تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 کروی 1.5 0.9 0.4 1 6,621 10 13 1.76 2,535 11.3 0 31% 4.99
4.48
28,660
4.45
28,650
0.03 3.23 25,592 47 32 210 203 10 128 104 170 11 11 966K 19.6M 56.1B 46.7B 1400-07-26 10:07:10 کروی
2 شپدیس 1.4 3.5 6.9 13 119,706 0.4 0.5 0.09 18,656 10.7 6.12 58% 0.00
0.25
200,000
0.28
200,060
-0.03 3.87 10,667 31 22 6,030 22,740 -63 134 590 65 5 28 536K 896K 17.9B 15.8B 1400-07-26 10:07:10 شپدیس
3 گنگین * 2 0 0 0 7,123 1.4 2.9 1.83 1,693 14.5 0 0% 3.00
3.00
24,456
3.00
24,456
0 0 4,158 177 89 4,856,467 500 100 11,880 4 278 2 -1 1.2M 2.5M 6.0B 6B 1400-07-26 10:07:10 گنگین
4 وتوکا 1.5 7.2 1 0 3,458 0 0.5 0 985 8.4 0 68% -2.10
-1.98
8,410
-3.61
8,270
1.63 3.79 1,311 15 10 6,594 4,783 -22 27 43 177 -8 -22 1.8M 2.7M 2.3B 2.1B 1400-07-26 10:07:10 وتوکا
5 وحافظح 1.2 0.9 0 0 10,127 0.2 0.3 0.21 قیمت 10,520 116% 0 0% -2.96
-2.98
3,871
-2.28
3,899
-0.7 3.33 143 7 6 0 168,943 -100 0 90 566 -4 -24 1 693K 270M 270.2M 1400-07-26 10:07:10 وحافظح
6 فسازان 1 0 0 0 1,721 0.2 0.2 0.12 2,792 10.2 0.9 82% -1.67
-2.37
28,000
-1.05
28,380
-1.32 4.85 97 9 9 5,757 20,000 -64 26 121 364 -8 -9 523K 306K 862M 499.3M 1400-07-26 10:07:10 فسازان
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد