سابقه روزانه و لحظه ای نماد گپارس

نماد گپارس شرکت امور رفاهی کارگزاران پارس در بازار پایه زرد فرابورس گروه هتل و رستوران و زیر گروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه - فعالیت در زمینه صنعت گردشگری ایجاد مجمتع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه تاسیسات جانبی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس بازار پایه زرد فرابورس هتل و رستوران هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه 116.4K 15.3M 256.3B 37.83% 5.8M 97B 20.1K 21.9K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
گپارس -0.45%
167,450
-2.85%
163,400
16.6B 35.1B 75.6B 180.1B -87.3M -705.6M -1.9B -1.7B -4B 0 4849 34.53 0 0 848
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
گپارس -2 -3 -5 -11 -17 -18 -6 45 26 0 0 57 159 1400/12/08 -23 1402/05/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
گپارس 167,450 167,450 167,450 167,450 139,848 106,429 188,550 201,050 204,850 218,500 218,500 218,500 13 20 22 30 56 105
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
گپارس SMA5: 165,360 SMA10: 167,255 SMA20: 172,293 SMA50: 183,483 SMA100: 191,497 SMA200: 172,862 EMA5: 165,297 EMA10: 167,553 EMA20: 171,792 EMA50: 180,556 EMA100: 181,590 EMA200: 172,862 19 15 19 1,725 -12,502 -99 -117
K: 1
D: 1
Upper: 184,512
Middle: 172,293
Lower: 160,073
Value: -5400
Signal: -5169
Diverg.: -230
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -347.9M 1.0B -511.6M 62.8K 1.1 67% 20.7K 20.7K 42.1K 62.8K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/09/15 1.9 66 35.4 -0.45
167,450
-2.85
163,400
9.4K 1K 0.8 0.9 37.83 -87.3M 282.9M -0 17.3K 0.3 30 5.2K 5.2K 0 12.1K 17.3K
2 1402/09/14 1 61.6 62.4 -1.06
168,200
-3
164,900
7K 762 2.1 2.4 37.93 -260.7M 686.7M -511.6M 41.6K 0.72 37 15.5K 15.5K 0 26.1K 41.6K
3 1402/09/13 0.9 7.9 9 -0.09
170,000
-2.79
165,400
460 565 0.2 0.2 0 -0 63M -0 3.8K 0.07 0 -0 0 0 3.8K 3.8K
سابقه پول داغ نماد گپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گپارس 16,490 -3 0.48 49.5M 102.3M 7 5 49.5M 102.3M 0 1 0 102.3M -511.6M فروش 10:36:59 1402/09/14
2 گپارس 18,350 0.82 0.35 53.2M 151.4M 24 6 53.2M 151.4M 0 1 53.2M 151.4M 367M فروش 09:15:05 1402/08/24
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده