سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کرماشا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کرماشا : الف. تولید انواع محصولات پتروشیمی از طریق احداث، راه اندازی و بهره برداری مجتمع عای پتروشیمی و کارخانه های صنعتی ب. مبادرت به صادرات و واردات انواع محصولات پتروشیمی با رعایت ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-6,750
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.7
درصد خالص خرید حقوقی
135
ارزش معاملات
37.1B
حجم معاملات
6.3M
خالص خرید حقوقی
1.1M
خرید حقوقی
2.8M
خرید حقیقی
3.5M
فروش حقیقی
4.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.4 21 54 1,514 0.33
57,420
0.03
57,250
90 330 1 1 27.98 0.09 -29 5.3B 0.9M -263.6K 1.2K 0.9M 654.3K 35.8M
2 1401/07/04 0.2 12 53 -3,350 -0.43
57,230
-0.49
57,200
261 14,448 1.2 1.4 27.98 0.12 51 6.5B 1.1M 585.4K 642.2K 501.1K 1.1M -1.4B
3 1401/07/02 0.4 10 26 -62 -4.83
57,480
-5.63
57,000
4,000 350 1.5 1.9 27.98 0.14 1 7.5B 1.3M 10.9K 629.3K 688.3K 699.2K -186.9M
4 1401/06/30 0.3 9 26 -595 -1.00
60,400
-1.77
59,930
800 5,732 0.7 0.8 26.89 0.06 17 3.5B 584.4K 98.5K 194.8K 389.6K 488.1K 200.7M
5 1401/06/29 0.4 11 28 -1,282 -0.23
61,010
-1.28
60,370
1,100 2,800 0.5 0.7 26.92 0.05 43 2.9B 483.2K 210.1K 282.1K 201.1K 411.2K -439.1M
6 1401/06/28 0.2 8 37 -3,102 -0.84
61,150
-0.44
61,400
271 300 1.1 1.5 26.92 0.1 54 5.8B 0.9M 507.3K 712.7K 231.8K 739.1K -1.4B
7 1401/06/27 0.5 18 32 128 -0.88
61,670
-2.41
60,720
14 1,000 1 1.6 26.92 0.09 -2 5.5B 0.9M -20.7K 351.4K 549.5K 528.8K 346.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
17.9 % 0 -5 -8 -3 3 -9 9 21 -17 1 2
سابقه پول داغ نماد کرماشا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کرماشا 5,757 0.59 0.41 12.3M 30.2M 2 1 102.9M 170M 0 1 102.9M 170M 35.8M فروش 10:18:20 1401/07/06
2 کرماشا 5,711 -0.64 0.23 12.8M 54.9M 0 1 0 107.9M 2 10 130.6M 152.5M -1.4B فروش 12:03:19 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک