سابقه روزانه و لحظه ای معاملات یاقوت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد یاقوت : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-378
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.8
درصد خالص خرید حقوقی
18
ارزش معاملات
35.3B
حجم معاملات
22.4M
خالص خرید حقوقی
241.2K
خرید حقوقی
4.6M
خرید حقیقی
17.7M
فروش حقیقی
18.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 30 30 -610 0.11
15,806
0.13
15,809
5,975 32,444 1.2 0.8 4.49 1.54 14 4.5B 2.8M 385.9K 385.9K 2.4M 2.8M -0
2 1401/07/02 0.8 29 38 -3,032 0.08
15,788
0.08
15,788
10,066,161 151,413 2 1.5 4.59 2.58 42 7.1B 4.5M 1.9M 1.9M 2.6M 4.5M -0
3 1401/06/30 3.4 65 19 4,564 0.11
15,777
0.11
15,777
941,462 10,015,554 2.2 1.9 4.38 2.63 -63 7.2B 4.6M -2.9M 633.7K 4M 1.1M -0
4 1401/06/29 1.5 71 49 283 0.07
15,759
0.07
15,759
20,608 600 1.7 1.7 4.36 2 -5 5.5B 3.5M -179.4K 0 3.5M 3.3M -0
5 1401/06/28 1.1 31 29 95 0.03
15,747
0.04
15,750
10,420,796 127,905 1.3 1.1 4.36 1.43 -2 3.9B 2.5M -60.3K 380.4K 2.1M 2M -0
6 1401/06/27 1.4 27 19 412 0.11
15,743
0.11
15,742
100,369 176,938 0.9 0.7 4.29 1.01 -15 2.7B 1.7M -261.9K 0 1.7M 1.5M -0
7 1401/06/23 0.5 22 47 -2,090 0.15
15,723
0.15
15,723
701,632 20,000 1.5 1.3 4.28 1.64 47 4.4B 2.8M 1.3M 1.3M 1.5M 2.8M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.1 % 0 0 1 2 3 5 10 20 0 1 1
سابقه پول داغ نماد یاقوت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک