ریز معاملات فردا

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:08 فردا 0.62 0 71.79 93.78 20.2 32.6 67.7 0.9 0 0.19 0.21 0.2 -1,416 243B 4.9B 139 5,158,012 8.1B 551,280 1,451,112 4,606,732 3,706,900 43 70 3 3
2 12:30:51 فردا 0.62 71.79 71.79 93.78 20.2 32.6 67.7 0.9 0 0.19 0.21 0.2 -1,416 243B 4.9B 139 5,158,012 8.1B 551,280 1,451,112 4,606,732 3,706,900 43 70 3 3
3 12:30:35 فردا 0.58 0 0 1 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.21 0.2 -1,483 243B 4.9B 139 5,158,012 8.1B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
4 12:30:20 فردا 0.58 0 0 1 19.0 33.1 0.0 0.0 68 0.19 0.21 0.2 -1,483 243B 4.9B 139 5,158,012 8.1B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
5 12:30:05 فردا 0.58 0 0 1 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.19 0.2 -1,483 243B 4.0B 136 5,115,012 8.0B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
6 12:29:51 فردا 0.58 0 0 1 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.19 0.2 -1,483 243B 4.5B 136 5,115,012 8.0B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
7 12:29:37 فردا 0.58 0 0 1 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.19 0.2 -1,483 243B 4.5B 136 5,115,012 8.0B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
8 12:29:19 فردا 0.58 0 0 1 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.19 0.2 -1,483 243B 4.5B 136 5,115,012 8.0B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
9 12:29:16 فردا 0.58 0 0 1.27 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.19 0.2 -1,483 243B 4.5B 136 5,115,012 8.0B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
10 12:28:50 فردا 0.58 0 0 1.27 19.0 33.1 0.0 0.0 0 0.19 0.19 0.2 -1,483 243B 4.5B 136 5,115,012 8.0B 508,280 1,450,513 4,606,732 3,664,499 42 69 3 3
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده