سابقه روزانه و لحظه ای نماد کمنگنز

نماد کمنگنز شرکت معادن‌منگنزایران‌ در بازار دوم بورس گروه استخراج کانه های فلزی و زیر گروه استخراج کانه فلزی غیرآهن - اکتشاف ، استخراج ، تغلیظ و آرایش مواد معدنی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ بازار دوم بورس استخراج کانه های فلزی استخراج کانه فلزی غیرآهن 783.7K 1.5B 2.7T 30.45% 450.7M 818.4B 7.5M 8.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کمنگنز -0.06%
18,160
1.38%
18,420
689.2B 1.3T 2.7T 5.4T 499.2M 9.6B 8.6B -9.8B -12.8B 9.53 1230 14.76 10.78 0 227
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کمنگنز 1 1 9 18 50 53 86 46 65 71 102 102 136 1400/03/26 -5 1401/12/28
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کمنگنز 15,370 11,100 10,610 9,010 9,010 9,010 19,160 19,160 19,160 19,160 19,160 19,160 25 73 81 113 113 113
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کمنگنز SMA5: 18,378 SMA10: 17,439 SMA20: 15,965 SMA50: 13,397 SMA100: 11,873 SMA200: 12,644 EMA5: 18,065 EMA10: 17,428 EMA20: 16,258 EMA50: 14,112 EMA100: 13,130 EMA200: 12,644 70 62 50 1,018 4,314 -29 93
K: 71
D: 68
Upper: 20,065
Middle: 15,965
Lower: 11,865
Value: 1482
Signal: 1342
Diverg.: 141
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -257.2M 45.7B -3.4B 25.3M 5.6 -2% 149.9K 750K 600K 24.6M 24.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.6 13.7 23.1 -0.06
18,160
1.38
18,420
4.6K 35.1K 0.6 0.6 30.45 499.2M 9.7B -211.2M 5.3M 1.18 -5 -274.9K 79.7K 354.6K 5.2M 5M
2 1402/01/06 0.9 17.5 20 1.45
18,170
1.06
18,100
10K 620 0.9 0.9 0 309.2M 13.9B -0 7.7M 1.7 -2 -170.2K 75K 245.2K 7.6M 7.4M
3 1402/01/05 0.3 15.1 51.9 -6.43
17,910
-6.95
17,810
1K 2.1M 1.6 2 30.48 -1.1B 22.1B -3.1B 12.4M 2.74 5 595K 595K 0 11.8M 12.4M
سابقه پول داغ نماد کمنگنز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کمنگنز 1,831 0.77 0.6 13.5M 22.5M 9 1 26.9M 165.7M 6 4 12.2M 21.8M -211.2M فروش 12:24:24 1402/01/07
2 کمنگنز 1,840 1.27 0.59 13.1M 22.4M 1 6 247.4M 33.6M 6 3 12.2M 21.3M -45.6M خرید 12:18:04 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده