ریز معاملات همای

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:08 همای 0.78 0 0.62 0.67 79.6 102.3 62.8 102.1 85 0.17 0.18 0.17 -35,511 107B 117B 3124 121,649,083 123B 82,333,420 117,464,591 38,420,647 3,289,476 1,045 1,161 8 4
2 12:30:51 همای 0.78 0.62 0.62 0.67 79.6 102.3 62.8 102.1 1102 0.17 0.18 0.17 -35,511 107B 117B 3120 121,565,084 123B 82,333,420 117,464,591 38,420,647 3,289,476 1,045 1,161 8 4
3 12:30:35 همای 0.78 0 0.27 0.69 79.9 102.3 39.5 144.9 22 0.17 0.17 0.17 -35,511 108B 117B 3088 120,475,124 122B 81,525,584 116,656,755 38,420,647 3,289,476 1,032 1,153 8 4
4 12:30:20 همای 0.78 1.5 0.6 0.74 80.0 102.2 63.2 105.3 0 0.17 0.18 0.17 -35,511 107B 118B 3083 120,453,645 122B 82,032,998 117,164,169 38,420,647 3,289,476 1,036 1,159 8 4
5 12:30:05 همای 0.78 0 0.27 0.66 79.9 102.3 39.5 144.9 520 0.17 0.18 0.17 -35,511 107B 118B 3083 120,453,645 122B 81,525,584 116,656,755 38,420,647 3,289,476 1,032 1,153 8 4
6 12:29:51 همای 0.78 0.27 0.4 0.66 79.9 102.3 46.1 115.2 0 0.17 0.18 0.17 -35,511 107B 118B 3070 119,939,181 121B 81,525,584 116,656,755 38,420,647 3,289,476 1,032 1,153 8 4
7 12:29:37 همای 0.79 0 0.75 0.8 80.3 102.2 64.1 85.5 40 0.17 0.18 0.17 -35,511 107B 118B 3070 119,939,181 121B 81,095,642 116,226,813 38,420,647 3,289,476 1,021 1,150 8 4
8 12:29:19 همای 0.79 0 0.43 0.8 80.3 102.2 44.9 104.7 380 0.17 0.17 0.17 -35,511 107B 118B 3069 119,899,269 121B 81,095,642 116,226,813 38,420,647 3,289,476 1,021 1,150 8 4
9 12:29:16 همای 0.79 0.75 0.64 0.94 80.3 102.2 54.2 85.2 60 0.17 0.17 0.17 -35,511 108B 118B 3052 119,522,889 121B 81,095,642 116,226,813 38,420,647 3,289,476 1,021 1,150 8 4
10 12:28:50 همای 0.79 0 0.57 0.96 80.4 102.2 48.6 85.0 99 0.17 0.18 0.17 -35,511 108B 118B 3047 119,464,023 121B 80,841,900 115,973,071 38,420,647 3,289,476 1,017 1,147 8 4
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده