ریز معاملات همای

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:02:31 همای 0.47 0 0 0.22 55.7 119.7 0.0 0.0 0 0.1 0.07 0.06 38,535 220B 55.3B 3997 138,914,602 139B 128,284,913 89,830,884 10,629,689 49,083,718 2,309 752 2 2
2 15:00:59 همای 0.47 0 0.24 0.21 55.7 119.7 243.1 1,002.2 0 0.1 0.07 0.06 38,535 220B 55.3B 3997 138,914,602 139B 128,284,913 89,830,884 10,629,689 49,083,718 2,309 752 2 2
3 15:00:46 همای 0.47 0.24 0.26 0.22 55.7 119.7 259.2 1,002.2 0 0.1 0.07 0.06 38,535 220B 55.3B 3997 138,914,602 139B 128,284,913 89,830,884 10,629,689 49,083,718 2,309 752 2 2
4 15:00:33 همای 0.47 0 1 0.42 55.3 118.4 80.2 80.2 1729 0.1 0.07 0.06 38,321 220B 55.3B 3997 138,914,602 139B 127,071,855 88,830,884 9,887,104 48,128,075 2,304 752 2 2
5 15:00:17 همای 0.47 0 1 0.42 55.3 118.4 823.5 823.5 196 0.1 0.07 0.06 38,321 220B 55.3B 3975 137,189,202 137B 127,071,855 88,830,884 9,887,104 48,128,075 2,304 752 2 2
6 15:00:04 همای 0.47 1 2.27 0.4 55.3 118.4 443.3 195.0 35 0.1 0.07 0.06 38,321 224B 55.1B 3971 136,993,452 137B 127,071,855 88,830,884 9,887,104 48,128,075 2,304 752 2 2
7 14:59:49 همای 0.47 0 2.17 0.4 55.2 118.4 423.2 195.0 113 0.1 0.07 0.06 38,241 224B 55.1B 3969 136,958,959 137B 126,991,855 88,830,884 9,887,104 48,048,075 2,304 752 2 2
8 14:59:31 همای 0.47 1 4.13 0.38 55.2 118.4 862.5 209.0 711 0.1 0.07 0.06 38,241 223B 54.6B 3967 136,846,412 137B 126,991,855 88,830,884 9,887,104 48,048,075 2,304 752 2 2
9 14:59:19 همای 0.46 1.62 4.21 0.38 54.9 118.4 879.5 209.0 850 0.1 0.07 0.06 37,498 223B 53.6B 3964 136,137,312 136B 126,250,208 88,830,884 9,887,104 47,306,428 2,303 752 2 2
10 14:59:03 همای 0.46 0 12.65 0.43 54.6 118.1 1,055.3 83.4 99 0.1 0.07 0.06 36,743 223B 54.3B 3957 135,288,917 136B 125,302,709 88,636,292 9,887,104 46,553,521 2,300 752 2 2
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده