تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 ومشان ** 0.1 0 0 0 121.4B 0 0 0.01 426 142.5 0 43% -2.97
-2.97
58,900
0
60,700
-2.97 0 -8 1 8 0 315.7K -100 0 2.1B 0.0 680 -2 -8 100K 1.3K 7.9M 506.5K 1401-07-12 13:01:04 ومشان
2 فبستم * 0 0 0 0 359.9B 0 0.1 0.07 147 86.6 0 0% -2.98
-2.98
12,360
-0.08
12,730
-2.9 0 -19 1 26 0 240.8K -100 0 327.3M 0.0 688 0 -13 781.9K 21K 26M 7.4M 1401-07-12 13:01:04 فبستم
3 واعتبار 0.4 0 0 0 435.8B 0.3 0.4 0.13 364 6.7 0 39% -1.57
-2.23
2,370
-0.12
2,421
-2.11 1.27 -101 1 4 59.7K 24.8K 17 21.2M 15.3M 1.4 729 0 -5 6.2M 511.6K 121.9M 22.2M 1401-07-12 13:01:04 واعتبار
4 سمتاز * 0.6 0 0 0 2T 0.6 0.5 0.04 3,119 6.5 0 49% -2.93
-2.2
20,000
-0.49
20,350
-1.71 1.26 -108 9 14 3.1K 4.7K 2 52.2M 51.3M 1.0 718 -3 -1 478.5K 111.2K 222M 63.7M 1401-07-12 13:01:04 سمتاز
5 ساروج 0.1 0 0 0 2.6T 0.3 0.3 0.04 2,639 7.4 2.58 0% -0.97
1.33
19,800
-0.1
19,520
1.43 6.62 -125 1 9 1.3K 1.6K 1 72.7M 74.6M 1.0 715 1 2 773.6K 66.6K 128.3M 5M 1401-07-12 13:01:04 ساروج
6 تماوند 0.3 1 0 0 3.9T 0.1 0.2 0.04 235 24 0 0% -0.18
1.42
5,700
0.18
5,630
1.24 3.42 -127 1 4 24.1K 39.1K -55 109.1M 381.2M 0.3 483 -1 -3 2.8M 239.6K 136.3M 8.4M 1401-07-12 13:01:04 تماوند
7 حسینا 0.4 0 0 0 2.1T 0.2 0.2 0.04 5,962 7 0 73% 2.26
1.9
42,800
-0.12
41,950
2.02 3.74 -136 2 6 14.7K 6.7K -11 82.1M 105.2M 0.8 476 -3 -7 1 37.6K 157.8M 22.4M 1401-07-12 13:01:04 حسینا
8 وامین * 0.9 0 0 0 11.2T 1.5 1.7 0.01 0 0 0 40% 0
0
11,240
0
11,240
0 0.09 -136 5 5 38.8K 21K 24 127.8M 81M 1.6 777 0 0 4M 139.5K 156.8M 9.3M 1401-07-12 13:01:04 وامین
9 امید 0.4 0 0 0 8.1T 0.6 1 0.06 394 13.6 0 33% -2.99
-2.99
5,200
-0.19
5,350
-2.8 1.36 -144 3 8 3.4K 50K 46 135.7M 51.9M 3 724 -1 -4 6.1M 366.1K 189.4M 49.9M 1401-07-12 13:01:04 امید
10 دسینا 0.7 0 0 0 1.8T 0.7 1 0.08 3,050 7.4 2.47 68% -2.22
-0.58
22,400
-0.22
22,480
-0.36 2.77 -152 6 9 2K 3K 29 53M 31.2M 1.7 740 0 -4 664.6K 91.6K 203.2M 49.6M 1401-07-12 13:01:04 دسینا
11 سیدکو 0.1 0 0 0 4.1T 0.3 0.5 0.04 1,215 5.7 0 45% 0
-0.87
6,850
-0.14
6,900
-0.73 2.37 -152 1 10 872 5K 30 91M 50.3M 1.8 674 -1 -3 2.4M 229.7K 156.9M 6.6M 1401-07-12 13:01:04 سیدکو
12 دزهراوی 0.5 0 0 0 1.1T 0.4 0.5 0.1 133 26.7 1.69 39% 3.04
-0.34
3,540
-0.03
3,551
-0.31 5.84 -182 3 5 2.5K 1.2K 38 24M 11M 2 532 -2 -10 4.2M 695K 246.4M 64.2M 1401-07-12 13:01:04 دزهراوی
13 حپترو 0.1 0 0 0 797B 0 0.1 0.09 293 136 0 54% -4.99
-4.99
38,250
-1.02
39,850
-3.97 0 -199 4 54 0 2M -100 0 7.6B 0.0 172 -8 14 347.3K 71K 271.7M 80.5M 1401-07-12 13:01:04 حپترو
14 شصفها * 0.6 0 0 0 3.9T 0.3 0.3 0.05 6,453 20.1 0.98 62% -0.23
0.27
130,200
0
129,850
0.27 1.32 -203 7 13 700 6K -56 90.4M 325.3M 0.3 429 1 -1 120K 22.2K 288.9M 85.9M 1401-07-12 13:01:04 شصفها
15 قهکمت 0.1 0 0 0 1.8T 0.7 0.7 0.1 736 8.8 1.31 77% -1.38
-1.07
6,450
-0.31
6,500
-0.76 4.44 -203 1 12 48.8K 74.1K 25 537.1M 340.5M 1.6 684 -2 -9 2.3M 440.3K 282.7M 4.9M 1401-07-12 13:01:04 قهکمت
16 قتربت * 0 0 0 0 1T 0.4 0.8 0.25 203 95.7 0 0% -2.97
-2.97
18,980
-0.66
19,430
-2.31 0 -214 1 30 0 225.4K -100 0 466.7M 0.0 631 -3 -12 500K 111.6K 211.8M 3.1M 1401-07-12 13:01:04 قتربت
17 سشمال 0.7 0 0 0 1.3T 0.3 0.8 0.15 1,238 6.4 2.68 42% -0.75
0
7,950
-0.25
7,930
0.25 2.3 -231 4 7 5K 9.9K -60 6.4M 26.5M 0.2 567 -1 -14 1.9M 410.3K 322.9M 94.6M 1401-07-12 13:01:04 سشمال
18 پرسپولیس * 0.1 1 0 0 2.9T 0.2 0.4 0.15 0 0 0 0% -2
-2
2,751
-0.71
2,787
-1.29 0 -304 1 11 0 3.4M -100 0 0.9B 0.0 278 -2 -16 4.2M 1.5M 417.4M 59.8M 1401-07-12 13:01:04 پرسپولیس
19 قاروم * 0.1 1 0 0 2.5T 0.8 0.6 0.24 2,391 61.1 0 57% 0.38
1.2
147,700
0.03
146,000
1.17 3.35 -327 2 26 35 4.3K -60 58.4M 240.3M 0.2 646 -1 -7 68.6K 23.3K 340.5M 13.1M 1401-07-12 13:01:04 قاروم
20 وتوشه 0.2 0 0 0 2.3T 0.4 1.1 0.06 881 5.4 0 70% 1.53
0.69
4,800
-0.1
4,762
0.79 2.24 -363 6 30 10K 1.3K -23 44M 70.9M 0.6 656 -1 -11 3.1M 0.9M 440.7M 79.5M 1401-07-12 13:01:04 وتوشه
21 تاتمس * 0.5 0 0 0 1.4T 0.3 0.3 0.54 3,968 30.7 0 0% -1.98
-1.98
121,050
-1.5
121,650
-0.48 0 -365 7 16 0 206.9K -100 0 2.5B 0.0 419 -5 -16 46.3K 35.3K 427.6M 64.5M 1401-07-12 13:01:04 تاتمس
22 خپویش 0 0 0 0 3.6T 0.4 0.8 0.18 1,069 19 1.58 78% -4.97
-4.97
19,690
-1.83
20,340
-3.14 0 -377 4 103 0 249.8K -100 0 525.2M 0.0 423 -8 -9 705.6K 261.3K 514.4M 149M 1401-07-12 13:01:04 خپویش
23 پاکشو 0.3 0 0 0 29.1T 0.5 0.3 0.02 125 48.5 4.95 59% 1.49
0.66
6,100
0
6,060
0.66 3.19 -388 2 7 16.7K 96.5K -70 54.8M 309.8M 0.2 630 -1 -3 19.2M 673K 410.9M 19.7M 1401-07-12 13:01:04 پاکشو
24 سرچشمه 0.4 0 0 0 3.1T 0.8 1.1 0.04 471 8.5 0 38% 2.99
2.07
4,100
0.05
4,019
2.02 3.79 -408 3 8 863 1.3K -3 38.3M 41M 0.9 522 0 -7 3.7M 1.3M 504.9M 98.3M 1401-07-12 13:01:04 سرچشمه
25 والبر 0.3 0 0 0 5.5T 0.4 0.5 0.04 567 7.2 0 64% -1.32
-0.34
4,071
-0.15
4,079
-0.19 2.07 -410 2 8 100K 24.5K 8 60.6M 52.1M 1.2 367 -1 -9 5.4M 1.2M 503.2M 95.3M 1401-07-12 13:01:04 والبر
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد