سابقه روزانه و لحظه ای نماد گپارس

نماد گپارس شرکت امور رفاهی کارگزاران پارس در بازار پایه زرد فرابورس گروه هتل و رستوران و زیر گروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه - فعالیت در زمینه صنعت گردشگری ایجاد مجمتع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه تاسیسات جانبی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس بازار پایه زرد فرابورس هتل و رستوران هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه 129.7K 15.3M 238.3B 44.78% 6.9M 106.7B 30.6K 68K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
گپارس -0.22%
155,700
-2.98%
151,400
23.8B 80.9B 209.8B 523.9B -0 -0 1.1B 1.3B 3B 0 481 323.7 0 0 764
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
گپارس 1 1 1 0 13 35 34 134 -25 35 53 134 138 1400/12/08 -27 1399/11/25
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
گپارس 153,700 133,500 115,050 101,650 101,650 66,450 157,600 157,600 157,600 157,600 157,600 157,600 3 18 37 55 55 137
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
گپارس SMA5: 150,630 SMA10: 150,360 SMA20: 151,008 SMA50: 139,980 SMA100: 124,417 SMA200: 119,052 EMA5: 150,927 EMA10: 150,759 EMA20: 148,940 EMA50: 140,099 EMA100: 131,086 EMA200: 119,052 58 69 56 4,463 6,513 -70 -9
K: 30
D: 27
Upper: 154,945
Middle: 151,008
Lower: 147,070
Value: 3056
Signal: 3851
Diverg.: -795
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -0 249M -0 16.4K 0.2 0% -0 16.4K 16.4K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.4 29 72.6 -0.22
155,700
-2.98
151,400
0 23.2K 0.1 0.2 44.78 -0 145.1M -0 9.6K 0.14 0 -0 0 0 9.6K 9.6K
2 1402/01/08 0.3 6.5 25.9 -0.03
156,050
-2.98
151,450
0 69.4K 0 0 44.78 -0 25.9M -0 1.7K 0.02 0 -0 0 0 1.7K 1.7K
3 1402/01/07 0.5 9.7 19.4 -0.13
156,100
-2.98
151,650
0 29.2K 0.1 0.1 44.75 -0 77.5M -0 5.1K 0.07 0 -0 0 0 5.1K 5.1K
سابقه پول داغ نماد گپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گپارس 14,950 -2.92 2 108.6M 54.3M 1 2 666.9M 333.4M 3 0 332.3M 255M 309.3M خرید 11:18:36 1401/12/28
2 گپارس 15,495 0.62 2 93.8M 46.9M 1 2 353M 176.5M 2 0 220.8M 176.5M 309.3M خرید 11:17:21 1401/12/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده