بورس تریدر آنالیز لحظه ای و روزانه بازار بورس ایران

با ثبت نام در سایت، اشتراک VIP رایگان به مدت 4 روز دریافت نمایید.

ارسال لحظه ای هشدار به کانال تلگرام

 • با سیستم واچینگ آنلاین، تغییرات ثانیه به ثانیه محاسبه و روی تابلو به نمایش در‌می‌آیند،
 • بررسی آنلاین تابلو بورس ایران
 • قابلیت بررسی آمار حتی در ساعات بسته بودن بازار
 • محاسبه قدرت خریدار حقیقی به فروشنده‌ها
 • ورود و یا خروج پول حقیقی به سهم
 • محاسبه متوسط خرید یا فروش هر حقیقی
 • رصد تغییرات سهام‌داران عمده
 • محاسبه ارزش صف خرید یا صف فروش
 • اعلام ورود حجم مشکوک معاملات به سهم
 • نمایش ارزش معاملات و ارزش بازار به تومان
 • اتصال هر سهم به سهام‌یاب و کدال و ره آورد و سایت بورس
 • بازه تغییرات روزانه سهم‌های مختلف
 • محاسبه و نمایش حجم مشکوک
 • میزان ورود یا خروج پول حقیقی به سهم
 • نمایش اردر ترس
 • ارسال هشدار نمادهای پرتفوی و منتخب به تلگرام شخصی
 • تشخیص و ارسال هشدار خرید گروهی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار فروش گروهی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار کد به کد حقوقی به حقیقی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار کد به کد حقیقی به حقوقی در سهم
 • تشخیص و ارسال هشدار ورود پول داغ (درشت) در سهم
 • ارسال پیام های ناظر لحظه ای به کانال تلگرام
 • ارسال پیام های ناظر منتخب شما به تلگرام شخصی
 • محاسبه قدرت خریدار و حجم خرید حقوقی و ارسال لحظه ای به تلگرام
 • محاسبه میانگین حجم معامله هر سهم
 • محاسبه درصد رشد هر سهم در یک سال
 • محاسبه درصد افت هر سهم در یک سال
 • محاسبه درصد نوسان هر سهم در یکسال
 • محاسبه درصد اختلاف قیمت سهم و حق تقدم
 • هشدار جم شدن صف خرید و صف فروش
 • محاسبه درصد نوسان روزانه هر سهم
 • محاسبه مجموع حجم خرید حقوقی هفتگی
 • محاسبه مجموع حجم فروش حقوقی هفتگی
 • محاسبه خالص حجم خرید حقوقی هفتگی
 • محاسبه قدرت خریدار به فروشنده هفتگی
 • ارسال سنگین ترین صف خرید و فروش در پیش گشایش و پایان بازار در کانال تلگرام
 • محاسبه نسبت صف خرید به تعداد کل سهم و سهام شناور
 • محاسبه لحظه ای ورود و خروج پول به هر کدام از صنایع
 • محاسبه لحظه ای ارزش صف خرید و فروش هر کدام از صنایع
 • محاسبه ارزش کل معاملات هر کدام از صنایع
 • نمودار ورود و خروج پول لحظه ای و روزانه
 • نمودار ورود و خروج پول به صنایع
 • نمودار ارزش معاملات هر کدام از صنایع
 • نمودار ارزش صف خرید و فروش هر کدام از صنایع
 • نمایش تعداد و درصد نمادهای مثبت و صف خرید هر صنعت با نمودار
 • محاسبه تعداد روزهایی که سهم در دو هفته اخیر قفل صف خرید بوده
 • محاسبه درصد رشد و افت سهم در بازه های 3 و 5 و 7 و 14 روزه و یکساله
 • محاسبه سرانه صف خرید و صف فروش در پیش گشایش
 • محاسبه سرانه خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی
 • فیلتر نمادهای قفل صف خرید که حجم مبنا را پر نمیکنند
 • مرتب سازی یا سورت نماد ها بر اساس پارامترهای مختلف (صف خرید, صف فروش, قیمت آخر,
  قیمت پایانی, حجم معاملات, حجم مشکوک, ارزش معاملات, ارزش صف خرید و فروش,
  حجم مبنا, میانگین حجم ماهانه, حداقل قیمت, حداکثر قیمت, حداقل قیمت سال
  , حداکثر قیمت سال, قدرت خریدار حقیقی و حقوقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی
  , P/E , P/E گروه, EPS, اختلاف قیمت آخر و پایانی لحظه ای و روزانه و ...)
 • فیلترهای اختلاف P/E با گروه و P/E کمتر از گروه
 • فیلتر نمادهای با حجم معاملات کمتر از حجم مبنا
 • نمایش سابقه معاملات روزانه (از پیش گشایش تا پایان بازار) هر 30 ثانیه در هر نماد
 • نمایش سابقه معاملات 60 روز گذشته هر نماد
 • محاسبه سرانه صف خرید و فروش در پیش گشایش هر نماد
 • محاسبه و نمایش ضریب قدرت صف خرید به صف فروش در پیشگشایش روی نمودار
 • محاسبه تعداد روزهای قفل صف خرید و فروش هر نماد در 14 روز اخیر
 • محاسبه مقادیر میانگین ساده 3 و 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر
 • محاسبه مقادیر اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) شاخص قدرت نسبی 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر
 • محاسبه مقادیر اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) شاخص سرعت و قدرت حرکات قیمتی 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر
 • محاسبه بازده (گین) و (ضرر) از 14 روز اخیر هر نماد
 • محاسبه حداقل و حداکثر قیمت 5 و 10 و 14 و 20 روز اخیر هر نماد
 • تشخیص روزانه نوع کندل استیک (Candle Stick) هر نماد
 • نمایش سابقه معاملات هر نماد با جزِئیات و میزان خرید حقوقی
 • ارسال هشدار نمادهای انتخابی و پورتفو به تلگرام شخصی هر نفر
 • ارسال اطلاعات کامل نماد با جزئیات معاملات روز در ربات هوشمند تلگرام بورس تریدر فقط با درج نام نماد
 • ارسال بیشترین ورود پول حقوقی به نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین ورود پول حقیقی به نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین قدرت خریدار به فروشنده نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین ارزش معاملات روز نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین حجم معاملات مشکوک ماهانه نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال بیشترین حجم معاملات مشکوک هفتگی نماد ها در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال نمادهای صف خرید در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال نمادهای صف فروش در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال آمار لحظه ای صف های خرید و فروش و تعداد نماد های مثبت و منفی در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال آمار لحظه ای ارزش معاملات و ارزش صف های فروش و خرید در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال آمار لحظه ای ورود و خروج پول به گروه و صنایع در کانال تلگرام هر 10 دقیقه
 • ارسال سیگنال های لحظه ای تحرک در سهم در کانال VIP بورس تریدر (با خرید اشتراک)
 • کانال تلگرام بورس تریدر https://t.me/boursetrader24
 • ربات هوشمند تلگرام بورس تریدر https://t.me/boursetrader1_bot
 • کانال تلگرام آنالیز لحظه ای بازار و ارسال هشدار https://t.me/bourse_traderir
 • کانال تلگرام خرید و فروش گروهی https://t.me/buysellgroupbourse
 • کانال تلگرام هشدار کاهش صف فروش سهام های بورس تهران https://t.me/sellqueue
 • کانال تلگرام هشدار کاهش صف خرید سهام های بورس تهران https://t.me/buyqueue
 • کانال تلگرام پیام ناظر بازار بورس https://t.me/SupervisorMessage
 • کانال VIP تلگرام سیگنال های تحرک در سهم http://bourse-trader.ir/index.php?task=buy
 • اینستاگرام بورس تریدر https://www.instagram.com/bourse_trader.ir
 • آدرس سایت بورس تریدر http://bourse-trader.ir