ریز معاملات کشرق

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:14 کشرق 1.18 0 0 2 19.8 16.8 0.0 0.0 0 -1.14 -0.98 -0.87 0 23.8M 42.6M 98 51,961 655M 51,961 51,961 0 0 33 39 0 0
2 12:30:58 کشرق 1.18 0 1 2 19.8 16.8 25.1 25.1 0 -1.14 -0.98 -0.87 0 23.8M 42.6M 98 51,961 655M 51,961 51,961 0 0 33 39 0 0
3 12:30:40 کشرق 1.18 0 1 1.18 19.8 16.8 25.1 25.1 0 -1.14 -0.98 -0.87 0 23.8M 42.6M 98 51,961 655M 51,961 51,961 0 0 33 39 0 0
4 12:30:29 کشرق 1.18 0 1 2 19.8 16.8 25.2 25.2 0 -1.14 -0.98 -0.87 0 23.8M 42.6M 98 51,961 655M 51,961 51,961 0 0 33 39 0 0
5 12:30:10 کشرق 1.18 1 1 2 19.8 16.8 25.2 25.2 0 -1.14 -0.98 -0.87 0 32.5M 42.6M 98 51,961 655M 51,961 51,961 0 0 33 39 0 0
6 12:29:59 کشرق 1.18 0 1 2 19.1 16.1 11.8 11.8 25 -1.14 -0.98 -0.87 0 32.5M 42.6M 98 51,961 655M 49,970 49,970 0 0 33 39 0 0
7 12:29:44 کشرق 1.18 1 1 2 19.1 16.1 11.8 11.8 12 -1.14 -0.98 -0.87 0 32.5M 42.6M 97 49,970 630M 49,970 49,970 0 0 33 39 0 0
8 12:29:14 کشرق 1.15 1 1 1 19.1 16.5 112.4 112.4 0 -0.98 -0.98 -0.87 0 26.4M 42.6M 95 49,031 618M 49,960 49,960 0 0 33 38 0 0
9 12:28:57 کشرق 1.15 0 1 2 18.7 16.2 100.7 100.7 0 -0.98 -0.98 -0.87 0 26.4M 42.6M 95 49,031 618M 49,031 49,031 0 0 33 38 0 0
10 12:28:42 کشرق 1.15 1 1 2 18.7 16.2 100.7 100.7 0 -1.14 -0.98 -0.87 0 32.5M 49.0M 95 49,031 618M 49,031 49,031 0 0 33 38 0 0
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده