تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شاراک 1 0.2 0.1 5 42,062 2.3 2.5 0.97 5,887 9.2 2.48 57% 1.42
3.91
54,200
4.18
54,340
-0.27 4.9 22,926 36 36 200 11,087 -16 90 125 52 10 29 2.1M 12.5M 68.1B 66.7B 1400-07-26 11:51:43 شاراک
2 کمند * 1 0.3 0.3 34 14,078 0.5 0.7 2.17 0 0 0 0% 0.05
0.05
10,061
0.04
10,060
0.01 0.02 5,743 103 102 53,006,716 2,220,062 74 60,203 9,096 3 0 0 1 148M 149B 43.4B 1400-07-26 11:51:43 کمند
3 شرنگی * 0.6 1 0 0 1,555 5 1.7 1.92 7,493 21.8 0 0% 5.00
5.00
163,309
4.85
163,075
0.15 4.86 504 23 43 287,820 0 100 4,725 0 629 16 -36 67.6K 527K 8.6B 8.4B 1400-07-26 11:51:43 شرنگی
4 شفارا * 0.7 1.5 0 0 2,319 1.3 1.2 2 219 41.4 0 59% -1.19
2.99
9,079
2.81
9,063
0.18 4.24 12 24 34 375,446 0 100 359 0 434 13 22 1.2M 8.9M 8.1B 8B 1400-07-26 11:51:43 شفارا
5 کتوکا 1.1 2.5 0 0 1,137 1 1.4 1.61 1,014 14.1 1.75 66% -0.02
-1.77
14,500
-3.06
14,310
1.29 8.11 0 22 21 4,911 28,103 -68 25 131 179 -8 -33 1.0M 5.1M 7.3B 7.3B 1400-07-26 11:51:43 کتوکا
6 فاذر * 0.5 0.4 0.4 4 1,981 2 2 1.14 2 521.5 0 10% -4.67
-4.94
1,039
-4.57
1,043
-0.37 3.27 -4 10 20 0 6,880,920 -100 0 952 820 -14 -17 13.6M 126M 13.1B 13.1B 1400-07-26 11:51:43 فاذر
7 ورازی * 0.7 3.5 0 0 4,210 0 0.8 0 -39 -54.6 0 0% -1.40
-4.98
2,101
-3.71
2,129
-1.27 6.28 -76 23 35 2,600 2,281,077 -80 50 503 327 -7 10 7.6M 40.9M 8.7B 7.9B 1400-07-26 11:51:43 ورازی
8 غمارگ 1.4 2 0 0 2,186 2.5 1.4 1.3 1,103 24.4 1.58 48% 1.46
5.00
27,320
3.42
26,910
1.58 5.89 -153 29 21 10,820 0 100 36 0 345 13 -3 634K 3.3M 8.8B 8.6B 1400-07-26 11:51:43 غمارگ
9 مارون 0.7 0 0 0 148,011 0.8 1.1 0 18,223 10.1 5.31 55% -0.82
-0.01
185,000
-0.11
184,802
0.1 2.54 -266 12 16 134 9,919 -93 22 630 425 0 -1 542K 84.8K 1.6B 568.5M 1400-07-26 11:51:43 مارون
10 وزمین ** 0.9 0 0 0 3,947 2.6 3.6 0.41 -14,009 -0.7 0 50% -3.99
-3.99
9,474
-3.71
9,502
-0.28 6.07 -300 91 107 0 9,847 -100 0 12 514 -8 -21 1.6M 4.7M 4.5B 4.2B 1400-07-26 11:51:43 وزمین
11 ولبهمن 0.6 1 0.1 0 521 0.6 0.4 0.57 1,117 5.7 0 0% 1.98
-2.13
6,372
-1.98
6,382
-0.15 7.32 -355 12 19 13,650 49,271 -2 43 46 542 -9 -19 2.3M 1.7M 1.1B 761.6M 1400-07-26 11:51:43 ولبهمن
12 سباقر * 0.6 0 0 0 999 0.6 1.8 0.66 882 18.4 3.81 38% -2.99
-2.02
16,320
-2.58
16,227
0.56 4.29 -406 32 57 9,159 1,786 23 153 97 438 -11 -10 583K 2.6M 4.2B 3.8B 1400-07-26 11:51:43 سباقر
13 اعتماد * 0.7 1.2 1 1 3,939 0.3 0.4 3.98 0 0 0 0% 0.05
0.05
39,406
0.05
39,406
0 0.01 -678 69 95 79,590 6,920,710 24 71,047 43,862 5 0 2 1 14.3M 56.3B 34.3B 1400-07-26 11:51:43 اعتماد
14 سرو * 0.8 3 0 0 2,980 0.5 0.6 1.27 0 0 0 0% -0.12
0.03
74,460
-0.21
74,280
0.24 2.61 -817 23 27 55,367 341 93 420 15 82 -4 -3 1 1.3M 9.6B 8.8B 1400-07-26 11:51:43 سرو
15 وپترو 0.4 0.5 0.2 1 2,280 0.8 1.8 0.3 1,092 10.9 0 0% -2.47
-4.63
11,950
-4.63
11,950
0 2.6 -987 8 19 51,580 21,835 68 162 31 282 -10 -14 1.2M 1.8M 2.1B 1.1B 1400-07-26 11:51:43 وپترو
16 کشرق 0.7 1 0 0 664 0.3 0.8 0.4 3,033 26.1 6.4 29% -3.92
-0.47
78,657
0.03
79,049
-0.5 5.36 -1,028 12 18 2,500 4,358 28 95 53 486 2 -3 197K 193K 1.5B 499.2M 1400-07-26 11:51:43 کشرق
17 سخزر 0.5 0 0 0 1,150 0.8 0.9 0.63 2,293 9.6 2.83 0% 0.00
-4.96
21,850
-4.78
21,890
-0.18 5.22 -1,070 15 33 0 482,860 -100 0 1,108 417 -12 -23 652K 942K 2.1B 1B 1400-07-26 11:51:43 سخزر
18 وسینا 0.7 0.2 0 0 5,920 0 0.6 0 224 10.3 0 57% -4.12
-3.04
2,261
-1.42
2,299
-1.62 5.1 -1,123 12 18 2,209 35,800 17 28 20 161 -10 -20 10.2M 11.3M 2.6B 0.9B 1400-07-26 11:51:43 وسینا
19 حتوکا 0.5 0.4 0 0 482 1.1 1.4 1.59 1,025 13.6 0 66% -2.19
-4.99
13,890
-4.65
13,940
-0.34 3.46 -1,388 9 18 0 736 -100 0 17 238 -11 -32 1.0M 2.7M 3.7B 2.3B 1400-07-26 11:51:43 حتوکا
20 ددام 0.6 2.7 2 0 1,450 0.8 1.4 1.05 975 12.5 4.05 66% -4.36
-0.08
12,600
-3.25
12,200
3.17 5.59 -1,443 12 19 8,976 31,759 13 85 67 367 -12 -22 1.2M 2.0M 2.5B 1B 1400-07-26 11:51:43 ددام
21 خنصیر 0.8 3 1.2 1 3,181 1.6 1.4 4.36 199 124.6 24.34 70% -4.99
-4.64
24,650
-4.10
24,790
-0.54 6.51 -1,502 38 46 13 250 73 105 16 72 14 33 628K 29.0M 71.8B 70.2B 1400-07-26 11:51:43 خنصیر
22 فرابورس 0.8 0 0 1 16,437 1.4 1.6 0.9 677 33.1 0 37% -5.00
-5.00
22,308
-4.71
22,376
-0.29 3.1 -1,657 25 30 0 4,828,884 -100 0 11,701 21 -14 -40 2.8M 30.9M 69.3B 67.3B 1400-07-26 11:51:43 فرابورس
23 شاوان 0.8 0.5 0.3 5 16,303 0.3 0.3 0.22 23,944 5.9 0 59% -1.32
-1.81
140,000
-0.52
141,843
-1.29 5.87 -1,724 23 29 198 9,768 -72 25 152 70 -3 27 457K 683K 9.7B 7.7B 1400-07-26 11:51:43 شاوان
24 وصندوق 0.6 0 0 0 52,164 0.3 0.4 0.04 2,252 8.6 0 24% -1.50
2.07
19,720
0.41
19,400
1.66 5.42 -1,824 7 12 33,628 4,068 34 193 96 120 1 4 6.3M 1.5M 2.9B 447.9M 1400-07-26 11:51:43 وصندوق
25 ورنا 0.4 0.8 1.9 0 3,375 2.4 1.9 0.42 401 6.9 0 69% 2.73
-2.14
2,829
-3.94
2,777
1.8 8.12 -1,970 7 20 3,910 30,000 -86 9 117 853 -13 -47 5.1M 13.2M 3.7B 1.6B 1400-07-26 11:51:43 ورنا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد