ریز معاملات اهرم

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 10:49:19 اهرم 0.69 0 3.04 0.98 75.5 109.7 185.6 61.1 39 -0.1 -0.08 0.46 -7,223 2.6B 2.8B 5363 58,660,638 140B 47,401,952 50,436,973 11,193,139 8,158,118 1,487 1,088 19 17
2 10:49:03 اهرم 0.69 0 3.04 1.24 75.4 109.7 185.5 61.0 119 -0.1 -0.13 0.46 -7,223 2.6B 2.7B 5359 58,644,238 140B 47,401,952 50,436,973 11,193,139 8,158,118 1,487 1,088 19 17
3 10:48:45 اهرم 0.69 3.04 7.91 1.24 75.4 109.7 262.5 33.2 24 -0.1 -0.13 0.46 -7,223 3.6B 2.7B 5351 58,594,091 139B 47,401,952 50,436,973 11,193,139 8,158,118 1,487 1,088 19 17
4 10:48:33 اهرم 0.69 0 6.25 0.78 75.3 109.8 77.0 12.3 5 -0.1 -0.13 0.46 -7,226 3.7B 2.8B 5350 58,584,091 139B 47,323,550 50,359,571 11,193,139 8,157,118 1,487 1,085 19 17
5 10:48:16 اهرم 0.69 0 6.25 0.78 75.3 109.8 77.0 12.3 164 -0.1 -0.13 0.46 -7,226 3.6B 2.8B 5348 58,581,830 139B 47,323,550 50,359,571 11,193,139 8,157,118 1,487 1,085 19 17
6 10:48:04 اهرم 0.69 6.25 6.25 0.86 75.3 109.8 77.0 12.3 67 -0.1 -0.13 0.46 -7,226 3.6B 2.9B 5346 58,512,449 139B 47,323,550 50,359,571 11,193,139 8,157,118 1,487 1,085 19 17
7 10:47:46 اهرم 0.68 0 0 0.76 75.3 110.2 0.0 0.0 0 -0.1 -0.08 0.46 -7,254 3.5B 2.8B 5337 58,484,148 139B 47,291,009 50,338,752 11,193,139 8,145,396 1,486 1,081 19 17
8 10:47:34 اهرم 0.68 0 0.8 0.72 75.3 110.2 21.0 26.3 0 -0.1 -0.08 0.46 -7,254 3.3B 2.8B 5337 58,484,148 139B 47,291,009 50,338,752 11,193,139 8,145,396 1,486 1,081 19 17
9 10:47:18 اهرم 0.68 0 1.6 0.69 75.3 110.2 22.1 13.8 1 -0.1 -0.08 0.46 -7,254 2.3B 2.9B 5337 58,484,148 139B 47,291,009 50,338,752 11,193,139 8,145,396 1,486 1,081 19 17
10 10:47:04 اهرم 0.68 0 0.91 0.75 75.3 110.2 11.8 13.0 0 -0.1 -0.08 0.46 -7,254 2.3B 2.9B 5336 58,483,899 139B 47,291,009 50,338,752 11,193,139 8,145,396 1,486 1,081 19 17
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده