سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کچاد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کچاد : موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوعات اصلی -اکتشاف وبهره برداری از معادن سنگ آهن وتولید کنسانتره ازآن وتولید گندله ،تولید سنگ آهن (لامپ اور") ،تولید محصولات فولادی ب- موضوعات فرعی -نصب وراه اندازی ، نگهداری ، تعمیرات ، بازرسی فنی ، سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,749
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
95
ارزش معاملات
37.1B
حجم معاملات
36.5M
خالص خرید حقوقی
3.6M
خرید حقوقی
15.6M
خرید حقیقی
20.9M
فروش حقیقی
24.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.5 14 26 996 -0.79
10,040
-1.88
9,930
1,100 66,608 0.8 1 25.95 0.02 -19 5.1B 5.1M -1M 211.5K 4.9M 3.9M -97.1M
2 1401/07/11 0.5 6 14 -1,413 -0.39
10,120
-1.87
9,970
57,584 15,000 0.6 0.7 25.95 0.01 37 3.8B 3.8M 1.4M 2.3M 1.5M 2.9M -525.6M
3 1401/07/10 0.4 7 17 -1,403 -1.45
10,160
-3.10
9,990
500 257,085 0.9 1 25.95 0.02 24 5.8B 5.8M 1.4M 2.8M 3M 4.4M -91.5M
4 1401/07/09 0.9 8 9 -89 -0.58
10,310
-2.60
10,100
987 3,000 0.5 0.6 25.95 0.01 3 3.3B 3.2M 86.1K 1.1M 2.1M 2.2M -105.6M
5 1401/07/06 0.5 10 20 2,065 -0.29
10,370
0.00
10,400
10,195 117,931 1.4 1.9 25.95 0.03 -22 9.4B 9.1M -2M 3.2M 5.9M 3.9M -21.5M
6 1401/07/04 0.5 5 9 -779 -0.19
10,400
-0.38
10,380
829 161,310 0.5 0.8 25.95 0.01 21 3.7B 3.5M 748.7K 1.9M 1.7M 2.4M -0
7 1401/07/02 0.3 6 17 -3,125 -1.42
10,420
-2.93
10,260
500 13,048 0.8 1.5 25.95 0.02 51 6.1B 5.9M 3M 4.1M 1.8M 4.8M -2.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
10 % -3 -3 -7 -17 -27 -37 -37 -64 -68 1 1
سابقه پول داغ نماد کچاد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کچاد 991 -2.08 0.53 15.2M 28.9M 10 1 15.4M 117.8M 1 3 132.2M 208.7M -97.1M فروش 11:56:07 1401/07/12
2 کچاد 994 -1.78 0.6 19.7M 33M 1 2 130.8M 65.4M 1 2 132.2M 254.1M 20.7M خرید 10:44:51 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک