سابقه روزانه و لحظه ای نماد گپارس

نماد گپارس شرکت امور رفاهی کارگزاران پارس در بازار پایه زرد فرابورس گروه هتل و رستوران و زیر گروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه - فعالیت در زمینه صنعت گردشگری ایجاد مجمتع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه تاسیسات جانبی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه گپارس چارت تکنیکال گپارس ریزمعاملات گپارس پول داغ گپارس سهامداران عمده گپارس افزایش سرمایه گپارس تعدیل قیمت گپارس نمودار قیمت گپارس چارت دلاری گپارس TSETMC گپارس کدال گپارس فیلتر کدال گپارس
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس بازار پایه زرد فرابورس هتل و رستوران هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه 127.7K 15.3M 242.3B 32.88% 5M 79.7B 15.6K 12.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
گپارس 1.09%
158,300
2.97%
161,250
12.5B 19.1B 40.5B 186B -54.9M -43M 16.1M -1.6B -12.7B 0 4650 34.04 0 859
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
گپارس 1 1 1 4 -3 -2 -11 6 50 4 4 6 58 1401/09/05 -28 1402/05/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
گپارس 152,900 152,900 152,900 152,900 152,900 148,980 158,300 163,750 165,200 177,350 216,900 218,500 4 7 8 16 42 47
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
گپارس SMA5: 156,650 SMA10: 155,955 SMA20: 155,928 SMA50: 158,469 SMA100: 159,682 SMA200: 175,252 EMA5: 157,236 EMA10: 156,617 EMA20: 156,594 EMA50: 157,604 EMA100: 162,852 EMA200: 175,252 54 74 8 5,424 -508 0 65
K: 100
D: 51
Upper: 162,241
Middle: 155,928
Lower: 149,614
Value: -152
Signal: -769
Diverg.: 618
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -105.9M 968M -0 60.6K 1.2 54% 6.7K 52.0K 45.3K 8.6K 15.3K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/02/30 1.1 13.9 12.2 1.09
158,300
2.97
161,250
611 1K 4.9 8.3 32.88 -54.9M 825.2M -0 51.3K 1.02 7 3.5K 48.7K 45.3K 2.6K 6.1K
2 1403/02/29 2 17.6 8.8 -0.03
156,600
-1.56
154,200
1K 232 0.2 0.3 32.88 -0 35.3M -0 2.3K 0.05 0 -0 0 0 2.3K 2.3K
3 1403/02/26 0.8 28.7 35.9 -0.13
156,650
-1.82
154,000
7 2.3K 0.7 0.7 32.88 -51.1M 107.2M -0 7K 0.14 47 3.3K 3.3K 1 3.7K 7K
سابقه پول داغ نماد گپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گپارس 15,300 -0.97 0.03 22.1M 668.6M 0 1 0 446.1M 0 3 0 267.9M -803.6M فروش 09:08:52 1403/01/26
2 گپارس 15,300 -0.97 0.04 22.1M 519.9M 0 1 0 117.7M 0 2 0 178.7M -357.5M فروش 09:08:20 1403/01/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده