ریز معاملات بفجر

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم

جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:20 بفجر 1.06 0 0 1 20.9 19.7 0.0 0.0 0 -0.47 -0.47 0 -206 131M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
2 12:31:04 بفجر 1.06 0 0 1 20.9 19.7 0.0 0.0 0 -0.47 -0.47 0 -206 131M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
3 12:30:44 بفجر 1.06 0 0 1 20.9 19.7 0.0 0.0 0 -0.47 -0.47 0 -206 131M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
4 12:30:37 بفجر 1.06 0 0 1 20.9 19.7 0.0 0.0 0 -0.47 -0.47 0 -206 131M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
5 12:30:15 بفجر 1.06 0 1 1 20.9 19.7 0.5 0.5 0 -0.47 -0.47 0 -206 132M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
6 12:30:04 بفجر 1.06 0 1 1 20.9 19.7 0.5 0.5 0 -0.47 -0.47 0 -206 132M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
7 12:29:49 بفجر 1.06 1 1 1 20.9 19.7 0.5 0.5 0 -0.47 -0.47 0 -206 132M 137M 66 218,929 416M 110,534 218,929 108,395 0 10 21 4 0
8 12:29:35 بفجر 1.01 0 0 1 20.9 20.7 0.0 0.0 1 -0.47 -0.47 0 -206 132M 137M 66 218,929 416M 110,267 218,662 108,395 0 10 20 4 0
9 12:29:19 بفجر 1.01 0 0 1 20.9 20.7 0.0 0.0 0 -0.47 -0.47 0 -206 132M 137M 65 218,662 415M 110,267 218,662 108,395 0 10 20 4 0
10 12:29:06 بفجر 1.01 0 0 1 20.9 20.7 0.0 0.0 0 -0.47 -0.47 0 -206 132M 137M 65 218,662 415M 110,267 218,662 108,395 0 10 20 4 0
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده