ریز معاملات اهرم

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:08 اهرم 0.91 0 0.93 1.01 133.0 147.0 101.6 109.4 0 4.41 4.41 2.71 7,432 962M 723M 13660 209,514,220 468B 187,791,859 184,466,638 21,722,361 25,047,582 3,207 2,851 29 8
2 12:30:51 اهرم 0.91 0.93 0.93 1.01 133.0 147.0 101.6 109.4 356 4.46 4.41 2.71 7,432 1.0B 1.4B 13660 209,514,220 468B 187,791,859 184,466,638 21,722,361 25,047,582 3,207 2,851 29 8
3 12:30:35 اهرم 0.9 0 1 1.02 133.3 147.3 97.0 97.2 132 4.37 4.46 2.71 7,893 1.1B 698M 13644 209,357,781 468B 186,986,627 183,455,143 21,516,098 25,047,582 3,189 2,830 29 8
4 12:30:20 اهرم 0.91 1.11 1.01 0.95 133.3 147.2 105.6 104.2 17 4.41 4.46 2.71 7,432 1.9B 1.7B 13630 209,299,734 468B 187,502,619 184,177,398 21,722,361 25,047,582 3,198 2,844 29 8
5 12:30:05 اهرم 0.9 0 1 0.93 133.3 147.4 97.1 97.3 2833 4.5 4.5 2.71 7,893 495M 1.8B 13623 209,292,312 468B 186,986,627 183,455,143 21,516,098 25,047,582 3,189 2,830 29 8
6 12:29:51 اهرم 0.9 1 0.95 0.93 133.5 147.5 132.1 138.8 0 4.55 4.6 2.71 7,893 322M 2.9B 13529 208,047,558 465B 186,986,627 183,455,143 21,516,098 25,047,582 3,189 2,830 29 8
7 12:29:37 اهرم 0.9 0 0.89 0.87 133.8 148.0 182.6 206.2 105 4.55 4.6 2.71 7,897 322M 2.9B 13529 208,047,558 465B 185,876,541 182,343,057 21,514,098 25,047,582 3,163 2,804 29 8
8 12:29:19 اهرم 0.9 0 0.58 0.87 133.8 148.0 137.7 235.7 1256 4.55 4.6 2.71 7,897 322M 2.9B 13517 208,001,554 465B 185,876,541 182,343,057 21,514,098 25,047,582 3,163 2,804 29 8
9 12:29:16 اهرم 0.9 0.89 1.19 0.87 133.8 148.1 184.4 155.6 1296 4.6 4.64 2.67 7,894 500M 3.3B 13472 207,449,782 464B 185,876,541 182,343,057 21,514,098 25,047,582 3,163 2,804 29 8
10 12:28:50 اهرم 0.9 0 1.57 0.87 133.6 147.8 186.7 118.8 1156 4.6 4.69 2.67 7,905 686M 2.8B 13448 206,880,744 462B 184,432,169 180,893,685 21,509,098 25,047,582 3,145 2,788 29 8
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده