سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کفپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کفپارس : تولید انواع آجر و جرم نسوز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
59
قیمت پایانی
8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.6
درصد خالص خرید حقوقی
-8
ارزش معاملات
15.1B
حجم معاملات
46.6M
خالص خرید حقوقی
-219.3K
خرید حقوقی
3.8M
خرید حقیقی
42.9M
فروش حقیقی
42.7M
برآیند پول داغ و گروهی
400.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 9 10 111 1.91
3,300
2.25
3,311
17,071 100,000 0.6 0.5 0 0.4 -8 1.3B 4M -335.1K 34.9K 4M 3.6M -0
2 1401/09/07 0.8 10 12 70 -2.50
3,238
-2.50
3,238
70,000 12,000 1.1 1 62.23 0.69 -3 2.3B 7M -215.6K 84.4K 6.9M 6.7M -0
3 1401/09/06 0.6 15 23 -775 2.85
3,321
1.08
3,264
136,523 349,176 2.8 3.3 62.23 1.61 14 5.4B 16.2M 2.3M 2.6M 13.6M 15.9M -131.3M
4 1401/09/05 4.1 47 11 785 4.26
3,229
4.97
3,251
9,214,403 2,500 1.8 2.9 62.23 0.98 -25 3.2B 9.9M -2.4M 300K 9.6M 7.2M 531.7M
5 1401/09/02 0.7 7 11 -1 0.58
3,097
1.33
3,120
1,961 8,718 0.7 1.2 62.23 0.39 0 1.2B 3.9M 1.6K 101.6K 3.8M 3.8M -0
6 1401/09/01 1.4 12 8 -117 1.15
3,079
2.27
3,113
3,037 7,500 0.6 1 62.23 0.32 12 1B 3.2M 379.2K 615.9K 2.6M 2.9M -0
7 1401/08/30 0.8 8 9 -15 -0.16
3,044
-0.30
3,040
6,552 34,663 0.4 0.6 62.23 0.24 2 735.1M 2.4M 49.6K 49.6K 2.4M 2.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.5 % 2 7 8 28 6 -13 -24 5 -34 9 58
سابقه پول داغ نماد کفپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کفپارس 332 2.47 1.12 9M 8.1M 9 1 14.2M 127.5M 0 1 0 127.5M -127.5M فروش 10:36:06 1401/09/08
2 کفپارس 332 2.82 0.72 14.6M 20.3M 4 1 32.8M 131.3M 0 1 0 131.3M -131.3M فروش 11:35:34 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد