سابقه و ریز معاملات فولاد

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه ای قدرت 1دقیقه قدرت 5دقیقه سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1 دقیقه ای سرانه فروش 1 دقیقه ای ارزش لحظه ای قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 فولاد 0.62 0 0.05 0.3 12.4 20.1 0.5 10.2 531 0.77 0.77 0.12 -10,544 29.7M 427M 3372 63,563,986 31.3B 28,016,703 49,455,607 35,547,283 14,108,379 1,116 1,215 16 14
2 12:30:52 فولاد 0.62 0.05 0.67 0.3 12.4 20.1 11.0 16.4 0 0.77 0.45 0.12 -10,544 29.7M 427M 3339 62,491,187 30.7B 28,016,703 49,455,607 35,547,283 14,108,379 1,116 1,215 16 14
3 12:30:35 فولاد 0.62 0 0.71 0.32 12.4 20.1 12.0 16.8 0 0.77 0.45 0.12 -10,534 139M 438M 3339 62,491,187 30.7B 28,015,683 49,434,957 35,227,653 13,808,379 1,115 1,214 16 14
4 12:30:20 فولاد 0.62 0 0.66 0.32 12.4 20.1 12.1 18.2 0 0.77 0.45 0.12 -10,534 139M 438M 3339 62,491,187 30.7B 28,015,683 49,434,957 35,227,653 13,808,379 1,115 1,214 16 14
5 12:30:07 فولاد 0.62 0.71 0.5 0.32 12.4 20.1 9.7 19.6 71 0.47 0.45 0.12 -10,534 121M 257M 3339 62,491,187 30.7B 28,015,683 49,434,957 35,227,653 13,808,379 1,115 1,214 16 14
6 12:29:48 فولاد 0.62 0 0.21 0.19 12.4 20.2 6.0 27.8 15 0.47 0.57 0.12 -10,385 121M 257M 3326 62,347,325 30.7B 27,771,821 48,888,946 34,575,504 13,458,379 1,105 1,198 16 13
7 12:29:34 فولاد 0.62 0.31 0.16 0.19 12.4 20.2 4.5 28.3 56 0.57 0.57 0.12 -10,385 149M 206M 3323 62,316,947 30.6B 27,771,821 48,888,946 34,575,504 13,458,379 1,105 1,198 16 13
8 12:29:18 فولاد 0.62 0.11 0.08 0.18 12.4 20.1 3.6 46.7 0 0.57 0.57 0.12 -10,371 173M 201M 3317 62,203,213 30.6B 27,721,694 48,808,453 34,545,138 13,458,379 1,103 1,197 16 13
9 12:29:04 فولاد 0.62 0.23 0.06 0.17 12.5 20.1 4.1 67.7 124 0.57 0.57 0.12 -10,279 207M 210M 3317 62,203,213 30.6B 27,699,569 48,600,245 34,359,055 13,458,379 1,099 1,193 16 13
10 12:28:52 فولاد 0.62 0 0.03 0.17 12.5 20.1 3.7 109.2 27 0.57 0.57 0.12 -10,233 201M 306M 3308 61,952,619 30.5B 27,687,319 48,494,379 34,233,023 13,425,963 1,098 1,191 16 12
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد