ریز معاملات لبخند

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:20 لبخند 0.63 0 1.46 4.19 48.9 77.3 10.2 7.0 129 0.23 0.24 0.23 -4,945 204B 68.8B 1063 39,626,260 51.1B 17,492,652 21,328,125 22,033,608 18,198,135 461 356 5 5
2 12:31:04 لبخند 0.63 0 1.46 4.65 48.9 77.2 10.2 7.0 0 0.23 0.23 0.23 -4,945 204B 68.9B 1061 39,526,260 51.0B 17,492,652 21,328,125 22,033,608 18,198,135 461 356 5 5
3 12:30:44 لبخند 0.63 1.04 1.07 4.65 48.9 77.2 7.5 7.0 22 0.23 0.23 0.23 -4,945 204B 68.9B 1061 39,526,260 51.0B 17,492,652 21,328,125 22,033,608 18,198,135 461 356 5 5
4 12:30:37 لبخند 0.63 2.44 1.88 5.25 49.0 77.4 5.9 3.1 0 0.23 0.23 0.23 -4,946 204B 68.9B 1056 39,509,067 50.9B 17,480,784 21,316,757 22,033,608 18,197,635 460 355 5 5
5 12:30:15 لبخند 0.63 0.33 1.86 3.32 49.2 77.8 5.5 3.0 8 0.23 0.23 0.23 -4,955 204B 68.9B 1055 39,508,875 50.9B 17,468,938 21,311,911 22,033,608 18,190,635 458 353 5 5
6 12:30:04 لبخند 0.64 0 2.28 4.17 49.5 77.9 6.8 3.0 1 0.23 0.24 0.23 -4,969 204B 68.9B 1052 39,502,546 50.9B 17,457,981 21,311,911 22,033,608 18,179,678 455 353 5 5
7 12:29:49 لبخند 0.64 2.28 2.28 4.17 49.5 77.9 6.8 3.0 13 0.23 0.24 0.23 -4,969 204B 68.9B 1050 39,501,589 50.9B 17,457,981 21,311,911 22,033,608 18,179,678 455 353 5 5
8 12:29:35 لبخند 0.63 0 0 3.15 49.7 78.3 0.0 0.0 0 0.23 0.24 0.23 -4,977 204B 68.9B 1049 39,491,589 50.9B 17,447,420 21,307,282 22,033,608 18,173,746 453 351 5 5
9 12:29:19 لبخند 0.63 0 3.57 3.15 49.7 78.3 17.8 5.0 14 0.23 0.24 0.23 -4,977 204B 68.9B 1049 39,491,589 50.9B 17,447,420 21,307,282 22,033,608 18,173,746 453 351 5 5
10 12:29:06 لبخند 0.63 0 4.25 3.15 49.7 78.3 87.1 20.5 0 0.23 0.24 0.23 -4,977 204B 68.9B 1045 39,481,028 50.9B 17,447,420 21,307,282 22,033,608 18,173,746 453 351 5 5
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده