ریز معاملات فولاد

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:08 فولاد 0.68 0 1.43 0.69 14.9 21.8 27.5 19.2 0 0.16 0.16 0 9,000 4.0B 4.2B 21753 261,767,907 165B 231,552,077 217,288,830 30,215,830 44,479,077 9,837 6,293 22 19
2 12:30:51 فولاد 0.68 1.43 1.43 0.69 14.9 21.8 27.5 19.2 76 0.16 0.16 0 9,000 4.2B 4.6B 21753 261,767,907 165B 231,552,077 217,288,830 30,215,830 44,479,077 9,837 6,293 22 19
3 12:30:35 فولاد 0.68 0 1.42 0.61 14.8 21.8 47.5 33.4 551 0.16 0.16 0 8,587 4.5B 4.7B 21747 261,647,125 165B 229,378,884 215,769,961 30,215,830 43,824,753 9,787 6,243 22 19
4 12:30:20 فولاد 0.68 2.23 1.6 0.66 14.8 21.8 46.6 29.1 143 0 0.16 0 8,587 6.4B 4.6B 21679 260,776,070 165B 230,263,333 216,654,410 30,215,830 43,824,753 9,800 6,272 22 19
5 12:30:05 فولاد 0.68 0 1.42 0.61 14.8 21.9 47.6 33.4 1148 0.16 0.32 0 8,587 4.5B 5.5B 21671 260,550,566 164B 229,378,884 215,769,961 30,215,830 43,824,753 9,787 6,243 22 19
6 12:29:51 فولاد 0.68 1.42 1.01 0.61 14.8 21.8 33.6 33.1 0 0 0.16 0 8,587 6.3B 5.5B 21548 258,734,081 163B 229,378,884 215,769,961 30,215,830 43,824,753 9,787 6,243 22 19
7 12:29:37 فولاد 0.67 0 0.51 0.49 14.6 21.7 16.5 32.3 217 0 0.16 0 8,272 6.3B 5.5B 21548 258,734,081 163B 225,395,357 212,286,434 29,815,830 42,924,753 9,734 6,177 22 18
8 12:29:19 فولاد 0.67 0 0.84 0.49 14.6 21.7 22.8 27.1 1853 0 0 0 8,272 6.3B 5.5B 21524 258,390,088 163B 225,395,357 212,286,434 29,815,830 42,924,753 9,734 6,177 22 18
9 12:29:16 فولاد 0.67 0.51 0.71 0.46 14.6 21.7 22.1 31.1 266 0 0.16 0 8,272 6.6B 5.8B 21417 255,454,258 161B 225,395,357 212,286,434 29,815,830 42,924,753 9,734 6,177 22 18
10 12:28:50 فولاد 0.67 0 0.95 0.45 14.6 21.7 29.0 30.7 114 0 0 0 8,146 6.7B 6.1B 21401 255,032,670 161B 224,275,025 211,366,102 29,815,830 42,724,753 9,691 6,159 22 18
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده