ریز معاملات طلا

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 15:01:16 طلا 0.45 0 0.29 0.96 34.6 76.2 20.6 72.2 0 -0.09 -0.09 -0.27 -7,707 145M 510M 6083 4,227,067 95.1B 3,596,922 3,939,332 630,145 287,735 2,345 1,166 14 5
2 15:00:59 طلا 0.45 0.91 0.29 0.89 34.6 76.2 20.6 72.2 0 -0.09 -0.09 -0.27 -7,707 145M 510M 6083 4,227,067 95.1B 3,596,922 3,939,332 630,145 287,735 2,345 1,166 14 5
3 15:00:45 طلا 0.45 0 0 0.89 34.6 76.6 0.0 0.0 312 -0.09 -0.09 -0.27 -7,707 145M 510M 6083 4,227,067 95.1B 3,583,210 3,925,620 630,145 287,735 2,334 1,156 14 5
4 15:00:30 طلا 0.45 0 1 0.89 34.6 76.6 27.2 27.2 0 -0.09 -0.1 -0.27 -7,707 145M 510M 6038 4,213,212 94.8B 3,583,210 3,925,620 630,145 287,735 2,334 1,156 14 5
5 15:00:14 طلا 0.45 0 1.38 0.97 34.6 76.2 32.4 23.4 0 -0.09 -0.1 -0.27 -7,707 151M 485M 6038 4,213,212 94.8B 3,590,518 3,932,928 630,145 287,735 2,338 1,164 14 5
6 15:00:02 طلا 0.45 2 1.05 0.97 34.6 76.2 41.2 39.3 198 -0.09 -0.09 -0.27 -7,707 67.0M 485M 6061 4,221,990 95.0B 3,590,518 3,932,928 630,145 287,735 2,338 1,164 14 5
7 14:59:47 طلا 0.45 1 0.81 0.8 34.6 76.6 41.2 50.8 0 -0.09 -0.1 -0.27 -7,707 220M 512M 6038 4,213,212 94.8B 3,583,210 3,925,620 630,145 287,735 2,334 1,156 14 5
8 14:59:30 طلا 0.45 1 0.63 0.71 34.6 76.9 65.5 104.8 242 -0.1 -0.1 -0.27 -7,707 352M 540M 6038 4,213,212 94.8B 3,572,349 3,914,759 630,145 287,735 2,325 1,147 14 5
9 14:59:14 طلا 0.45 0.43 1.08 0.45 34.6 77.0 56.0 52.0 12 -0.1 -0.12 -0.27 -7,707 258M 526M 6016 4,202,494 94.6B 3,571,809 3,914,219 630,145 287,735 2,325 1,146 14 5
10 14:58:59 طلا 0.45 0 1.53 0.82 34.6 76.8 42.3 27.6 319 -0.12 -0.12 -0.27 -7,707 595M 318M 6015 4,201,954 94.6B 3,553,938 3,896,348 630,145 287,735 2,318 1,143 14 5
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده