ریز معاملات طلا

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:20 طلا 0.32 0 0.71 0.4 11.8 37.4 28.8 40.3 51 -0.62 -0.62 -0.6 -223 811M 421M 775 312,168 5.5B 286,608 299,249 12,641 0 428 141 2 0
2 12:31:04 طلا 0.32 1 0.63 0.41 12.3 39.0 53.4 85.4 226 -0.62 -0.62 -0.6 -223 769M 417M 772 309,249 5.4B 299,411 312,052 12,641 0 429 141 2 0
3 12:30:44 طلا 0.32 0.67 0.86 0.42 11.8 37.4 45.8 53.4 111 -0.62 -0.62 -0.6 -223 148M 93.8M 769 296,393 5.2B 286,608 299,249 12,641 0 428 141 2 0
4 12:30:37 طلا 0.31 0.75 1 0.4 11.5 36.8 41.5 41.5 40 -0.62 -0.62 -0.6 -223 757M 380M 760 290,108 5.1B 277,814 290,455 12,641 0 425 139 2 0
5 12:30:15 طلا 0.31 1 0.55 0.27 11.5 37.3 19.4 35.5 68 -0.62 -0.62 -0.6 -223 193M 322M 753 287,811 5.1B 275,170 287,811 12,641 0 421 136 2 0
6 12:30:04 طلا 0.31 0 0.46 0.3 11.2 36.7 11.7 25.4 72 -0.62 -0.62 -0.6 -223 186M 363M 748 283,940 5.0B 268,398 281,039 12,641 0 421 135 2 0
7 12:29:49 طلا 0.31 0.45 0.46 0.3 11.2 36.7 11.7 25.4 22 -0.62 -0.62 -0.6 -223 165M 455M 741 279,855 4.9B 268,398 281,039 12,641 0 421 135 2 0
8 12:29:35 طلا 0.3 0 0.5 0.2 11.3 37.3 29.1 58.3 48 -0.62 -0.62 -0.6 -223 196M 102M 738 278,581 4.9B 263,065 275,706 12,641 0 410 130 2 0
9 12:29:19 طلا 0.3 0.5 0.2 0.2 11.3 37.3 13.5 67.3 3 -0.62 -0.62 -0.6 -223 200M 500M 726 275,876 4.9B 263,065 275,706 12,641 0 410 130 2 0
10 12:29:06 طلا 0.3 0 0.17 0.16 11.2 37.2 3.0 17.9 0 -0.62 -0.62 -0.6 -223 190M 433M 719 275,700 4.9B 259,757 272,398 12,641 0 408 129 2 0
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده