سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کیمیاتک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کیمیاتک : موضوع فعالیت اصلی شرکت بر اساس اساسنامه، تولید، توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات مواد و کلیه محصولات و فرآورده‌های دارویی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی، مکمل‌های غذایی و تجهیزات وابسته، اجرای طرح‌های تحقیقاتی پژوهشی توسعه به طور مستقیم و یا از طریق اشخاص ثالث در ارتباط با کلیه ترکیبات دارویی شیمیایی ، بیولوژیکی، بیوتکنولوژی، گیاهی، مکمل‌های غذایی، آرایشی، بهداشتی، داروهای انسانی و دامی, ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,465
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
346
ارزش معاملات
22.3B
حجم معاملات
23.6M
خالص خرید حقوقی
10.1M
خرید حقوقی
21.0M
خرید حقیقی
2.6M
فروش حقیقی
12.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 2.3 4 2 -377 -0.55
9,080
-0.66
9,070
47,221 377 0.2 0.2 13.85 0.12 62 599.9M 665.8K 415.1K 415.3K 250.5K 665.6K -0
2 1401/07/11 1.2 4 3 -1,269 -1.62
9,130
-0.86
9,200
45,987 39,328 0.4 0.4 13.86 0.31 81 1.6B 1.7M 1.4M 1.5M 242.7K 1.6M -0
3 1401/07/10 3.8 9 2 -481 -2.21
9,280
-3.79
9,130
700 110,221 0.3 0.3 13.87 0.25 37 1.3B 1.4M 518.1K 615K 773.5K 1.3M -0
4 1401/07/09 1.2 4 3 -1,948 -0.42
9,490
-1.78
9,360
1,000 58,704 1.6 1.9 13.93 1.1 33 5.8B 6.2M 2.1M 6M 153.3K 2.2M -0
5 1401/07/06 0.9 6 7 -4,350 1.17
9,530
0.85
9,500
27,824 27,456 2.9 6.7 13.96 0 47 9.3B 9.7M 4.6M 9.2M 592.6K 5.2M -1B
6 1401/07/04 3.6 6 2 -483 2.17
9,420
3.04
9,500
2,027 51,000 1 3.2 0 0.52 17 2.9B 3.1M 512.3K 2.8M 278.3K 790.6K -0
7 1401/07/02 2.4 4 2 -557 -1.07
9,220
-0.21
9,300
4,310 60 0.3 0.9 14.68 0.15 69 794.9M 871K 604.2K 611K 259.9K 864.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
42.6 % -4 -5 -3 -5 -62 -67 -61 -72 -74 0 0
سابقه پول داغ نماد کیمیاتک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کیمیاتک 965 2.44 0.19 2.8M 15.3M 1 2 1M 145.9M 0 4 0 162.1M -1B فروش 09:32:38 1401/07/06
2 کیمیاتک 957 1.59 0.21 2.6M 12.4M 0 2 0 187.2M 0 3 0 170.2M -680.7M فروش 09:28:49 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک