سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کرمان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کرمان : موضوع فعالیت سرمایه گذاری درسهام ،سهم الشرکه سرمایه گذاری صندق ها یاسایر اوراق بهادار مشروط به فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر در زمینه های زیر: صنعت آب وبرق. صنعت ساختمان. صنعت کانی های غیر فلزی. صنعت فلزات اساسی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-63,547
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
18.1
درصد خالص خرید حقوقی
52
ارزش معاملات
917B
حجم معاملات
7.2B
خالص خرید حقوقی
502.1M
خرید حقوقی
797M
خرید حقیقی
6.4B
فروش حقیقی
6.9B
برآیند پول داغ و گروهی
-33.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 22 28 -13,574 -3.60
1,233
-3.75
1,231
1,414,595 55,937 0.6 0.4 93.54 1.28 22 63B 511.4M 110.1M 111.4M 400M 510.1M -11.7B
2 1401/11/11 0.9 28 30 -2,891 0.79
1,279
0.08
1,270
910,261 300,000 0.7 0.5 93.54 1.55 4 78.9B 616.8M 22.6M 28.7M 588.1M 610.7M 1.5B
3 1401/11/10 1.1 38 33 -3,126 1.04
1,269
2.71
1,290
5,000 375,012 1.2 0.9 93.54 2.6 2 131.7B 1B 24.6M 35.9M 1B 1B 4B
4 1401/11/09 0.9 32 37 -21,514 -5.28
1,256
-5.51
1,253
4,269 956,272 1.8 1.4 93.55 3.44 12 172.4B 1.4B 171.3M 225.5M 1.1B 1.3B -36.3B
5 1401/11/08 1.4 45 33 -11,558 5.32
1,326
6.99
1,347
20,930,903 0 2.3 2 93.55 4.1 5 216.5B 1.6B 87.2M 181.3M 1.5B 1.5B 2.3B
6 1401/11/05 1.4 41 29 -11,188 4.92
1,259
7.00
1,284
105,216,208 47,234 2 2 93.55 3.42 7 171.7B 1.4B 88.9M 177.2M 1.2B 1.3B -2B
7 1401/11/04 1.9 42 22 305 3.81
1,200
6.92
1,236
165,901,137 5,000 1.1 0.9 93.55 1.73 0 82.8B 690.6M -2.5M 37.5M 653.1M 650.5M 9.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.9 % -7 -2 1 45 48 78 69 56 -10 4 18
سابقه پول داغ نماد کرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کرمان 124 -2.89 0.82 22.9M 27.8M 0 1 0 111.8M 18 18 24.7M 28.9M -11.7B فروش 12:16:32 1401/11/12
2 کرمان 126 -1.33 0.83 23.3M 28.1M 1 26 203.4M 24.2M 18 17 24.7M 28.9M -11.6B خرید 12:11:02 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده