تابلو معاملات خرید گروهی و فروش گروهی بورس

تابلو معاملات خرید گروهی و فروش گروهی بورس و شناسایی لحظه ای معاملات کدهای حقیقی با پولهای نسبتا درشت و تشخیص خرید گروهی و فروش گروهی و گزارش تعداد خریداران و فروشندگان و حجم و ارزش خرید و حجم و ارزش فروش و دفعات خرید و فروش

عضویت در کانال تلگرام هشدار خرید و فروش گروهی در سهم [email protected]

برای استفاده از این بخش باید وارد سایت شوید. ورود به سایت