بورس تریدر آنالیز لحظه ای و روزانه بازار بورس ایران

ارسال لحظه ای هشدار به کانال تلگرام

 • با سیستم واچینگ آنلاین، تغییرات ثانیه به ثانیه محاسبه و روی تابلو به نمایش در‌می‌آیند،
 • بررسی آنلاین تابلو بورس ایران
 • قابلیت بررسی آمار حتی در ساعات بسته بودن بازار
 • محاسبه قدرت خریدار حقیقی به فروشنده‌ها
 • ورود و یا خروج پول حقیقی به سهم
 • محاسبه متوسط خرید یا فروش هر حقیقی
 • رصد تغییرات سهام‌داران عمده
 • محاسبه ارزش صف خرید یا صف فروش
 • اعلام ورود حجم مشکوک معاملات به سهم
 • نمایش ارزش معاملات و ارزش بازار به تومان
 • اتصال هر سهم به سهام‌یاب و کدال و ره آورد و سایت بورس
 • بازه تغییرات روزانه سهم‌های مختلف
 • محاسبه و نمایش حجم مشکوک
 • میزان ورود یا خروج پول حقیقی به سهم
 • نمایش اردر ترس
 • ارسال پیام های ناظر لحظه ای به کانال تلگرام
 • ارسال پیام های ناظر منتخب شما به تلگرام شخص
 • محاسبه قدرت خریدار و حجم خرید حقوقی و ارسال لحظه ای به تلگرام
 • محاسبه میانگین حجم معامله هر سهم
 • محاسبه درصد رشد هر سهم در یک سال
 • محاسبه درصد افت هر سهم در یک سال
 • محاسبه درصد نوسان هر سهم در یکسال
 • محاسبه درصد اختلاف قیمت سهم و حق تقدم
 • هشدار جم شدن صف خرید و صف فروش
 • محاسبه درصد نوسان روزانه هر سهم
 • محاسبه مجموع حجم خرید حقوقی هفتگی
 • محاسبه مجموع حجم فروش حقوقی هفتگی
 • محاسبه خالص حجم خرید حقوقی هفتگی
 • محاسبه ضریب قدرت خریدار حقیقی هفتگی
 • ارسال سنگین ترین صف خرید و فروش در پیش گشایش و پایان بازار در کانال تلگرام
 • محاسبه نسبت صف خرید به تعداد کل سهم و سهام شناور
 • محاسبه لحظه ای ورود و خروج پول به هر کدام از صنایع
 • محاسبه لحظه ای ارزش صف خرید و فروش هر کدام از صنایع
 • محاسبه ارزش کل معاملات هر کدام از صنایع
 • نمودار ورود و خروج پول لحظه ای و روزانه
 • نمودار ورود و خروج پول به صنایع
 • نمودار ارزش معاملات هر کدام از صنایع
 • نمودار ارزش صف خرید و فروش هر کدام از صنایع
 • مرتب سازی یا سورت نماد ها بر اساس پارامترهای مختلف (صف خرید, صف فروش, قیمت آخر,
  قیمت پایانی, حجم معاملات, حجم مشکوک, ارزش معاملات, ارزش صف خرید و فروش,
  حجم مبنا, میانگین حجم ماهانه, حداقل قیمت, حداکثر قیمت, حداقل قیمت سال
  , حداکثر قیمت سال, قدرت خریدار حقیقی و حقوقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی
  , P/E , P/E گروه, EPS, اختلاف قیمت آخر و پایانی لحظه ای و روزانه و ...)
 • کانال تلگرام آنالیز لحظه ای بازار و ارسال هشدار https://t.me/bourse_traderir
 • کانال تلگرام هشدار کاهش صف خرید سهام های بورس تهران https://t.me/buyqueue
 • کانال تلگرام هشدار کاهش صف فروش سهام های بورس تهران https://t.me/sellqueue
 • کانال تلگرام پیام های مهم ناظر بازار بورس https://t.me/myboursetrader
 • اینستاگرام بورس تریدر https://www.instagram.com/bourse_trader.ir
 • آدرس سایت بورس تریدر http://bourse-trader.ir