تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شکبیر * 0.8 0 0 0 25.9T 3.4 2.5 0.13 12,791 5.6 0 66% -2.63
-2.01
70,700
-0.21
72,000
-1.8 1.36 61 4 4 666 2K -85 61.9M 785.3M 0.1 735 -1 -1 1.4M 113.9K 797.9M 98M 1401-07-12 13:01:04 شکبیر
2 زمگسا 0.5 0 0 0 851.7B 2.2 3.1 5.5 2,178 13 0 69% -1.38
-4.97
26,950
0.11
28,390
-5.08 10.46 0 25 46 200 5K -99 539K 130.3M 0.0 227 -12 -1 467.4K 4.3M 12.2B 11.5B 1401-07-12 13:01:04 زمگسا
3 آتیمس * 0 0 0 0 18T 1.9 1.4 0.01 0 0 0 0% -0.26
-1.26
179,390
-0.66
180,479
-0.6 1.02 -87 0 13 200 2.5K -5 225.6M 256.6M 0.9 790 -2 -7 1 4.9K 88.3M 1M 1401-07-12 13:01:04 آتیمس
4 دامین 0.3 0 0 0 0.9T 3 2.8 0.53 287 8.4 1.37 67% -3.84
-6.04
2,350
-3.56
2,412
-2.48 5.53 -113 8 28 10K 2.2K 5 19.6M 18.6M 1.1 622 -6 -15 5.8M 5.2M 1.2B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 دامین
5 ویستا * 0 0 0 0 108.5B 4.5 12 2.52 0 0 0 0% -0.54
-0.07
10,801
0.37
10,849
-0.44 0.92 -159 0 53 499K 20K 95 6.9B 183M 38 795 -3 -9 1 146.5K 159M 0 1401-07-12 13:01:04 ویستا
6 ثنور * 0.5 0.2 0 0 0.9T 1.8 3.4 3.36 5,036 1.6 0 85% -2.99
-2.99
7,780
-2.12
7,850
-0.87 3.98 -236 21 40 0 1.3M -100 0 1.6B 0.0 99 -9 -5 1.2M 22.9M 18B 17.6B 1401-07-12 13:01:04 ثنور
7 کفرآور * 0.8 1 0 0 196.2B 1.6 2.8 1.66 855 12.8 0 73% -2.94
-2.94
10,890
-2.85
10,900
-0.09 1.01 -436 11 13 0 19.6K -100 0 74.7M 0.0 297 -6 -16 863.6K 1.3M 1.5B 1B 1401-07-12 13:01:04 کفرآور
8 قشهد 0.2 0 0 0 0.9T 1.6 1.4 0.35 1,552 8.7 1.32 82% -2.55
-2.04
13,470
-1.6
13,530
-0.44 5.2 -456 8 39 13K 31.3K 79 1.1B 130.3M 8 725 -3 -4 1.1M 467.2K 618.9M 174.9M 1401-07-12 13:01:04 قشهد
9 وحکمت * 0.3 0 0 0 489.1B 1.7 1.5 0.79 171 9.2 0 0% -2.6
-2.97
1,570
-2.9
1,571
-0.07 1.91 -690 12 42 29.5K 5.7K -30 4.6M 8.9M 0.5 362 -4 -20 6.1M 10.5M 1.6B 1B 1401-07-12 13:01:04 وحکمت
10 تاپیکو 0.5 0 0 0 98.2T 1.6 2.5 0.14 1,919 5 0 61% -0.62
-1.13
9,600
-0.41
9,670
-0.72 1.67 -755 7 13 1.1K 350 -82 20.6M 206.7M 0.1 75 -2 -11 12.2M 12.6M 12.2B 840.3M 1401-07-12 13:01:04 تاپیکو
11 سیلام 0.2 0 0 0 758.4B 3 2 1.61 788 8 1.44 46% -3.92
-4.97
6,310
-4.82
6,320
-0.15 7.45 -822 8 43 30.1K 16.3K -14 19M 25.6M 0.7 553 -10 -20 2.1M 2.7M 1.7B 890.5M 1401-07-12 13:01:04 سیلام
12 ثامان 0.2 0 0 0 217.7B 1.6 3.4 1.09 1,224 8 0 58% 0
-4.85
9,800
-4.76
9,810
-0.09 5.31 -1,035 7 40 1K 8.3K 81 165.8M 17.8M 9 641 -10 -17 1.4M 1.6M 1.6B 576.3M 1401-07-12 13:01:04 ثامان
13 سمازن 0.7 0 0 0 3.1T 1.6 2 0.26 2,077 6 2.46 48% -0.56
-0.56
12,400
-0.32
12,430
-0.24 2.44 -1,049 19 28 30K 38.5K 59 564.6M 148.3M 4 347 -1 -5 1.2M 1.4M 1.8B 348M 1401-07-12 13:01:04 سمازن
14 تنوین 0.7 0 0 0 10T 2.2 1.8 0.45 651 7.7 0 44% -3.41
-0.4
4,970
0
4,990
-0.4 3.94 -1,480 27 39 200K 100K -35 200.5M 427M 0.5 365 0 0 8M 10.1M 5.1B 213M 1401-07-12 13:01:04 تنوین
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد