سابقه روزانه و لحظه ای نماد گلدیرا

نماد گلدیرا شرکت صنایع گلدیران در بازار دوم فرابورس گروه ماشین آلات و تجهیزات و زیر گروه تولید وسایل خانگی - واردات، تولید و فروش انواع لوازم صوتی تصویری، الکترونیکی، لوازم خانگی و قطعات مورد نیاز آنها سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
گلدیرا صنایع گلدیران بازار دوم فرابورس ماشین آلات و تجهیزات تولید وسایل خانگی 3.3M 8.4B 4.8T 7.88% 659.1M 378.3B 21.6M 30.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
گلدیرا 3.8%
5,740
4.88%
5,800
582B 1T 1T 1T 3.1B 18B 42.9B 42.9B 42.9B 1.02 478 12.01 8.47 0 155
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
گلدیرا 8 8 31 31 31 31 31 65 65 31 31 65 65 1401/06/14 4 1402/01/06
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
گلدیرا 4,384 4,384 4,384 4,384 3,470 3,470 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 5,740 31 31 31 31 65 65
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
گلدیرا SMA5: 5,321 SMA10: 0 SMA20: 0 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 0 EMA10: 0 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 0 0 0 5,242 0 0
K: 0
D: 0
Upper: 0
Middle: 0
Lower: 0
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 14.7B 54.7B -5B 101M 15.4 -100% -26.7M 20.6M 47.3M 80.1M 53.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.7 17.9 25.7 3.8
5,740
4.88
5,800
6.1M 0 0.4 0.6 7.88 3.1B 7B 421.8M 12.2M 1.85 -44 -5.4M 408.5K 5.8M 11.8M 6.4M
2 1402/01/06 0.5 22.1 45 3.95
5,530
4.89
5,580
99.6K 0 0.9 1.6 0 6.9B 16.8B -0 30.4M 4.6 -41 -12.5M 1.8M 14.3M 28.5M 16.1M
3 1402/01/05 0.4 39.6 103 4.85
5,320
4.85
5,320
6.8M 100K 2.1 2.1 7.82 4.7B 30.9B -5.4B 58.1M 8.97 -15 -8.8M 18.3M 27.1M 39.8M 31M
سابقه پول داغ نماد گلدیرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گلدیرا 580 4.88 0.64 17.6M 27.6M 5 1 34.8M 174M 2 4 107.4M 136.1M 421.8M فروش 10:25:48 1402/01/07
2 گلدیرا 580 4.88 0.64 17.6M 27.6M 5 1 34.8M 174M 2 4 107.4M 136.1M 421.8M فروش 10:25:48 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده