سابقه و ریز معاملات اهرم

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه ای قدرت 1دقیقه قدرت 5دقیقه سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1 دقیقه ای سرانه فروش 1 دقیقه ای ارزش لحظه ای قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 اهرم 1.25 0 0.17 1.78 62.2 49.9 54.0 323.8 342 0 0.09 -0.38 7,909 553M 673M 1673 24,472,174 25.7B 21,386,764 13,854,353 3,085,410 10,617,821 363 293 3 8
2 12:30:52 اهرم 1.25 0.17 10.74 1.98 62.2 49.9 52.1 4.9 0 0 0.09 -0.38 7,909 553M 673M 1653 24,147,592 25.4B 21,386,764 13,854,353 3,085,410 10,617,821 363 293 3 8
3 12:30:35 اهرم 1.25 0 9.61 1.92 62.3 49.9 97.3 10.1 0 0 0.09 -0.38 7,587 658M 869M 1653 24,147,592 25.4B 21,079,835 13,854,353 3,085,410 10,310,892 357 293 3 8
4 12:30:20 اهرم 1.25 0 9.61 1.92 62.3 49.9 97.3 10.1 0 0 0.09 -0.38 7,587 658M 869M 1653 24,147,592 25.4B 21,079,835 13,854,353 3,085,410 10,310,892 357 293 3 8
5 12:30:07 اهرم 1.25 9.98 7.85 1.92 62.3 49.9 79.5 10.1 123 0 0.09 -0.38 7,587 647M 705M 1653 24,147,592 25.4B 21,079,835 13,854,353 3,085,410 10,310,892 357 293 3 8
6 12:29:48 اهرم 1.24 13.9 2.05 2.4 62.4 50.2 236.3 115.0 151 0 0.09 -0.38 7,452 647M 705M 1645 24,031,412 25.2B 20,942,102 13,845,153 3,085,410 10,182,359 354 291 3 8
7 12:29:34 اهرم 1.24 0 2.06 2.31 61.9 50.1 109.7 53.2 56 0 0 -0.38 7,316 630M 1.1B 1632 23,888,524 25.1B 20,803,114 13,835,153 3,085,410 10,053,371 354 291 3 8
8 12:29:18 اهرم 1.24 0.5 1.49 2.31 61.9 50.1 79.4 53.2 0 0 0 -0.38 7,316 1.0B 1.1B 1629 23,835,864 25.0B 20,803,114 13,835,153 3,085,410 10,053,371 354 291 3 8
9 12:29:04 اهرم 1.24 2.11 1.74 2.1 62.0 50.1 92.7 53.2 166 0 0 -0.38 7,211 1.0B 1.1B 1629 23,835,864 25.0B 20,703,114 13,835,153 3,085,410 9,953,371 352 291 3 8
10 12:28:52 اهرم 1.23 0 17.86 2.9 61.4 49.9 37.6 2.1 217 0 0 -0.38 7,096 1.1B 1.1B 1623 23,678,524 24.9B 20,494,114 13,736,153 3,085,410 9,843,371 352 290 3 8
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد