ریز معاملات خاور

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:14 خاور 0.6 0 1 0.73 20.8 34.8 50.2 50.2 0 -2.58 -2.55 -1.98 -6,057 349M 343M 3899 81,162,376 32.1B 62,609,974 77,933,623 18,552,402 3,228,753 1,182 880 11 3
2 12:30:58 خاور 0.6 0 1 0.73 20.8 34.8 66.2 66.2 0 -2.58 -2.55 -1.98 -6,057 606M 325M 3899 81,162,376 32.1B 62,609,974 77,933,623 18,552,402 3,228,753 1,182 880 11 3
3 12:30:40 خاور 0.6 1 0.88 0.6 20.8 34.8 64.5 73.7 0 -2.58 -2.55 -1.98 -6,057 353M 343M 3899 81,162,376 32.1B 62,609,974 77,933,623 18,552,402 3,228,753 1,182 880 11 3
4 12:30:29 خاور 0.6 0 1 0.59 20.7 34.7 80.1 80.1 115 -2.58 -2.55 -1.98 -6,057 354M 318M 3899 81,162,376 32.1B 62,098,558 77,422,207 18,552,402 3,228,753 1,178 876 11 3
5 12:30:10 خاور 0.6 1 1 0.5 20.7 34.7 80.1 80.1 47 -2.55 -2.55 -1.98 -6,057 622M 381M 3891 80,870,376 32.0B 62,098,558 77,422,207 18,552,402 3,228,753 1,178 876 11 3
6 12:29:59 خاور 0.59 0 1.2 0.55 20.5 34.5 56.0 46.7 434 -2.55 -2.58 -1.98 -6,057 575M 388M 3887 80,751,551 31.9B 61,093,649 76,417,298 18,552,402 3,228,753 1,173 871 11 3
7 12:29:44 خاور 0.59 2 0.9 0.54 20.5 34.5 54.9 61.0 280 -2.55 -2.58 -1.98 -6,057 437M 375M 3860 79,646,051 31.5B 61,296,649 76,620,298 18,552,402 3,228,753 1,174 873 11 3
8 12:29:14 خاور 0.59 1.2 0.89 0.52 20.5 34.5 51.7 58.2 0 -2.58 -2.55 -1.98 -6,057 328M 466M 3838 78,933,504 31.2B 61,079,957 76,403,606 18,552,402 3,228,753 1,173 871 11 3
9 12:28:57 خاور 0.59 0.25 0.5 0.49 20.3 34.4 36.5 73.1 268 -2.6 -2.55 -1.98 -6,057 616M 343M 3842 79,133,504 31.3B 60,381,102 75,704,751 18,552,402 3,228,753 1,168 865 11 3
10 12:28:42 خاور 0.59 0.67 0.63 0.5 20.2 34.2 31.1 49.8 0 -2.58 -2.6 -1.98 -6,057 298M 446M 3830 78,451,302 31.0B 59,898,900 75,222,549 18,552,402 3,228,753 1,164 864 11 3
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده