سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کورز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کورز : انجام کلیه امور مربوط به ساخت و راه اندازی و اداره کارخانجات و تهیه کلیه وسایل و ماشین آلات و مواد اولیه کارخانه ها از داخل و یا خارج از کشور و فروش تولیدات صنعتی و غیر صنعتی در داخل کشور و یا صدور آن به خارج از کشور و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در موضوع شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.8
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
15.2B
حجم معاملات
279K
خالص خرید حقوقی
154
خرید حقوقی
1.3K
خرید حقیقی
277K
فروش حقیقی
278K
برآیند پول داغ و گروهی
-3.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 17 22 0 1.47
552,550
2.99
560,850
7,232 0 1.2 0.5 35.86 0.25 0 1B 17.8K -1 0 17.8K 17.8K -297.6M
2 1401/11/11 1.1 49 46 62 0.06
544,550
2.99
560,550
14,065 0 10.8 3.5 35.86 1.5 -1 5.9B 107.5K -1.1K 0 107.5K 106.3K -628M
3 1401/11/10 0.1 17 257 0 -0.40
544,250
-2.99
530,100
0 42,205 0.5 0.2 35.86 0.07 0 257M 4.8K -0 0 4.8K 4.8K -0
4 1401/11/09 0.2 13 63 0 -0.29
546,450
-2.99
531,650
0 46,068 0.4 0.1 35.86 0 0 188.6M 3.5K -0 0 3.5K 3.5K -0
5 1401/11/08 0.5 16 31 -5 -0.78
548,050
-3.00
535,800
0 31,828 2.6 0.9 0 0.33 0 1.3B 23.6K 100 100 23.5K 23.6K -0
6 1401/11/05 0.4 15 39 -3 2.98
552,350
2.99
552,400
20,025 0 6.1 2.6 35.86 0.6 0 2.4B 43.3K 54 54 43.3K 43.3K -722.5M
7 1401/11/04 0.5 19 42 -61 2.72
536,350
3.00
537,800
28,917 0 22.3 60.8 35.86 1.09 1 4.2B 78.1K 1.1K 1.1K 77K 78.1K -1.5B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % 1 0 12 19 46 60 300 300 -3 2 1
سابقه پول داغ نماد کورز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کورز 56,085 2.99 0.84 17.3M 20.6M 11 1 12.7M 139.4M 0 2 0 148.8M -297.6M فروش 11:12:04 1401/11/12
2 کورز 56,085 2.99 1.15 19.2M 16.8M 4 1 39.5M 158.2M 0 1 0 158.2M -158.2M فروش 11:07:49 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده