ریز معاملات همای

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:01:16 همای 0.84 0 43.48 1.34 68.3 81.5 218.9 5.0 0 0.14 0.15 0.14 35,675 222B 53.8B 2795 101,608,034 102B 96,147,589 60,713,521 5,460,445 40,894,513 1,417 750 1 3
2 15:00:59 همای 0.84 50.31 43.48 1 68.3 81.5 218.9 5.0 0 0.14 0.15 0.14 35,675 222B 53.8B 2795 101,608,034 102B 96,147,589 60,713,521 5,460,445 40,894,513 1,417 750 1 3
3 15:00:45 همای 0.82 0 0.5 0.7 66.7 81.5 65.9 131.8 3858 0.14 0.15 0.14 32,642 222B 53.8B 2795 101,608,034 102B 93,129,618 60,708,522 5,460,445 37,881,541 1,405 750 1 3
4 15:00:30 همای 0.82 0 10.41 0.7 66.7 81.5 104.8 10.1 0 0.14 0.15 0.14 32,642 222B 53.8B 2761 97,776,499 98.4B 93,129,618 60,708,522 5,460,445 37,881,541 1,405 750 1 3
5 15:00:14 همای 0.83 0 13.78 0.94 67.8 81.5 138.8 10.1 0 0.14 0.15 0.14 34,586 222B 54.1B 2761 97,776,499 98.4B 95,060,821 60,708,522 5,460,445 39,812,744 1,412 750 1 3
6 15:00:02 همای 0.83 0.11 13.12 0.94 67.8 81.5 132.1 10.1 1656 0.14 0.14 0.14 34,586 222B 54.1B 2773 99,421,266 100B 95,060,821 60,708,522 5,460,445 39,812,744 1,412 750 1 3
7 14:59:47 همای 0.82 10.96 9.49 0.65 66.7 81.5 95.6 10.1 0 0.14 0.15 0.14 32,510 222B 55.3B 2761 97,776,499 98.4B 92,998,678 60,708,522 5,460,445 37,750,601 1,403 750 1 3
8 14:59:30 همای 0.81 0.17 1.48 0.62 66.3 81.5 84.8 57.3 1290 0.14 0.15 0.14 30,975 222B 56.1B 2761 97,776,499 98.4B 91,464,552 60,698,522 5,460,445 36,226,475 1,389 750 1 3
9 14:59:14 همای 0.81 0.5 1.85 0.81 66.3 81.5 106.1 57.3 0 0.14 0.15 0.14 30,573 223B 55.2B 2726 96,494,876 97.2B 91,064,552 60,698,522 5,460,445 35,826,475 1,383 750 1 3
10 14:58:59 همای 0.81 1 0.98 0.5 66.3 81.5 139.0 142.4 40 0.14 0.15 0.14 30,502 223B 55.2B 2726 96,494,876 97.2B 90,994,310 60,698,522 5,460,445 35,756,233 1,381 750 1 3
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده