تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 قیستو * 0.8 0 0 0 1,053 1.2 1.3 1.06 727 30.2 0 0% 4.72
5.00
23,031
0.06
21,948
4.94 10.52 -278 21 27 4,859 3,168 88 113 7 618 2 13 482K 2.8M 6.1B 5.6B 1400-07-26 11:20:40 قیستو
2 شلعاب 1.2 1.4 0.7 1 376 2.3 2.7 2.25 14 453.6 4.35 42% -4.47
4.94
6,580
1.28
6,350
3.66 10.4 1,046 14 12 12,533,235 8,254 100 8,267 7 199 -10 -26 2.4M 10.8M 6.9B 6.8B 1400-07-26 11:20:40 شلعاب
3 حگردش * 1.6 1 0.5 1 470 0.9 0.8 3.74 0 0 0 0% -3.00
1.12
2,971
-2.11
2,876
3.23 4.39 -475 23 15 502,632 58,927 79 384 44 267 -3 -9 3.4M 16.3M 4.7B 4.2B 1400-07-26 11:20:40 حگردش
4 حآفرین 7 0 0 0 2,928 2 8 11.14 0 0 0 0% -2.97
5.00
4,139
1.85
4,015
3.15 10.05 1,623 39 6 17,442,898 10,000 100 7,238 14 108 -7 4 3.6M 33.3M 13.4B 3B 1400-07-26 11:20:40 حآفرین
5 وتوکا 0.5 0.6 1 1 3,458 0 0.9 0 985 8.5 0 68% -2.10
1.05
8,670
-1.98
8,410
3.03 6.23 1,078 8 14 1,127 10,000 -94 3 103 177 -7 -21 1.8M 5.1M 4.3B 3.7B 1400-07-26 11:20:40 وتوکا
6 ولساپا 1.9 0 0 0 2,293 1.6 1.2 0.73 409 6.3 0 0% 0.95
4.97
2,662
2.21
2,592
2.76 8.74 -1,483 32 17 115,771,192 2,000 100 30,838 1 241 0 -11 6.2M 31.0M 8.0B 6.4B 1400-07-26 11:20:40 ولساپا
7 فاهواز * 1.9 1.8 3 0 3,586 1.1 0.4 0.23 -219 -28.8 0 0% -0.02
1.89
6,468
-0.71
6,303
2.6 4.02 0 31 16 1,967 50,107 -95 14 564 384 -5 4 2.3M 4.8M 3.0B 3B 1400-07-26 11:20:40 فاهواز
8 تاپکیش 1.8 4.7 0 4 2,144 0.5 0.9 1.38 414 43.9 0 43% 2.54
4.10
18,599
1.75
18,178
2.35 8.43 342 36 20 1,488 182,444 -81 59 572 127 6 4 896K 5.0M 9.1B 9.1B 1400-07-26 11:20:40 تاپکیش
9 پارسیان 1.7 0.7 0.7 2 24,165 1.1 1.4 0.47 488 21.8 0 0% -0.96
4.91
10,900
2.60
10,660
2.31 9.33 719 21 12 3,360 558 91 37 2 447 -8 -13 2.0M 3.0M 3.2B 2.5B 1400-07-26 11:20:40 پارسیان
10 لابسا 0.6 2.5 0 2 1,187 0.7 0.9 0.61 4,220 7.8 2.06 59% -4.79
2.58
33,820
0.30
33,070
2.28 8.19 -1,356 12 19 1,145 1,729 -62 6 24 420 -7 -15 453K 742K 2.5B 1.1B 1400-07-26 11:20:40 لابسا
11 آپ 1.9 0 0 0 5,717 0.6 0.8 1.29 311 34 0 59% 0.97
4.95
10,810
2.72
10,580
2.23 9.41 -1,582 27 14 20,481,080 988 100 22,340 19 89 4 -20 2.2M 10.7M 11.4B 9.8B 1400-07-26 11:20:40 آپ
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد