سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گنگین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گنگین : مشاوره و سرمایه¬گذاری در شرکت ها، مجتمع ها، طرح¬ها، واحدهای تولیدی، صنعتی و ساخت اماکن گردشگری، احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی، گردشگری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-146
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
85
ارزش معاملات
427M
حجم معاملات
122K
خالص خرید حقوقی
40K
خرید حقوقی
40.0K
خرید حقیقی
81.9K
فروش حقیقی
122K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.4 6 18 0 -0.27
36,350
-4.94
34,650
0 39,399 0.2 5.5 6.04 0.03 0 213.3M 61.6K -0 0 61.6K 61.6K -0
2 1401/07/04 0.2 13 84 -146 -0.14
36,450
-2.88
35,450
0 232,714 0.1 18.3 6.04 0 85 167.8M 47.3K 40K 40K 7.3K 47.3K -0
3 1401/07/02 0.3 1 3 0 0.00
36,500
-2.88
35,450
0 343,636 0 0 0 0 0 2.9M 804 -0 0 804 804 -0
4 1401/06/30 1 5 5 0 0.00
36,500
-2.88
35,450
0 313,454 0 0 6.04 0 0 5M 1.4K -0 0 1.4K 1.4K -0
5 1401/06/29 0.2 2 11 0 0.00
36,500
-2.88
35,450
0 334,124 0 0 6.04 0 0 10.8M 3.1K -0 0 3.1K 3.1K -0
6 1401/06/28 0.3 3 12 0 0.00
36,500
-2.88
35,450
0 724,973 0 0 6.04 0 0 12.2M 3.5K -0 0 3.5K 3.5K -0
7 1401/06/27 0.3 1 4 0 0.00
36,500
-2.88
35,450
0 713,659 0 0 6.04 0 0 15.1M 4.2K -0 0 4.2K 4.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
32.8 % 0 0 0 -5 -5 19 -2 40 -12 3 1
سابقه پول داغ نماد گنگین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گنگین 3,710 1.64 0.2 29M 147.2M 0 1 0 107.2M 0 14 185.8M 237.3M -5.3B فروش 10:54:22 1401/06/23
2 گنگین 3,715 1.78 0.2 29M 145.3M 0 1 0 111.5M 0 13 185.8M 243.2M -5.2B فروش 10:54:07 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک