تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 شکام 1.6 0 0 0 2.3T 3.6 3.5 2.37 4,153 6.1 0.88 63% 2.03
4.88
25,800
2.85
25,300
2.03 6.83 7,110 39 24 18.5K 2K 3 209.6M 206.3M 1.0 250 -2 -9 1 4.3M 10.8B 10.8B 1401-07-12 13:01:04 شکام
2 اوان 2 9 0 0 549.9B 2.3 2.8 5.23 142 86.1 0 30% -0.5
4.14
12,590
1.08
12,220
3.06 6.4 3,474 53 22 500 8.5K -89 19.4M 324M 0.1 225 -6 12 1 7.1M 8.6B 6.3B 1401-07-12 13:01:04 اوان
3 سقاین 2 0 0 0 1.2T 2.2 4.1 2.47 4,917 9.7 4.11 69% 0.02
3.8
47,210
4.6
47,570
-0.8 5.76 2,139 40 17 716 21.2K -83 37.4M 407.5M 0.1 573 4 3 328.2K 736.8K 3.5B 3.4B 1401-07-12 13:01:04 سقاین
4 زپارس 1.1 0 0 0 7.2T 0.7 0.8 0.77 949 54.3 37.98 54% 1.19
0
51,110
0.88
51,560
-0.88 1.94 1,891 26 23 10.5K 59.5K -58 115.6M 431.2M 0.3 193 5 21 558.1K 830.3K 4.3B 3.8B 1401-07-12 13:01:04 زپارس
5 ورازی * 17 0 0 0 2.8T 0.4 0.4 0.29 27 54.5 0 0% 2.94
2.94
1,471
2.94
1,471
0 0 1,118 55 3 60.9M 10K 100 9.6B 2.9M 3,268 263 -3 -16 7.6M 8.3M 1.2B 1.2B 1401-07-12 13:01:04 ورازی
6 سخوز 4 0 0 0 3T 0.5 0.3 0.24 4,074 5.2 1.9 54% 2.48
-1.03
21,150
-0.19
21,330
-0.84 3.79 864 15 4 5.7K 10.8K -9 226.2M 277.2M 0.8 394 -4 -7 676.3K 649K 1.4B 1B 1401-07-12 13:01:04 سخوز
7 وپسا ** 1.6 1 0 0 401B 1.6 1.7 3.4 22 72.9 0 21% -2.67
1.59
1,600
1.84
1,604
-0.25 5.74 852 23 14 30K 322.4K -23 56.9M 93.2M 0.6 366 -4 -10 6M 20.5M 3.3B 2.3B 1401-07-12 13:01:04 وپسا
8 آریان * 1.4 0.5 0 0 26T 0.3 0.3 0.04 661 9.9 0 50% 0.92
-1.38
6,440
-0.31
6,510
-1.07 3.13 744 26 18 77.6K 49K 9 0.9B 806.8M 1.2 79 -1 -5 16M 4.7M 3B 2.2B 1401-07-12 13:01:04 آریان
9 نوین 1.7 0 0 0 665B 2.1 2 0.77 -13 -102.3 0 0% 0.88
-0.29
1,359
-2.42
1,330
2.13 5.69 677 16 9 10K 11.3K 40 37.1M 16.1M 2 501 -2 -9 11M 16M 2.1B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 نوین
10 حپارسا 2 1 0 0 861.3B 6 5 1.3 5,437 6.3 0 55% 0.9
5.88
35,100
3.92
34,450
1.96 5.23 586 30 15 1.8K 2.4K -44 80.9M 214.9M 0.4 579 -1 -10 431.7K 839K 2.9B 1.5B 1401-07-12 13:01:04 حپارسا
11 سرود 2 0 0 0 1.5T 1.2 2.2 0.19 3,938 4.7 1.84 51% -1.98
-0.96
18,500
-0.64
18,560
-0.32 3.02 562 21 9 600 1.3K 4 15M 14.2M 1.1 648 -2 -12 789.1K 540.9K 1B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 سرود
12 گدنا 100 2 0 0 891.8B 0.2 0.2 0.18 147 40.4 0 80% 7
7
6,148
3.46
5,945
3.54 0 476 72 1 14.6M 0 100 9B 0 9,999 228 22 79 3.1M 1.5M 0.9B 0.9B 1401-07-12 13:01:04 گدنا
13 ونیکی 2 0 0 0 15.4T 0.6 0.5 0.03 987 4.5 0 40% -2.38
-1.5
4,340
-0.11
4,401
-1.39 5.42 454 8 4 2.3K 9.2K -35 6.9M 14.8M 0.5 391 1 -2 14M 1.4M 620M 559.3M 1401-07-12 13:01:04 ونیکی
14 ثتران 1.9 0.1 0 0 480.2B 0.5 1.1 0.4 154 17.3 0 59% -0.15
-3.66
2,604
-1.29
2,668
-2.37 3.81 447 10 6 136.6K 45.5K 47 150.6M 55.7M 3 470 -7 -20 5.2M 3.4M 892.7M 858.2M 1401-07-12 13:01:04 ثتران
15 اعتلا 1.7 1 0 0 534.8B 1.9 2.2 0.54 805 3.2 0 40% -1.28
-0.79
2,643
-2.06
2,609
1.27 3.65 327 6 4 10K 5K 58 44.5M 11.9M 4 616 -9 -14 1 2.3M 588.3M 445.8M 1401-07-12 13:01:04 اعتلا
16 واحیا * 1.1 0.33 0 0 10T 0.6 0.7 0.05 2,463 5.1 0 0% -2.3
-2.07
12,330
-1.03
12,460
-1.04 2.85 324 14 12 1K 20K 82 362.4M 36.9M 10 188 -8 -15 3.2M 1.7M 2.2B 1.3B 1401-07-12 13:01:04 واحیا
17 سفانو 3 0 0 0 1.9T 0.7 1.1 0.17 6,678 5.6 2.6 50% 1.31
1.31
38,000
0.29
37,620
1.02 1.93 263 27 10 3K 37 -37 32M 71.7M 0.4 548 0 -3 400.6K 128.7K 487M 489M 1401-07-12 13:01:04 سفانو
18 پکرمان 1.3 0 0 0 3.2T 0.2 0.1 0.06 -334 -38.2 0.56 60% -2.89
-1.8
12,560
-0.31
12,750
-1.49 3.39 168 6 5 4.5K 7.9K 69 219.5M 40.7M 5 458 -9 -10 1.1M 215K 271.1M 264.3M 1401-07-12 13:01:04 پکرمان
19 کاسپینح 3 1 0 0 618.9B 0.4 0.4 0 قیمت 10,720 9% 0 0% -1.14
-2.54
8,800
-2.07
8,842
-0.47 1.43 90 10 3 1.6K 1.6K 35 26.8M 13.2M 2.0 0 -8 -11 1 230.1K 203.5M 158.5M 1401-07-12 13:01:04 کاسپینح
20 وتعاون 10 0 0 0 703B 0.1 0.1 0.05 77 18.3 0 0% 4.99
4.99
1,474
0.14
1,406
4.85 0 28 14 1 38.8M 0 100 5.9B 0 9,999 737 2 18 10.9M 387K 57M 57M 1401-07-12 13:01:04 وتعاون
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد