تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شاراک 1.1 2.5 0.9 11 42,062 2.2 2.4 0.93 5,887 9.2 2.48 57% 1.42
4.97
54,750
4.16
54,330
0.81 4.9 22,892 38 35 26,341 267,168 -75 209 1,463 52 10 28 2.1M 12.0M 65.0B 63.5B 1400-07-26 11:33:11 شاراک
2 فرآور 1.2 0.5 0.5 4 2,069 9 12 6.01 1,175 28 13.19 68% 4.98
4.98
32,910
4.94
32,900
0.04 2.84 7,605 51 43 1,379,503 201 100 4,573 2 223 8 2 527K 12.7M 41.7B 38.9B 1400-07-26 11:33:11 فرآور
3 البرز 1.3 3.2 3 2 6,961 4.4 7 1.29 652 3.9 0 0% 4.97
4.93
2,532
4.85
2,530
0.08 3.35 5,379 37 29 42,096 32,803 -96 14 800 145 4 -1 11.5M 119M 30.2B 26.1B 1400-07-26 11:33:11 البرز
4 بمیلا * 4 0.4 0 0 902 1.6 0.9 1.21 1,003 14.5 0 0% 0.69
3.00
14,628
2.37
14,539
0.63 6.18 1,900 66 18 1,386,800 500 99 2,034 16 541 6 24 747K 5.0M 7.3B 7B 1400-07-26 11:33:11 بمیلا
5 حآفرین 7 0 0 0 2,928 2 8 11.15 0 0 0 0% -2.97
5.00
4,139
1.85
4,015
3.15 10.05 1,623 39 6 19,179,730 10,000 100 7,947 14 108 -7 4 3.6M 33.3M 13.4B 3B 1400-07-26 11:33:11 حآفرین
6 شلعاب 1.2 0.8 0 0 376 2.3 2.8 2.29 14 453.6 4.35 42% -4.47
4.94
6,580
1.28
6,350
3.66 10.4 1,046 14 12 11,430,526 8,254 100 7,574 7 199 -10 -26 2.4M 11.0M 7.0B 7B 1400-07-26 11:33:11 شلعاب
7 فاهواز * 2 0.9 1 4 3,586 1.9 0.8 0.39 -219 -29.1 0 0% -0.02
1.98
6,474
0.39
6,373
1.59 4.05 637 42 21 1,735,992 4,281 99 1,136 5 384 -3 5 2.3M 8.1M 5.2B 5.2B 1400-07-26 11:33:11 فاهواز
8 ولملت 1.2 1.2 0 0 544 2 2 4.7 482 14.7 0 0% 0.88
4.56
7,110
4.41
7,100
0.15 4.08 633 31 26 35,075 68,141 21 97 64 509 8 21 2.4M 10.9M 7.7B 7.7B 1400-07-26 11:33:11 ولملت
9 غمارگ 1.8 2 0 0 2,186 2.2 1.3 1.14 1,103 24.4 1.58 48% 1.46
5.00
27,320
3.23
26,860
1.77 5.89 -153 36 20 422,938 0 100 1,238 0 345 13 -3 634K 2.9M 7.7B 7.5B 1400-07-26 11:33:11 غمارگ
10 ولساپا 2 8 0 0 2,293 1.7 1.3 0.77 409 6.4 0 0% 0.95
4.97
2,662
2.37
2,596
2.6 8.74 -1,355 34 17 104,192,179 2,000 100 27,787 1 241 0 -10 6.2M 32.8M 8.5B 6.9B 1400-07-26 11:33:11 ولساپا
11 فملی 1.6 2.5 1.3 14 268,800 1.6 1.2 0.1 1,602 8.6 4.4 73% -0.67
2.01
13,710
1.86
13,690
0.15 5.35 -6,926 28 17 39,919 252,456 -22 872 1,372 13 7 9 9.8M 94.3M 129B 90.8B 1400-07-26 11:33:11 فملی
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد