ریز معاملات لبخند

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 لبخند 0.82 0.25 0.5 0.34 32.4 39.4 35.1 70.7 7 0.13 0.13 0.13 -1,150 114B 10.1B 1600 50,747,196 57.6B 18,617,010 19,630,255 32,124,266 31,111,021 652 566 4 10
2 12:30:56 لبخند 0.83 2.5 1.46 0.5 32.4 39.2 33.2 22.7 119 0.13 0.13 0.13 -1,150 114B 10.1B 1599 50,741,276 57.6B 18,512,510 19,525,755 32,124,266 31,111,021 648 565 4 10
3 12:30:39 لبخند 0.83 0 0.09 0.61 32.4 39.3 27.4 306.5 11 0.13 0.14 0.13 -1,185 114B 10.1B 1593 50,636,776 57.5B 18,462,510 19,505,755 32,124,266 31,081,021 647 564 4 10
4 12:30:24 لبخند 0.83 0 0.27 0.4 32.4 39.3 17.1 63.0 23 0.13 0.14 0.13 -1,185 114B 10.1B 1592 50,626,776 57.5B 18,462,510 19,505,755 32,124,266 31,081,021 647 564 4 10
5 12:30:08 لبخند 0.83 0.09 0.27 0.61 32.4 39.3 17.1 62.9 224 0.13 0.13 0.13 -1,185 114B 10.2B 1590 50,606,776 57.5B 18,462,510 19,505,755 32,124,266 31,081,021 647 564 4 10
6 12:29:50 لبخند 0.83 1 0.18 0.29 32.4 39.3 11.3 63.0 105 0.13 0.14 0.13 -1,294 114B 10.2B 1584 50,409,225 57.2B 18,366,110 19,505,755 31,950,813 30,811,168 643 564 2 10
7 12:29:35 لبخند 0.83 0.18 0.34 0.25 32.4 39.3 19.5 57.6 0 0.13 0.14 0.13 -1,294 114B 10.4B 1582 50,316,923 57.1B 18,366,005 19,505,755 31,950,813 30,811,063 643 564 2 10
8 12:29:22 لبخند 0.83 0 0.42 0.25 32.7 39.2 21.9 52.3 79 0.13 0.14 0.13 -1,310 114B 10.5B 1581 50,316,818 57.1B 18,296,556 19,450,314 31,950,813 30,797,055 636 563 2 10
9 12:29:04 لبخند 0.83 0 0.16 0.28 32.7 39.2 25.3 158.3 0 0.13 0.13 0.13 -1,310 114B 10.5B 1572 50,247,369 57.1B 18,296,556 19,450,314 31,950,813 30,797,055 636 563 2 10
10 12:28:53 لبخند 0.83 0 0.16 0.28 32.7 39.2 25.3 158.3 62 0.13 0.13 0.13 -1,310 114B 10.5B 1572 50,247,369 57.1B 18,296,556 19,450,314 31,950,813 30,797,055 636 563 2 10
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده