تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 ساذری ** 0.5 3 0 0 119.7B 1.2 1.4 1.58 -660 -8 0 54% -2.78
1.86
5,490
-2.6
5,250
4.46 5.16 0 7 14 235 19.9K -88 7M 119.2M 0.1 609 -8 -14 1.1M 1.4M 754.6M 788.6M 1401-07-12 13:01:04 ساذری
2 زدشت 1.2 8 0 0 1.2T 1.1 1.3 0.84 1,363 12.7 0 60% 1.47
5.77
17,950
2.18
17,340
3.59 9.96 0 17 14 468 44.6K -94 11.7M 377.7M 0.0 307 -9 -22 784.5K 1.2M 2B 2.1B 1401-07-12 13:01:04 زدشت
3 اسیاتک 2 0 0 0 3.9T 1.4 1.5 4.72 731 26.6 0 0% -2.24
0.25
20,100
-3.09
19,430
3.34 5.77 -427 40 18 1.1M 119.5K 80 6.4B 721.9M 9 41 -4 -4 800K 13.8M 26.9B 27.3B 1401-07-12 13:01:04 اسیاتک
4 آرمان * 0.5 0 0 0 1T 12 43 7.66 74 55.4 0 0% -2.99
2.91
4,238
-0.39
4,102
3.3 6.16 -311 10 20 1.5K 10K -83 7.2M 80.9M 0.1 699 -2 4 2.4M 16.1M 6.6B 122.3M 1401-07-12 13:01:04 آرمان
5 کنور 1.2 0 0 0 17.9T 3.1 3.3 0.3 1,974 7.1 7.15 71% -2.32
5
14,490
1.74
14,040
3.26 9.61 -1,394 40 32 26.9K 17K 49 125M 44M 3 161 -3 -14 5.1M 5.3M 7.5B 4.6B 1401-07-12 13:01:04 کنور
6 ثاصفا ** 0.2 0.93 0 0 195.5B 4.2 4.9 1.65 -28 -436.4 0 49% -2.94
0.32
12,620
-2.86
12,220
3.18 3.36 -2,204 5 29 420 6K 31 81.8M 45.2M 1.8 695 -3 2 794.3K 1.9M 2.3B 118.9M 1401-07-12 13:01:04 ثاصفا
7 اوان 2 9 0 0 549.9B 2.3 2.8 5.23 142 86.1 0 30% -0.5
4.14
12,590
1.08
12,220
3.06 6.4 3,474 53 22 500 8.5K -89 19.4M 324M 0.1 225 -6 12 1 7.1M 8.6B 6.3B 1401-07-12 13:01:04 اوان
8 وجامی * 1.2 0.2 0 0 141.3B 1.7 1.4 1.37 357 8.4 0 40% -2.23
2.99
3,097
-0.03
3,006
3.02 6.1 -27 15 12 2.6M 3.2K 100 1B 1.2M 897 633 -7 -7 2.4M 3.6M 1.1B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 وجامی
9 ثزاگرس ** 1.2 4 0 0 133B 1.5 2.1 1.41 -409 -49.3 0 42% -2.93
0.98
20,700
-1.71
20,150
2.69 4.52 -10 18 15 1.7K 2.6K 83 1B 95.1M 10 634 -7 -21 330K 511.4K 1B 1B 1401-07-12 13:01:04 ثزاگرس
10 قنیشا 1.2 0 0 0 800.4B 0.4 0.6 0.54 49 40.8 2.03 63% -4.3
3.79
2,053
1.16
2,001
2.63 9.46 4 13 11 10K 22K -42 36.3M 89.2M 0.4 246 -10 -15 6.7M 7.9M 1.6B 1.6B 1401-07-12 13:01:04 قنیشا
11 پادا * 33 0 0 0 185.3B 3.7 1.1 53.68 0 0 0 0% 1.16
0.11
95,100
-2.5
92,626
2.61 4.17 18 19 1 55 55 -68 139.2M 763.3M 0.2 746 -6 -12 1 252.3K 2.3B 18.6M 1401-07-12 13:01:04 پادا
12 کمینا * 1 4 0 0 1T 0.4 0.5 0.35 563 14.5 0 65% -0.25
2.71
8,350
0.12
8,140
2.59 5.43 0 16 16 1.8K 140.3K -72 35.2M 221.3M 0.2 294 -1 -12 1.2M 1.2M 1B 1B 1401-07-12 13:01:04 کمینا
13 حفاری 1.6 0 0 0 3.2T 1.1 1.2 0.24 426 8.2 0 58% -0.78
4.26
3,594
1.74
3,507
2.52 5.79 -610 21 13 25.9K 5K 33 126.3M 65.8M 1.9 280 -6 -11 4M 8.2M 2.9B 2.3B 1401-07-12 13:01:04 حفاری
14 غفارس * 1.2 1 0 0 707.5B 0.8 0.9 0.58 580 10.5 0.5 31% -0.32
0.48
6,250
-1.93
6,100
2.41 4.33 -76 15 12 2.5K 5.6K 68 114.4M 22.3M 5 581 -7 -3 1 1.1M 686.3M 605.8M 1401-07-12 13:01:04 غفارس
15 قشرین ** 1.2 1.1 0 0 1.2T 0.6 1.4 0.47 56 102.9 0 36% -2.75
1.37
5,900
-1.03
5,760
2.4 5.49 -213 27 23 3.8K 15.3K -3 55.9M 61.2M 0.9 138 -7 -17 1.6M 7.1M 4.1B 3.5B 1401-07-12 13:01:04 قشرین
16 غزر 3 0 0 0 5.3T 1.4 1.7 0.85 727 9.2 1.73 48% -1.54
4.94
6,800
2.62
6,650
2.32 6.58 160 13 4 1K 443.4K -34 152.7M 314.5M 0.5 143 -6 -15 3.2M 7.9M 5.3B 3.8B 1401-07-12 13:01:04 غزر
17 دهدشت * 5 1 0 0 1.2T 0.1 0.4 0.48 -9 -872.2 0 0% -2.77
1.26
8,030
-1.01
7,850
2.27 4.93 287 24 5 1K 114.1K -17 148.6M 214.4M 0.7 98 -8 -26 1.2M 1.2M 1B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 دهدشت
18 کایزد 0.7 2 0 0 379B 0.7 0.9 1.69 610 18.1 1.94 0% 1.63
2.08
11,300
-0.18
11,050
2.26 7 -576 10 13 50K 31.7K 3 60.4M 57.6M 1.0 175 -12 -21 1 1.4M 1.5B 798.3M 1401-07-12 13:01:04 کایزد
19 فرابورس 1.9 1.33 0 0 7.4T 1.4 1.2 0.91 287 30.5 0 34% -1.44
6.95
8,930
4.79
8,750
2.16 8.51 3,761 33 17 4.1M 1.7K 99 3.7B 22.4M 164 44 5 -19 1 37.4M 32.8B 32.5B 1401-07-12 13:01:04 فرابورس
20 تابا * 1.2 0 0 0 105B 1.3 1.8 2.67 90 188.2 0 79% 2.26
2.98
17,300
0.83
16,940
2.15 6.13 -461 16 14 334.5K 2.5K 98 617.9M 7.6M 81 427 -5 -18 310K 1.1M 1.8B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 تابا
21 زنگان 1.4 1.2 0 0 621B 1.7 1 6 2,064 30.1 5.56 75% 0.74
3.85
63,400
1.72
62,100
2.13 7.48 394 32 23 2.6K 2.7K 21 620.7M 415.1M 1.5 164 11 12 1 1.8M 11.4B 11.6B 1401-07-12 13:01:04 زنگان
22 تمحرکه * 1.6 0 0 0 220.6B 1.9 3 4.53 -7 -887.1 0 0% -2.92
2.92
6,340
0.81
6,210
2.11 6.02 194 42 27 2M 0 100 1.3B 0 9,999 274 -3 6 1.6M 11M 6.8B 6.9B 1401-07-12 13:01:04 تمحرکه
23 تلیسه 1.8 2 0 0 1.3T 1 1.2 1.04 153 17.4 0 43% -0.35
6.97
2,717
4.88
2,664
2.09 9.25 10 17 10 11.3M 7K 96 3.1B 67.4M 46 133 -8 -20 5.2M 15.2M 4.1B 4.1B 1401-07-12 13:01:04 تلیسه
24 کهمدا 1 0 0 0 2.8T 0.9 1.1 0.17 1,295 7.4 3.54 66% -0.2
0.41
9,800
-1.64
9,600
2.05 3.16 -360 21 21 20.5K 31.5K -17 39.4M 56.5M 0.7 235 -7 -10 1.5M 2.3M 2.2B 1.9B 1401-07-12 13:01:04 کهمدا
25 شکام 1.6 0 0 0 2.3T 3.6 3.5 2.37 4,153 6.1 0.88 63% 2.03
4.88
25,800
2.85
25,300
2.03 6.83 7,110 39 24 18.5K 2K 3 209.6M 206.3M 1.0 250 -2 -9 1 4.3M 10.8B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 شکام
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد