نمودار لحظه ای ورود و خروج پول حقیقی به صنایع و گروه های بورس و فرابورس

نمودار لحظه ای ورود و خروج پول حقیقی به صنایع و گروه های بورس و فرابورس بطور آنلاین با قابلیت انتخاب روزهای گذشته و سوابق آن و انتخاب صنایع و گروه های دلخواه و میزان حداقل ورود پول و یا فقط نمایش گروه هایی که ورود پول دارند.
در این بخش شما می توانید روند ورود پول حقیقی ها را به صنایع مختلف دنبال کنید

برای استفاده از این بخش باید وارد سایت شوید. ورود به سایت