سابقه روزانه و لحظه ای نماد کطبس

نماد کطبس شرکت ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ در بازار دوم بورس گروه استخراج زغال سنگ و زیر گروه استخراج و انبار زغال سنگ سخت - فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد: 1. تهیه و اجرای طرحها و عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی. 2. سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد. 3. انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ بازار دوم بورس استخراج زغال سنگ استخراج و انبار زغال سنگ سخت 802.6K 785M 1.5T 24.12% 189.3M 351.8B 3.4M 5.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کطبس 0.49%
18,580
0.22%
18,530
313.7B 1.1T 2T 4T -2.8B -13.5B -8.1B -15.8B -15.1B 3.83 1792 10.37 10.37 0 315
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کطبس -1 -1 9 -5 22 21 15 23 1 38 63 63 76 1400/11/02 -17 1401/02/11
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کطبس 17,020 13,460 13,460 11,430 11,430 11,430 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210 22,335 19 50 50 77 77 95
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کطبس SMA5: 18,640 SMA10: 18,147 SMA20: 18,453 SMA50: 16,652 SMA100: 15,007 SMA200: 16,289 EMA5: 18,471 EMA10: 18,417 EMA20: 17,984 EMA50: 16,772 EMA100: 16,261 EMA200: 16,289 60 59 17 1,044 1,741 -40 12
K: 60
D: 51
Upper: 20,272
Middle: 18,453
Lower: 16,634
Value: 580
Signal: 661
Diverg.: -80
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -6.8B 13.7B -2.9B 7.4M 3.8 124% 3.6M 3.7M 95.4K 3.6M 7.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.4 16.9 42.1 0.49
18,580
0.22
18,530
200K 12.1K 0.5 0.7 24.12 -2.8B 4.8B -2.6B 2.6M 1.35 59 1.5M 1.6M 58.8K 1M 2.5M
2 1402/01/06 0.9 13.8 16 -1.33
18,490
-2.35
18,300
300 3.7K 0.2 0.4 0 -172.9M 2.4B -0 1.3M 0.69 7 93.5K 117.9K 24.4K 1.2M 1.3M
3 1402/01/05 0.3 15.7 49.4 0.27
18,740
-0.48
18,600
4K 1.4K 0.6 0.4 25.21 -3.8B 6.5B -253.2M 3.5M 1.76 58 2M 2.1M 12.2K 1.4M 3.5M
سابقه پول داغ نماد کطبس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کطبس 1,853 0.22 0.41 18.3M 44.4M 3 1 4.9M 185.3M 0 6 0 437M -2.6B فروش 12:16:22 1402/01/07
2 کطبس 1,852 0.16 0.4 18.4M 45.5M 1 1 14.4M 156M 0 5 0 487.4M -2.4B فروش 11:56:05 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده