سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کرمان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کرمان : موضوع فعالیت سرمایه گذاری درسهام ،سهم الشرکه سرمایه گذاری صندق ها یاسایر اوراق بهادار مشروط به فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر در زمینه های زیر: صنعت آب وبرق. صنعت ساختمان. صنعت کانی های غیر فلزی. صنعت فلزات اساسی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
808
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
-12
ارزش معاملات
51.2B
حجم معاملات
671M
خالص خرید حقوقی
-10.6M
خرید حقوقی
6.6M
خرید حقیقی
665M
فروش حقیقی
654M
برآیند پول داغ و گروهی
-4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 9 12 150 2.71
757
3.12
760
179,965 492,197 0.7 0.9 93.55 0.23 -2 6.9B 90.6M -2M 2.9M 87.7M 85.7M -0
2 1401/07/02 0.6 11 19 96 -3.79
737
-4.05
735
391,009 52,249 1 1.7 93.55 0.37 -1 10.7B 145.7M -1.3M 600K 145.1M 143.8M -1.5B
3 1401/06/30 0.7 8 12 54 0.52
766
0.26
764
57,668 80,974 0.5 0.8 93.55 0.17 -1 5.3B 69.4M -700.8K 0 69.4M 68.7M -135.4M
4 1401/06/29 0.6 8 13 0 -1.04
762
-1.30
760
387,911 8,134 0.5 0.8 93.55 0.18 0 5.6B 73.4M -0 0 73.4M 73.4M -0
5 1401/06/28 0.7 9 13 667 -0.26
770
-0.91
765
130,416 100,000 0.6 0.9 93.55 0.22 -10 6.6B 86.3M -8.7M 400K 85.9M 77.2M -0
6 1401/06/27 0.5 10 19 -159 -3.14
772
-2.76
775
100,000 10,543 0.9 1.3 93.55 0.34 2 10.4B 135.4M 2.1M 2.7M 132.7M 134.7M -2.2B
7 1401/06/23 0.7 8 12 0 -0.87
797
-1.12
795
466,741 154,950 0.5 0.7 93.55 0.18 0 5.6B 70.6M -0 0 70.6M 70.6M -205.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.6 % -1 -2 -4 -12 2 -8 1 -36 -38 4 18
سابقه پول داغ نماد کرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کرمان 74 -3.92 0.56 10.9M 19.4M 2 1 60.4M 120.8M 0 10 0 146.4M -1.5B فروش 12:15:30 1401/07/02
2 کرمان 74 -3.92 0.56 10.9M 19.4M 2 1 60.4M 120.8M 0 9 0 149.3M -1.3B فروش 12:15:30 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک