سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کشرق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کشرق : تولید و استخراج زغالسنگ در معادن استان سمنان و گلستان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-475
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.8
درصد خالص خرید حقوقی
45
ارزش معاملات
5.9B
حجم معاملات
592K
خالص خرید حقوقی
47.4K
خرید حقوقی
104K
خرید حقیقی
488K
فروش حقیقی
535K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 2.6 10 4 34 1.69
102,150
1.05
101,500
463 3,743 0 0.2 0 0.06 -17 200.4M 19.6K -3.4K 304 19.3K 15.9K -0
2 1401/09/07 1.5 12 8 -226 0.75
100,450
-0.55
99,150
2,484 200 0.1 0.6 39.49 0.18 39 584.2M 58.1K 22.5K 27.5K 30.6K 53.1K -0
3 1401/09/06 0.7 8 12 -12 -3.16
99,700
-3.84
99,000
2 48 0.1 0.7 39.49 0.2 2 673M 67.5K 1.2K 2.7K 64.8K 66K -0
4 1401/09/05 2.9 30 10 -103 3.62
102,950
3.42
102,750
2,956 1,207 0.3 3.5 39.49 0.65 5 2.2B 217.3K 10K 33.6K 183.7K 193.7K -0
5 1401/09/02 1.3 12 9 -169 2.53
99,350
1.24
98,100
1,000 1,500 0.1 0.2 39.5 0.28 18 0.9B 92.9K 17K 28.1K 64.8K 81.8K -0
6 1401/09/01 0.9 8 9 -91 -1.27
96,900
-1.58
96,600
780 100 0.1 0.2 39.51 0.23 13 722.2M 75.4K 9.4K 9.4K 66K 75.4K -0
7 1401/08/30 1.5 11 7 91 -1.21
98,150
-3.88
95,500
1,055 500 0.1 0.1 39.51 0.18 -15 591.5M 61.3K -9.3K 2.7K 58.6K 49.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8 % -1 5 1 3 22 20 4 37 -11 8 62
سابقه پول داغ نماد کشرق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کشرق 10,310 6.95 2.62 168.7M 64.5M 1 3 126M 42M 19 4 572.5M 608.2M 3.4B خرید 11:47:39 1401/08/24
2 کشرق 10,310 6.95 2.57 184.1M 71.6M 3 1 68.5M 205.5M 18 4 591.9M 608.2M 3.3B فروش 11:16:21 1401/08/24
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد