -392 -91.3 0 0% -2.00
-2.00
35,801
-2.00
35,801
0 0 0 118 259 0 1,397,950 -100 0 5,014 694 -3 -3 136K 724K 2.6B 2.6B 1400-07-26 11:44:45 سایرا
2 کایتا * 1.1 0 0 0 187 38 542 0.23 11 853 0 0% 3.00
3.00
9,655
0.10
9,383
2.9 0 2 30 28 357,458 0 100 345 0 708 0 0 1.0M 32.5K 31.4M 30.5M 1400-07-26 11:44:45 کایتا
3 دکپسولح 0 0 0 0 305 20 0 0 قیمت 30,366 1% 0 0% 2.53
-5.00
29,003
-3.34
29,510
-1.66 7.92 10 2 0 0 996,643 -100 0 2,891 846 -6 -6 1 3.4K 9.9M 9.9M 1400-07-26 11:44:45 دکپسولح
4 فسرب 1.1 0.4 0 1 2,672 13 22 7.73 5,658 15.3 3.92 76% 4.99
2.68
85,200
4.57
86,770
-1.89 4.65 7,853 34 31 60 8,662 -55 26 90 224 14 14 198K 8.2M 71.3B 67.8B 1400-07-26 11:44:45 فسرب
5 کروی 1.4 2.1 0 1 6,621 12 16 2.1 2,535 11.3 0 31% 4.99
3.35
28,350
4.34
28,620
-0.99 3.23 29,792 42 30 2,084 500 -69 58 324 170 11 10 966K 23.3M 66.8B 56.8B 1400-07-26 11:44:45 کروی
6 فرآور 1.2 1.6 0 0 2,069 9 12 6.06 1,175 28 13.19 68% 4.98
4.98
32,910
4.94
32,900
0.04 2.84 7,572 51 42 1,190,786 201 100 3,948 2 223 8 2 527K 12.8M 42.1B 39.3B 1400-07-26 11:44:45 فرآور
7 آرمانح 0 0 0 0 510 6 1.4 0 قیمت 6,506 2% 0 0% 5.02
5.02
5,357
5.02
5,357
0 0 5 5 0 2,800 1,990,000 0 210 977 687 -6 106 1 10.0K 5.4M 5.4M 1400-07-26 11:44:45 آرمانح
8 فاسمین 2 0 0 0 10,572 6 10 1.96 2,343 7.9 5 72% 4.99
4.99
18,500
4.99
18,500
0 0.93 17,911 111 46 20,348,643 1,000 99 37,831 211 114 10 15 2.4M 47.0M 86.9B 78.8B 1400-07-26 11:44:45 فاسمین
9 انرژی3 21 1 0 0 13,361 6 0.3 0.02 348 218 0 0% 5.00
5.00
77,940
2.18
75,850
2.82 0 381 184 9 30,646,249 0 100 238,883 0 715 6 6 720K 315K 2.5B 2.4B 1400-07-26 11:44:45 انرژی3
10 شرنگی * 0.6 0 0 0 1,555 5 1.7 1.89 7,493 21.8 0 0% 5.00
5.00
163,309
4.85
163,072
0.15 4.86 504 23 43 296,844 0 100 4,853 0 629 16 -36 67.6K 520K 8.5B 8.3B 1400-07-26 11:44:45 شرنگی
11 کیمیا 1 0.4 0 0 1,731 4.6 6 4.95 1,828 9.3 2.63 72% 3.58
0.22
16,526
2.90
16,967
-2.68 4.78 -247 35 34 603 36,289 -56 46 163 336 8 14 1.0M 17.2M 29.3B 27.3B 1400-07-26 11:44:45 کیمیا
12 البرز 1.3 0.8 0 1 6,961 4.5 7 1.33 652 3.9 0 0% 4.97
3.61
2,500
4.81
2,529
-1.2 3.35 5,774 36 28 10,000 506,484 -98 6 676 145 4 -1 11.5M 123M 31.1B 26.9B 1400-07-26 11:44:45 البرز
13 قجامح 0 0 0 0 136 3.8 0.6 0 قیمت 6,377 26% 0 0% 5.99
0.70
4,054
1.29
4,078
-0.59 5.25 1,066 25 0 41,884 0 100 22 0 866 9 9 1 13.1M 5.3B 1.1B 1400-07-26 11:44:45 قجامح
14 خکار 1.2 2 0.5 6 1,161 3.5 1.8 1.28 577 9.7 2.55 66% 4.97
1.10
5,490
3.31
5,610
-2.21 6.94 -39 20 16 9,404 12,987 -31 45 88 159 13 -69 3.0M 21.7M 12.2B 11.4B 1400-07-26 11:44:45 خکار
15 بشهاب 0.8 1 0 0 1,858 3.2 3.1 9.09 4,969 22.9 6.36 53% 5.00
-3.54
110,650
-0.71
113,890
-2.83 10.52 -794 29 38 1,930 36 67 42 9 295 5 -18 144K 1.6M 18.5B 17.2B 1400-07-26 11:44:45 بشهاب
16 فروی 0.9 2.1 2 0 2,644 3 3.4 2.03 2,643 11.4 4.03 68% 4.83
1.72
29,885
2.55
30,130
-0.83 6.36 -378 15 17 3,640 831 87 234 16 143 3 -8 563K 7.4M 22.4B 21.6B 1400-07-26 11:44:45 فروی
17 اعتلا 0.3 0 0 0 690 2.9 2.5 5.01 1,608 3.6 0 24% -3.40
-3.63
5,786
-4.88
5,711
1.25 3.94 -2,524 14 53 1,186 11,469 -22 9 14 461 -15 -29 2.5M 11.8M 6.7B 3.9B 1400-07-26 11:44:45 اعتلا
18 فنرژی * 0.9 1 1 0 201 2.9 1.1 6.24 -4,948 -2.4 0 0% -4.00
-4.00
11,816
-3.96
11,820
-0.04 2.32 0 12 13 12,542 6,325 -50 15 44 641 -5 -22 396K 2.3M 2.7B 2.7B 1400-07-26 11:44:45 فنرژی
19 دزهراویح 0 0 0 0 281 2.9 6 0.61 قیمت 5,420 9% 0 0% -0.30
-1.55
3,950
-0.97
3,973
-0.58 1.27 451 17 0 105,261 864,722 -57 91 342 681 -10 -17 1 1.1M 451M 451M 1400-07-26 11:44:45 دزهراویح
20 کبافق 1.1 3 1 0 4,799 2.8 4 1.35 119 340.6 60.89 18% 3.54
1.57
40,120
2.61
40,530
-1.04 6.88 -419 22 20 5,783 150 74 59 9 237 5 -5 486K 3.8M 15.2B 14.5B 1400-07-26 11:44:45 کبافق
21 وزمین ** 0.9 2 0 0 3,947 2.6 3.6 0.41 -14,009 -0.7 0 50% -3.99
-3.98
9,475
-3.71
9,502
-0.27 6.07 -293 93 107 1,000 14,000 -21 17 26 514 -8 -21 1.6M 4.7M 4.5B 4.2B 1400-07-26 11:44:45 وزمین
22 وحکمت * 0.8 4 5 0 518 2.5 1.7 1.22 25 131.3 0 0% -4.99
-4.99
3,278
-4.87
3,282
-0.12 3.72 -164 20 26 9,540 100,000 56 265 76 569 -15 -29 2.7M 9.5M 3.1B 2.9B 1400-07-26 11:44:45 وحکمت
23 غمارگ 1.3 0.2 0 0 2,186 2.5 1.4 1.29 1,103 24.4 1.58 48% 1.46
4.73
27,250
3.42
26,910
1.31 5.89 -153 29 22 23,742 7,150 56 68 20 345 13 -3 634K 3.2M 8.7B 8.5B 1400-07-26 11:44:45 غمارگ
24 شلعاب 1.2 0.8 0 0 376 2.4 2.8 2.33 14 453.6 4.35 42% -4.47
4.94
6,580
1.28
6,350
3.66 10.4 1,046 14 12 9,457,215 8,254 100 6,237 7 199 -10 -26 2.4M 11.2M 7.1B 7.1B 1400-07-26 11:44:45 شلعاب
25 فزرین 0.9 0.5 0 0 1,709 2.4 2.3 2.3 1,516 10.3 3.37 75% 0.46
-3.65
15,250
-0.95
15,676
-2.7 5.82 89 25 28 8,658 7,182 -35 24 49 98 0 -14 1.0M 11.9M 18.7B 18.6B 1400-07-26 11:44:45 فزرین
26 ثنام * 0 0 0 0 605 2.4 0.9 0.09 0 0 0 50% -2.99
-2.99
11,728
-1.16
11,950
-1.83 0 -370 1 74 0 12,835,563 -100 0 15,099 782 -4 -12 806K 311K 365M 1.7M 1400-07-26 11:44:45 ثنام
27 ورنا 0.4 1.7 0 0 3,375 2.4 1.9 0.42 401 6.9 0 69% 2.73
-3.15
2,800
-3.98
2,776
0.83 8.12 -1,965 7 20 68,844 26,092 -20 26 40 853 -13 -47 5.1M 13.1M 3.6B 1.5B 1400-07-26 11:44:45 ورنا
28 خاهن 0.7 1.2 0 0 7,383 2.4 2.7 0.94 502 16.4 6.61 70% -0.99
1.23
8,210
1.23
8,210
0 4 -5,626 37 54 9,504 1,000 63 136 31 325 0 6 3.6M 13.6M 11.2B 5.3B 1400-07-26 11:44:45 خاهن
29 آریان * 0.6 0.9 0.3 0 37,064 2.3 2.2 0.97 942 20.4 0 32% 0.52
2.23
19,120
2.71
19,210
-0.48 2.47 -30,609 74 128 10,000 253,157 -69 133 723 38 8 16 5.7M 66.4M 127B 46B 1400-07-26 11:44:45 آریان
30 شاراک 1 0.5 1 0 42,062 2.2 2.5 0.95 5,887 9.2 2.48 57% 1.42
4.16
54,330
4.18
54,340
-0.02 4.9 22,926 37 35 2,582 2,972 -73 60 379 52 10 28 2.1M 12.3M 66.7B 65.3B 1400-07-26 11:44:45 شاراک
31 فیروزه * 0.4 0 0 0 882 2.1 3.1 2.95 0 0 0 0% -0.44
0.11
176,500
-0.38
175,640
0.49 1.71 -2,138 25 58 481 1,050 48 106 37 495 -2 2 1 188K 3.3B 1.2B 1400-07-26 11:44:45 فیروزه
32 سجام * 0.5 0 0 0 1,820 2.1 0.5 0.33 122 27.4 0 35% -2.99
-2.99
3,342
-2.99
3,342
0 0 -668 8 16 0 1,111,858 -100 0 405 660 -12 -24 2.7M 3.3M 1.1B 445.2M 1400-07-26 11:44:45 سجام
33 فاهواز * 2 0 0 0 3,586 2.1 0.9 0.44 -219 -29.2 0 0% -0.02
1.98
6,474
0.57
6,384
1.41 4.05 1,277 47 20 1,889,192 4,281 99 1,235 5 384 -3 5 2.3M 9.2M 5.9B 5.9B 1400-07-26 11:44:45 فاهواز
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد