ریز معاملات بفجر

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:08 بفجر 1.13 0 1 1.17 15.0 13.3 0.5 0.5 0 2.24 2.24 0.31 254 12.9M 119M 275 768,533 1.8B 767,783 656,431 750 112,102 119 115 1 10
2 12:30:51 بفجر 1.13 1 1 1.17 15.0 13.3 0.5 0.5 0 2.24 2.24 0.31 254 12.9M 119M 275 768,533 1.8B 767,783 656,431 750 112,102 119 115 1 10
3 12:30:35 بفجر 1.14 0 0.5 1.4 15.1 13.3 26.5 52.9 0 2.24 2.24 0.31 254 12.9M 119M 275 768,533 1.8B 767,566 656,214 750 112,102 118 115 1 10
4 12:30:20 بفجر 1.13 1 0.33 1.17 15.0 13.3 17.8 53.4 0 2.2 2.24 0.31 254 16.5M 119M 275 768,533 1.8B 767,783 656,431 750 112,102 119 115 1 10
5 12:30:05 بفجر 1.14 0 0.5 1.4 15.1 13.3 26.5 52.9 1 2.2 2.24 0.31 254 16.5M 105M 275 768,533 1.8B 767,566 656,214 750 112,102 118 115 1 10
6 12:29:51 بفجر 1.14 0.5 1 1.4 15.2 13.3 26.7 26.7 0 2.24 2.59 0.31 254 12.4M 70.3M 274 768,316 1.8B 767,566 656,214 750 112,102 118 115 1 10
7 12:29:37 بفجر 1.16 0 1 2 15.0 13.0 0.3 0.3 19 2.24 2.59 0.31 254 12.4M 70.3M 274 768,316 1.8B 744,828 633,476 750 112,102 116 114 1 10
8 12:29:19 بفجر 1.16 0 1 2 15.0 13.0 0.3 0.3 34 2.24 2.5 0.31 254 12.4M 70.3M 272 760,039 1.8B 744,828 633,476 750 112,102 116 114 1 10
9 12:29:16 بفجر 1.16 1 1 1.6 15.0 13.0 0.5 0.5 0 2.5 2.59 0.31 254 21.5M 67.0M 265 745,578 1.7B 744,828 633,476 750 112,102 116 114 1 10
10 12:28:50 بفجر 1.15 0 1 1.4 15.0 13.1 0.2 0.2 0 2.59 2.59 0.31 254 46.5M 136M 265 745,578 1.7B 744,688 633,336 750 112,102 116 113 1 10
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده