ریز معاملات طلا

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 طلا 0.68 0.25 0.17 0.8 30.5 45.0 8.5 51.1 204 1.36 1.41 1.62 8,397 78.7M 2.3B 2521 1,775,716 36.4B 1,725,219 1,315,285 37,472 447,406 1,158 598 3 4
2 12:30:56 طلا 0.68 0.2 0.23 0.92 30.5 45.0 24.4 108.6 72 1.32 1.36 1.63 8,397 78.4M 232M 2516 1,765,716 36.2B 1,724,724 1,314,790 37,472 447,406 1,154 597 3 4
3 12:30:39 طلا 0.68 0.11 0.28 0.86 30.6 44.9 26.0 93.7 94 1.31 1.26 1.63 8,397 286M 1.6B 2503 1,762,196 36.1B 1,721,038 1,311,104 37,472 447,406 1,149 596 3 4
4 12:30:24 طلا 0.69 0 0.31 1.04 30.8 44.9 28.9 92.0 44 1.26 1.36 1.63 8,397 288M 1.4B 2492 1,757,612 36.0B 1,717,712 1,307,778 37,472 447,406 1,140 595 3 4
5 12:30:08 طلا 0.69 0.27 0.33 0.93 30.8 44.9 27.0 82.7 838 1.26 1.41 1.63 8,397 377M 1.4B 2485 1,755,469 36.0B 1,717,712 1,307,778 37,472 447,406 1,140 595 3 4
6 12:29:50 طلا 0.7 2 0.48 1.03 30.8 44.0 19.2 40.0 2 1.22 1.36 1.64 8,398 240M 1.4B 2419 1,714,410 35.1B 1,676,888 1,266,954 37,472 447,406 1,114 588 3 4
7 12:29:35 طلا 0.7 0.25 0.37 1.2 30.8 44.1 24.3 65.3 101 1.29 1.41 1.64 8,398 242M 1.3B 2415 1,714,335 35.1B 1,675,112 1,265,178 37,472 447,406 1,113 586 3 4
8 12:29:22 طلا 0.7 0.6 0.55 1.31 30.9 44.0 43.8 79.8 55 1.41 1.41 1.64 8,398 240M 1.4B 2409 1,709,393 35.0B 1,668,170 1,258,236 37,472 447,406 1,105 584 3 4
9 12:29:04 طلا 0.7 0 0.68 0.91 30.9 44.1 84.3 123.1 21 1.41 1.41 1.64 8,312 244M 1.4B 2396 1,706,684 35.0B 1,660,907 1,255,193 37,472 443,186 1,097 582 3 4
10 12:28:53 طلا 0.7 1 0.68 0.91 30.9 44.1 84.3 123.1 62 1.36 1.41 1.64 8,312 210M 1.3B 2394 1,705,642 34.9B 1,660,907 1,255,193 37,472 443,186 1,097 582 3 4
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده