ریز معاملات وخاور

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:08 وخاور 0.9 0 1 0.63 42.4 46.9 16.1 16.1 0 -0.04 -0.06 0.79 -884 470M 439M 723 22,889,534 10.8B 12,853,208 14,724,769 10,036,326 8,164,765 142 147 6 4
2 12:30:51 وخاور 0.9 1 1 0.66 42.4 46.9 16.1 16.1 0 -0.04 -0.06 0.79 -884 470M 440M 723 22,889,534 10.8B 12,853,208 14,724,769 10,036,326 8,164,765 142 147 6 4
3 12:30:35 وخاور 0.9 0 0.27 0.67 42.3 46.8 4.6 17.2 0 -0.04 -0.06 0.79 -884 470M 440M 723 22,889,534 10.8B 12,818,742 14,690,303 10,036,326 8,164,765 142 147 6 4
4 12:30:20 وخاور 0.9 1 0.26 0.66 42.4 46.9 6.6 25.3 0 -0.04 -0.06 0.79 -884 470M 440M 723 22,889,534 10.8B 12,853,208 14,724,769 10,036,326 8,164,765 142 147 6 4
5 12:30:05 وخاور 0.9 0 0.27 0.67 42.3 46.8 4.6 17.2 46 -0.04 -0.06 0.79 -884 470M 440M 723 22,889,534 10.8B 12,818,742 14,690,303 10,036,326 8,164,765 142 147 6 4
6 12:29:51 وخاور 0.9 0.27 0.56 0.67 42.3 46.8 9.7 17.2 0 -0.06 -0.06 0.79 -884 483M 450M 714 22,791,538 10.8B 12,818,742 14,690,303 10,036,326 8,164,765 142 147 6 4
7 12:29:37 وخاور 0.94 0 0.5 1.28 44.5 47.2 30.1 60.3 0 -0.06 -0.06 0.79 -887 483M 450M 714 22,791,538 10.8B 12,740,232 14,616,773 9,986,326 8,109,785 134 145 5 4
8 12:29:19 وخاور 0.94 0 0.59 1.28 44.5 47.2 45.7 76.9 30 -0.06 -0.06 0.79 -887 483M 450M 714 22,791,538 10.8B 12,740,232 14,616,773 9,986,326 8,109,785 134 145 5 4
9 12:29:16 وخاور 0.94 0.5 0.59 1.28 44.6 47.3 45.8 77.0 60 0.28 0.15 0.79 -887 493M 440M 706 22,726,558 10.7B 12,740,232 14,616,773 9,986,326 8,109,785 134 145 5 4
10 12:28:50 وخاور 0.95 0 1 1.42 44.9 47.4 77.1 77.1 0 0.06 0.26 0.79 -947 244M 427M 701 22,597,904 10.7B 12,611,578 14,616,773 9,986,326 7,981,131 132 145 5 4
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده