سابقه روزانه و لحظه ای نماد کصدف

نماد کصدف شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده در بازار پایه زرد فرابورس گروه کاشی و سرامیک و زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی - تولید انواع کاشی و سرامیک کف و دیوار سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده بازار پایه زرد فرابورس کاشی و سرامیک تولید گل و سرامیک ساختمانی 888.9K 240M 547.2B 53.04% 127.3M 290.2B 324K 514.7K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کصدف 0.22%
22,800
2.64%
23,350
37B 85.1B 235.3B 848.4B -68.8M 471.5M -319.9M -1.2B 43.9M 0 1621 14.07 0 0 701
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کصدف 0 0 4 -2 -13 -11 17 79 81 4 26 89 138 1400/09/29 -18 1401/10/21
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کصدف 21,850 21,850 21,850 18,075 18,075 12,074 23,450 26,100 27,950 27,950 27,950 27,950 7 19 28 55 55 131
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کصدف SMA5: 22,950 SMA10: 22,560 SMA20: 22,783 SMA50: 24,407 SMA100: 22,289 SMA200: 20,852 EMA5: 22,935 EMA10: 22,825 EMA20: 23,102 EMA50: 23,195 EMA100: 22,525 EMA200: 20,852 45 58 13 806 -922 -34 35
K: 66
D: 70
Upper: 23,745
Middle: 22,783
Lower: 21,820
Value: -268
Signal: -388
Diverg.: 120
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -7.5M 2.3B -89.5M 982K 0.8 -3% 3.2K 38.0K 34.7K 944K 947K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.7 21.1 28.7 0.22
22,800
2.64
23,350
1.5K 5.7K 0.9 1.9 53.04 -68.8M 1.2B -205.2M 532.6K 0.42 6 30.2K 34.7K 4.5K 497.9K 528.1K
2 1402/01/06 1.8 24.9 13.6 0
22,750
2.42
23,300
7K 4.1K 0.1 0.2 0 2.3M 121.5M -0 53.4K 0.04 -2 -1K 0 1K 53.4K 52.4K
3 1402/01/05 0.8 22.2 26.5 1.11
22,750
2.89
23,150
2.2K 2.8K 0.6 1.1 53.03 59.1M 0.9B 115.8M 395.8K 0.31 -7 -26K 3.3K 29.2K 392.6K 366.6K
سابقه پول داغ نماد کصدف
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کصدف 2,255 -0.88 0.42 25.9M 62.2M 7 1 26.9M 205.2M 0 1 0 205.2M -205.2M فروش 09:54:34 1402/01/07
2 کصدف 2,255 -0.88 0.42 25.9M 62.2M 7 1 26.9M 205.2M 0 1 0 205.2M -205.2M فروش 09:54:34 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده