تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شکام 1.6 0 0 0 2.3T 3.6 3.5 2.37 4,153 6.1 0.88 63% 2.03
4.88
25,800
2.85
25,300
2.03 6.83 7,110 39 24 18.5K 2K 3 209.6M 206.3M 1.0 250 -2 -9 1 4.3M 10.8B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 شکام
2 اوان 2 9 0 0 549.9B 2.3 2.8 5.23 142 86.1 0 30% -0.5
4.14
12,590
1.08
12,220
3.06 6.4 3,474 53 22 500 8.5K -89 19.4M 324M 0.1 225 -6 12 1 7.1M 8.6B 6.3B 1401-07-12 13:01:04 اوان
3 زشگزا 1.5 0 0 0 499.5B 6 7 4.31 465 11.2 1.88 51% -0.74
7
5,228
6.49
5,203
0.51 9.21 2,275 31 20 2M 21.1K 83 1.1B 101M 11 337 5 -2 3M 14.4M 7.5B 6.4B 1401-07-12 13:01:04 زشگزا
4 سصفها 1.1 0 0 0 2.4T 3.2 2.2 4.88 2,464 19.2 5.5 53% 4.59
4.99
47,360
4.88
47,310
0.11 2.96 1,863 43 39 152.3K 10.7K 87 762.6M 54.7M 14 137 18 -2 375.6K 2.7M 12.8B 11.8B 1401-07-12 13:01:04 سصفها
5 دروز 2 0 0 0 1.2T 4.9 8 1.57 747 23.8 4.14 75% -0.82
4.99
17,890
4.23
17,760
0.76 9.02 1,330 28 14 155.3K 510 95 297.7M 8M 37 611 3 -5 867.1K 1.6M 2.9B 2.9B 1401-07-12 13:01:04 دروز
6 سپید 4 0 0 0 5.3T 5 6 1.64 2,471 7.2 1.2 88% 1.7
2.04
18,050
0.23
17,730
1.81 4.02 1,286 18 5 3K 1K 7 119.5M 105.1M 1.1 145 -2 -8 1.2M 10.5M 18.6B 3.7B 1401-07-12 13:01:04 سپید
7 حتوکا 1.8 0 0 0 583.1B 2 1.6 1.2 1,731 10.2 0 74% 4.13
4.96
17,780
4.31
17,670
0.65 9.42 865 17 10 1.8K 295 -11 32.6M 45.5M 0.7 462 3 -9 871.1K 1.5M 2.6B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 حتوکا
8 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
9 سیمرغ 1.8 0 0 0 2.6T 1.8 1.9 0.69 4,564 4.3 1.59 70% -0.74
6.37
20,200
4.42
19,830
1.95 7.64 532 30 17 4K 129.1K -98 11.5M 0.9B 0.0 184 -2 -7 738.2K 3.1M 6.1B 6.2B 1401-07-12 13:01:04 سیمرغ
10 غپآذر 1 0 0 0 612B 3.2 2.9 6.76 2,069 14.8 0.45 49% 6.08
6.94
30,800
6.25
30,600
0.69 2.5 510 39 39 789.7K 10K 95 2.5B 68.3M 36 484 -3 3 1 2.4M 7.4B 7.4B 1401-07-12 13:01:04 غپآذر
11 لوتوس 1.8 0 0 0 11.4T 5 2.2 1.06 627 7.6 0 52% 0.64
1.42
4,787
0.64
4,750
0.78 4.33 397 9 5 2K 60.2K -17 242.1M 349.3M 0.7 540 0 -32 9.6M 9.9M 4.7B 815.6M 1401-07-12 13:01:04 لوتوس
12 زنگان 1.4 1.2 0 0 621B 1.7 1 6 2,064 30.1 5.56 75% 0.74
3.85
63,400
1.72
62,100
2.13 7.48 394 32 23 2.6K 2.7K 21 620.7M 415.1M 1.5 164 11 12 1 1.8M 11.4B 11.6B 1401-07-12 13:01:04 زنگان
13 تمحرکه * 1.6 0 0 0 220.6B 1.9 3 4.53 -7 -887.1 0 0% -2.92
2.92
6,340
0.81
6,210
2.11 6.02 194 42 27 2M 0 100 1.3B 0 9,999 274 -3 6 1.6M 11M 6.8B 6.9B 1401-07-12 13:01:04 تمحرکه
14 تبرک 2 0 0 0 1.6T 2.1 2.3 0.68 301 24.4 0 52% 3.7
4.99
7,370
4.56
7,340
0.43 3.37 82 17 9 204.4K 11.9K 89 300.6M 18.7M 16 653 -2 1 1 1.9M 1.4B 1.4B 1401-07-12 13:01:04 تبرک
15 پادا * 33 0 0 0 185.3B 3.7 1.1 53.68 0 0 0 0% 1.16
0.11
95,100
-2.5
92,626
2.61 4.17 18 19 1 55 55 -68 139.2M 763.3M 0.2 746 -6 -12 1 252.3K 2.3B 18.6M 1401-07-12 13:01:04 پادا
16 سپرمی ** 1.4 1 0 0 136.4B 82 28 9.35 970 40 0 40% -0.9
0.9
39,250
-0.39
38,750
1.29 1.82 0 23 17 192.7K 4.4K 98 1.8B 17.3M 105 757 -3 -4 1 705.8K 2.7B 2.8B 1401-07-12 13:01:04 سپرمی
17 شکلر 1.4 0 0 0 1.9T 1.6 1 0.56 0 0 2.58 63% 0.96
4.2
19,600
2.6
19,300
1.6 5.26 0 23 17 45.2K 1.5K 29 94.4M 52M 1.8 454 0 4 778.4K 1.2M 2.3B 2.4B 1401-07-12 13:01:04 شکلر
18 درسا * 1.5 0 0 0 99.6B 6 15 72.34 0 0 0 0% -0.5
0.81
9,990
0.5
9,960
0.31 1.42 -9 3 2 10K 102.3K -38 117.4M 265.4M 0.4 660 -1 -4 1 5M 5B 15.7M 1401-07-12 13:01:04 درسا
19 وجامی * 1.2 0.2 0 0 141.3B 1.7 1.4 1.37 357 8.4 0 40% -2.23
2.99
3,097
-0.03
3,006
3.02 6.1 -27 15 12 2.6M 3.2K 100 1B 1.2M 897 633 -7 -7 2.4M 3.6M 1.1B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 وجامی
20 زملارد 3 0.2 0 0 811.2B 1.7 3.2 1.32 460 22 0 50% -3.72
2.81
10,230
1.91
10,140
0.9 9.01 -51 10 3 127.6K 1.8K 62 145.2M 34M 4 398 -2 -15 1.4M 2.1M 2.1B 2B 1401-07-12 13:01:04 زملارد
21 بشهاب 4 0 0 0 1.2T 2 3.2 1.39 5,110 14.1 3.05 44% -0.4
4.99
72,750
3.71
71,860
1.28 5.86 -534 54 15 79.1K 272 95 603.2M 16.2M 37 448 0 -10 209.7K 259.2K 1.9B 1.1B 1401-07-12 13:01:04 بشهاب
22 وبوعلی 1 0 0 0 1.3T 5 4.1 1.33 1,552 2.8 0 41% -1.53
3.38
4,379
3.35
4,378
0.03 8.21 -989 14 13 1.4K 55K -2 79.9M 83.6M 1.0 575 6 5 3.6M 10.3M 4.5B 2B 1401-07-12 13:01:04 وبوعلی
23 کنور 1.2 0 0 0 17.9T 3.1 3.3 0.3 1,974 7.1 7.15 71% -2.32
5
14,490
1.74
14,040
3.26 9.61 -1,394 40 32 26.9K 17K 49 125M 44M 3 161 -3 -14 5.1M 5.3M 7.5B 4.6B 1401-07-12 13:01:04 کنور
24 غگل 1.5 0 0 0 2.2T 1.9 1.7 0.6 503 7.3 1.76 46% 0.28
4.05
3,701
2.7
3,653
1.35 7.27 -2,285 16 11 13K 416.1K -13 171M 223M 0.8 122 -4 -9 3.9M 22.7M 8.3B 4.1B 1401-07-12 13:01:04 غگل
25 سبزوا 1.5 1 0 0 1.4T 1.6 1.7 0.98 230 16 6.01 42% 2.98
7
3,700
6.13
3,670
0.87 6.41 -3,546 26 18 6.7M 48K 98 2.5B 31.2M 79 131 5 -1 1 35.4M 13B 8.7B 1401-07-12 13:01:04 سبزوا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد