سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گکیش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گکیش : اجرای سیستم مالکیت زمانی با مجوز وزارت ارشاد اسلامی و خرید ، تاسیس، احداث ، مشارکت ، اجاره مدیریت و اداره دهکده های توریستی مثل هتل،هتل آپارتمان،ویلا،پانسیون،رستوران،تریا،فروشگاههای مختلف ،ایجادتاسیسات و مراکز ورزشی ،سالنهای تفریحی و رفاهی ،دفاتر آژانس مسافرتی، تنظیم تورهای مسافرتی و خرید و فروش و انجام امور بازرگانی در ارتباط با اهداف شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.1
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
6.4B
حجم معاملات
2.8M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
2.8M
فروش حقیقی
2.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-472.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 12 16 0 -2.65
22,050
-2.87
22,000
0 31,576 1.5 2.9 44.03 0.79 0 1.6B 714K -0 0 714K 714K -0
2 1401/07/02 0.1 6 77 0 -0.22
22,650
-2.86
22,050
0 274,112 0.1 0.1 44.03 0.04 0 76.8M 34.8K -0 0 34.8K 34.8K -0
3 1401/06/30 0.2 2 12 0 -0.22
22,700
-2.86
22,100
0 157,906 0 0.1 44.03 0.03 0 59.7M 27K -0 0 27K 27K -0
4 1401/06/29 0.3 9 35 0 -1.94
22,750
-2.80
22,550
0 249,665 0.5 0.6 44.03 0.31 0 632.8M 280.4K -0 0 280.4K 280.4K -0
5 1401/06/28 0.4 10 22 0 -2.52
23,200
-2.94
23,100
0 43,206 0.6 0.7 43.93 0.42 0 884.1M 381.7K -0 0 381.7K 381.7K -231M
6 1401/06/27 0.7 9 14 0 -1.24
23,800
-2.90
23,400
27,405 3,749 0.8 0.8 43.92 0.57 0 1.2B 497K -0 0 497K 497K -117M
7 1401/06/23 0.5 13 25 0 -2.63
24,100
-2.22
24,200
217 977 1.2 1 42.89 0.96 0 2B 840.7K -0 0 840.7K 840.7K -124.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -3 -5 -13 -10 -18 -27 -11 -48 -49 12 82
سابقه پول داغ نماد گکیش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گکیش 2,310 -2.94 0.27 14M 51.8M 6 1 38.5M 231M 0 1 0 231M -231M فروش 09:52:51 1401/06/28
2 گکیش 2,340 -2.9 0.66 8.9M 13.5M 12 1 9.8M 117M 0 1 0 117M -117M فروش 11:57:21 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک