سابقه روزانه و لحظه ای نماد کدما

نماد کدما شرکت معدنی‌ دماوند در بازار دوم بورس گروه استخراج کانه های فلزی و زیر گروه استخراج کانه فلزی غیرآهن - استخراج و فرآوری مواد معدنی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کدما معدنی‌ دماوند بازار دوم بورس استخراج کانه های فلزی استخراج کانه فلزی غیرآهن 264.3K 250M 1.5T 51.02% 127.6M 784.9B 3.2M 2.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کدما 3.5%
61,540
4.99%
62,430
0.9T 1.4T 2.5T 6.6T 3.5B 8.7B 9B 9.5B 10.9B 29.48 140 439.57 10.78 0 182
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کدما 4 4 20 17 19 15 14 0 -59 35 58 58 58 1401/08/08 -81 1399/10/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کدما 50,430 45,730 45,730 38,970 38,970 38,970 61,540 61,540 64,060 64,060 71,219 94,295 22 35 40 64 83 142
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کدما SMA5: 58,586 SMA10: 55,363 SMA20: 53,715 SMA50: 53,231 SMA100: 49,452 SMA200: 57,396 EMA5: 58,769 EMA10: 56,589 EMA20: 54,556 EMA50: 52,215 EMA100: 53,221 EMA200: 57,396 71 73 23 2,631 6,549 0 196
K: 100
D: 93
Upper: 60,336
Middle: 53,715
Lower: 47,094
Value: 2084
Signal: 1140
Diverg.: 945
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 6B 70.0B 23.7B 11.6M 9.1 -26% -1M 41.9K 1.0M 11.6M 10.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.9 17.5 18.8 3.5
61,540
4.99
62,430
84.9K 0 1.8 1.5 51.02 3.5B 24.1B 22.9B 3.9M 3.07 -15 -575.7K 339 576K 3.9M 3.3M
2 1402/01/06 0.6 13.6 21.4 0.07
59,460
-1.68
58,420
9.4K 1.9K 1.8 1.4 0 -69.5M 22.9B -0 3.8M 3.01 0 11.7K 14.3K 2.6K 3.8M 3.8M
3 1402/01/05 0.9 21.5 23.3 4.69
59,420
4.99
59,590
94.6K 400 2 2.3 50.93 2.5B 23B 801.9M 3.9M 3.04 -11 -429.1K 27.3K 456.4K 3.8M 3.4M
سابقه پول داغ نماد کدما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کدما 6,243 4.99 0.92 17.4M 18.8M 1 1 177.3M 52.4M 41 4 20.1M 21.1M 22.9B خرید 12:11:07 1402/01/07
2 کدما 6,243 4.99 0.92 17.3M 18.8M 64 2 15.2M 269.3M 40 4 20.1M 21.1M 22.7B فروش 12:03:07 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده