ریز معاملات همای

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:20 همای 0.53 0 0.6 0.67 59.2 111.6 39.7 66.1 116 0.19 0.19 0.19 -22,870 230B 59.6B 2118 77,335,453 78.0B 53,124,875 75,800,193 24,056,852 1,381,534 905 685 4 4
2 12:31:04 همای 0.53 0.33 0.38 0.56 59.1 111.7 30.3 80.7 39 0.19 0.2 0.19 -22,870 231B 59.7B 2114 77,220,444 77.9B 53,168,143 75,843,461 24,056,852 1,381,534 908 685 4 4
3 12:30:44 همای 0.53 1 0.6 0.68 59.2 111.6 40.7 67.8 36 0.19 0.2 0.19 -22,870 230B 59.7B 2112 77,181,727 77.8B 53,124,875 75,800,193 24,056,852 1,381,534 905 685 4 4
4 12:30:37 همای 0.53 0.75 0.75 0.71 59.3 111.6 50.6 67.5 1 0.19 0.2 0.19 -22,870 230B 59.7B 2109 77,145,992 77.8B 53,123,875 75,799,193 24,056,852 1,381,534 904 685 4 4
5 12:30:15 همای 0.53 1 0.67 0.68 59.3 111.8 98.7 148.0 142 0.19 0.2 0.19 -22,870 230B 59.8B 2108 77,145,200 77.8B 52,928,147 75,603,465 24,056,852 1,381,534 900 682 4 4
6 12:30:04 همای 0.53 0 0.67 0.74 59.3 111.8 97.0 145.5 25 0.19 0.19 0.19 -22,870 230B 59.8B 2100 77,004,513 77.7B 52,923,188 75,598,506 24,056,852 1,381,534 900 682 4 4
7 12:29:49 همای 0.53 2 0.75 0.68 59.3 111.8 74.8 99.7 0 0.19 0.19 0.19 -22,870 230B 59.9B 2097 76,980,040 77.6B 52,923,188 75,598,506 24,056,852 1,381,534 900 682 4 4
8 12:29:35 همای 0.53 0.5 0.33 0.68 59.2 111.9 36.1 108.4 186 0.19 0.19 0.19 -22,870 228B 60.1B 2097 76,980,040 77.6B 52,734,229 75,409,547 24,056,852 1,381,534 899 680 4 4
9 12:29:19 همای 0.53 0 1.5 0.74 59.2 111.7 58.2 38.8 105 0.19 0.19 0.19 -22,870 227B 60.1B 2094 76,796,040 77.5B 52,634,614 75,309,932 24,056,852 1,381,534 897 680 4 4
10 12:29:06 همای 0.53 1 2 0.74 59.2 111.7 91.5 45.8 0 0.19 0.19 0.19 -22,870 227B 60.3B 2088 76,691,466 77.4B 52,634,614 75,309,932 24,056,852 1,381,534 897 680 4 4
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده