سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کی بی سی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کی بی سی : انجام معاملات بازرگانی اعم ازواردات صادرات خرید فروش هرگونه کالاساخت دارو تاسیس کارخانه ونظیر آنها وهرگونه معاملات مجاز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,507
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
295
ارزش معاملات
3.5B
حجم معاملات
4.0M
خالص خرید حقوقی
1.7M
خرید حقوقی
1.9M
خرید حقیقی
2.1M
فروش حقیقی
3.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-343M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 4 7 -76 -0.24
8,300
0.12
8,330
600 5,731 0.4 0.5 22.07 0.27 31 241.2M 293.8K 91.5K 102.8K 191K 282.5K -0
2 1401/07/02 0.8 5 6 -140 -1.54
8,320
-4.14
8,100
650 7,064 0.4 0.5 22.12 0.31 50 279.6M 336K 168.3K 185.8K 150.2K 318.5K -0
3 1401/06/30 0.6 3 6 -153 -1.29
8,450
0.47
8,600
9,300 100 0.3 0.4 22.18 0.25 65 234.5M 277.4K 181.4K 181.4K 96K 277.4K -0
4 1401/06/29 0.2 4 23 -649 -4.36
8,560
-4.80
8,520
15,380 13,548 1.3 2.2 22.23 1.09 63 1B 1.2M 758.6K 758.6K 436.9K 1.2M -343M
5 1401/06/28 0.5 4 8 -351 -1.54
8,950
-3.52
8,770
10,000 2,000 0.6 1.3 22.34 0.57 63 557.7M 623.1K 391.9K 443.9K 179.2K 571.1K -0
6 1401/06/27 0.5 5 9 -88 0.44
9,090
-1.99
8,870
1,500 18,980 0.7 1.4 22.4 0.63 14 633.7M 697.5K 97K 168K 529.6K 626.6K -0
7 1401/06/23 1.9 20 11 -50 2.14
9,050
0.11
8,870
835 17,500 0.6 1.5 22.42 0.56 9 558.4M 616.8K 55K 55K 561.8K 616.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
43.2 % -2 -7 -5 -10 -2 -19 -7 -67 -69 4 55
سابقه پول داغ نماد کی بی سی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کی بی سی 855 -4.47 0.16 4.8M 29.9M 4 1 4.1M 171.5M 0 2 0 171.5M -343M فروش 11:43:17 1401/06/29
2 کی بی سی 855 -4.47 0.16 4.8M 29.9M 4 1 4.1M 171.5M 0 1 0 171.5M -171.5M فروش 11:43:17 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک